Lucht in Beijing blijft verbeteren

2022 kende opnieuw een lager gemiddeld stofgehalte in de lucht in Beijing. Internationaal scoort de stad niet slecht, maar ze is nog ver verwijderd van de nieuwe aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Foto: Xinhua/Chen Weihua Disclaimer

Sedert het begin van de eeuw stond Beijing bekend voor toenemende gehaltes aan fijn stof en fijn zand uit de Gobi-woestijn, wat regelmatig zware smog veroorzaakte. Samen met doortastende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren wordt sinds 2013 het stof in de lucht op een aantal plaatsen in de stad continu gemeten. Ook in de andere Chinese steden is intussen zulk monitoring systeem opgestart.

In 2022 daalde het gemiddelde fijn stof PM2.5 voor het eerst tot 30 microgram per m³. In 2013 lag het gemiddelde gemeten aan de Amerikaanse ambassade in Beijing op 92 microgram. Het officiële Chinese gemiddelde lag op 83 microgram voor de periode 2013-2015.

De nationale Chinese norm voor PM2.5 is gemiddeld maximum 35 microgram per m³. In 2021 voldeed de hoofdstad voor het eerst aan die norm.
In 2022 kende de stad 286 dagen met zeer goede of goede luchtkwaliteit. In 2021 waren het er 288.

China heeft echter nog veel weg af te leggen om te voldoen aan de recentste aanbeveling van de WHO; die verminderde in 2021 het aanbevolen maximum jaargemiddelde van 25 microgram naar 5 microgram per m³. Volgens de WHO is dit nodig om oversterfte door hart- en longziekten te voorkomen.

Waar situeert Beijing zich internationaal?

Het jaargemiddelde in Vlaanderen schommelt naargelang de streek tussen 10 en 15 microgram. Beijing doet het dus slechter dan de meest vervuilde Vlaamse regio’s, maar beent wel bij. Overigens voldoet Vlaanderen net zomin als Beijing aan de nieuwe WHO aanbevelingen.

Beijing was volgens het Zwitserse IQAir in 2021 wereldwijd gedaald naar de 355ste plaats qua PM2.5 vervuiling. New Delhi was de vierde meest vervuilde stad met gemiddeld 96,4 microgram. Bij de tien meest vervuilde steden ter wereld staan zes Indiase en drie Pakistaanse.

De Chinese stad Hotan in de autonome Oeigoerse regio Xinjiang stond wereldwijd op de derde plaats. Hotan is een oase aan de rand van de Taklamatan woestijn, met een bevolking van 500.000 hoofdzakelijk Oeigoerse inwoners. De hoofdreden voor de PM2.5 pollutie in Hotan zijn de zandstormen, aangevuld met toenemende industrialisatie en toegenomen verkeer van dikwijls oudere auto’s.

Bronnen: Caixin, IQAir, Amerikaans State department

Print Friendly, PDF & Email