Leugens kunnen nooit de waarheid wegmoffelen

People’s Daily, het blad van de Communistische Partij van China, reageert in een redactioneel opiniestuk op de westerse beschuldigingen tegen China in verband met Xinjiang en de Oeigoerse minderheid. Het vestigt vooral de aandacht op de internationale steun voor China.

Urumqi, hoofdstad van Xinjiang

We publiceren hier de vertaling.Zoals steeds geeft een opinie alleen de mening weer van de auteur en niet noodzakelijk die van de redactie van chinasquare.be

Enkele westerse landen hebben leugens gefabriceerd en geruchten verspreid over de gang van zaken in Xinjiang om de Chinese politiek in die regio te kunnen aanvallen. Maar het merendeel van de landen in de wereld vinden dat dit juist een kwaadaardige tactiek is die in naam van zogenaamde mensenrechten de ontwikkeling van China wil afremmen en de veiligheid en stabiliteit van het land ondermijnen.

Kwesties betreffende Xinjiang hebben niets te maken met mensenrechten. Ten gronde gaat het over het bestrijden van terrorisme, radicalisering en separatisme. In de autonome regio Xinjiang heeft er nooit iets plaatsgevonden als ‘genocide’, ‘dwangarbeid’ of ‘religieuze onderdrukking’.

Door vooroordelen, onwetendheid en zelfs vijandigheid hebben sommige zogenaamde geleerden en instellingen met bijbedoelingen alles gedaan om de grootste leugen van de eeuw te fabriceren. Ze gaan flagrant in tegen gerechtigheid en geweten. Enkele westerse landen hebben die vlammen aangewakkerd en de kwade bedoelingen ondersteund en probeerden zo hun best te doen om China zwart te maken.

Maar leugens blijven altijd leugens, ze kunnen nooit de waarheid wegmoffelen. Oeigoerse vrouwen, die Xinjiang vertegenwoordigden hebben recentelijk op de 46ste sessie van de VN Raad voor Mensenrechten (UNHRC) plechtige verklaringen afgelegd, waarin ze diegenen met een kwaadwillige geest waarschuwen weg te blijven uit de streek en op te houden schade te berokkenen aan de vriendschap tussen de verschillende etnische groepen in China.

Niemand kan beter oordelen over de Chinese prestaties qua bescherming der mensenrechten dan het Chinese volk zelf. De voorbije 40 jaar is de Oeigoerse bevolking in Xinjiang verdubbeld van 5,55 miljoen naar meer dan 12 miljoen. Het regionaal bruto product van de autonome regio is de laatste 6o jaar 200 keer groter geworden en de gemiddelde levensverwachting steeg van 30 naar 72 jaar. De regio zit in de gunstigste ontwikkelingsperiode ooit, met blijvende sociale stabiliteit, mensen die in vrede en tevreden leven, en met eenheid tussen de verschillende etnische groepen. De basisrechten met inbegrip van het recht op leven, op gezondheid en ontwikkeling zijn er gewaarborgd voor alle inwoners. Die feiten kunnen niet ontkend worden.

Iedereen die zich aan de feiten houdt geeft China goede punten voor de evidente vooruitgang van het land naast de bescherming van mensenrechten.

De voorbije jaren zijn meer dan 1.200 diplomaten, ambtenaren van internationale organisaties, journalisten en religieuzen uit meer dan 100 landen op bezoek geweest in Xinjiang en hebben de regio met hun eigen ogen gezien. Ze hebben iets totaal anders gezien dan wat in de westerse media staat.

Recentelijk heeft de bekende Franse auteur Maxime Vivas een boek gepubliceerd over zijn twee reizen naar de autonome regio. Daarin beschrijft hij de realiteit van Xinjiang zoals hij ze zelf ervaren heeft. ‘Ontelbare leugens worden verspreid door mensen die nooit in Xinjiang geweest zijn’ schrijft hij in zijn boek ‘Ouïghours, pour en finir avec le fake news’.

Adama Compaore, de ambassadeur van Burkina Faso verklaarde recentelijk dat de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, de Wereldbank, en landen zoals Egypte, Pakistan, Afghanistan en Thailand allemaal delegaties naar Xinjiang gestuurd hebben, en dat zij de antiterroristische en deradicaliseringsinspanningen van China positief beoordeelden. Hij denkt dat sommige westerse machten die de zogenaamde problemen met Xinjiang opblazen feitelijk onterechte aanvallen op China lanceren om hun eigen bijbedoelingen te dienen.

Rechtvaardigheid zal altijd de bovenhand halen. Bevriende landen en ontwikkelingslanden hebben altijd een rechtvaardig en objectief standpunt ingenomen en China gesteund bij een aantal multilaterale aangelegenheden. Ze hebben de Chinese standpunten en maatregelen in verband met Xinjiang met een overweldigende meerderheid gesteund en sommige landen die de feiten verdraaien en kwaadaardige bedoelingen helpen streng veroordeeld.

Cuba heeft in naam van 64 landen op de 46ste sessie van de UNHRC een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin aangedrongen wordt dat de betrokken landen stoppen om zaken in verband met Xinjiang te gebruiken om tussen te komen in de binnenlandse aangelegenheden van China, stoppen met het maken van onterechte en politiek gemotiveerde beschuldigingen tegen China, en stoppen met ontwikkelingslanden tegen te werken met schending van mensenrechten als voorwendsel. Naast deze gemeenschappelijke verklaring hebben nog vertegenwoordigers van vele andere landen apart hun steun uitgesproken voor het rechtmatig standpunt van China in verband met zaken van Xinjiang.

Alle leugens zullen kapot breken op de feiten, en geruchten zullen uiteen vallen door gerechtigheid. Deze westerse landen zouden beter hun ideologische vooroordelen opgeven, ophouden met dubbele maatstaven en politieke manipulatie van de mensenrechten en stoppen om zaken betreffende Xinjiang te gebruiken om tussen te komen in de binnenlandse aangelegenheden van China en de Chinese belangen schade toe te brengen.

Zhong Sheng (pseudoniem van People’s Daily voor redactionele opinies over buitenlandse politiek)

Bron: http://en.people.cn/n3/2021/0325/c90000-9832498.html

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Leugens kunnen nooit de waarheid wegmoffelen

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar