Macro-economische politiek ongewijzigd in 2010

De Chinese regering zal volgend jaar haar proactieve fiscale politiek en gematigd losse monetaire politiek behouden. Dit werd beslist op het Politiek Bureau van de CPC voor de bijeenkomst van de jaarlijkse Economische Conferentie.

De jaarlijkse economische conferentie is de belangrijkste bijeenkomst over economie, omdat hierin telkens de politiek wordt voorbereid van het komende jaar. De politiek voor 2010 lijkt vrij duidelijk: de lijn die dit jaar gevolgd werd met de stimuleringspolitiek en het tamelijk los krediet wordt voortgezet, mits wat aanpassing. Naar verwachting zullen de banken volgend jaar 5000 tot 8000 miljard yuan aan kredieten verstrekken om niet inflatoir te werken, tegenover 9500 miljoen dit jaar. Recentelijk werd ook een toevlucht genomen tot een staatsobligatie over 50 jaar ter waarde van 20 miljard yuan. De regering streeft naar het opdrijven van de vraag, meer bepaald naar een duurzame verhoging van de consumptie. In dat verband wordt ook het betoelagingsprogramma waarbij oude huishoudtoellen of voertuigen worden ingeruild voor nieuwe met toelagen, ook verder gezet. De regering zal proberen de buitenlandse vraag te stabiliseren, de import te verhogen en Chinese bedrijven te stimuleren om in het buitenland te investeren. Er wordt naar gestreefd om privé-investeringen te stimuleren. In dit opzicht zullen diverse fondsen van 250 miljoen voor venturekapitaal worden opgericht, waarin de nationale en de lokale overheden elk 20 % zullen bezitten. Vooral inzake milieubescherming en energiebesparing zullen grote projecten worden opgezet. Andere thema’s voor de economische agenda volgend jaar zijn maatregelen voor het opvoeren van de werkgelegenheid, de plattelandsontwikkeling en ten slotte het toepassen van stimuleringsplannen in de nijverheid.

Prof Hu Angang

Prof Hu Angang

Volgend jaar wordt ook het twaalfde vijfjarenplan opgesteld en regeringstopadviseur Hu Angang heeft reeds de 8 assen aangewezen die doorheen het nieuwe vijfjarenplan zullen lopen. De eerste is de standvastige werking van de macro-economie; de tweede betreft de optimalisatie en verbetering van de nijverheidsstructuur, de derde houdt het duidelijk versterken in van duurzame ontwikkeling, de vierde betreft de uitbouw van de openbare dienstverlening op het platteland, de vijfde as wil de landen met hoge ontwikkeling vervoegen, de zesde is een betere coördinatie van stad en platteland, de zevende houdt de verbetering in van de socialistische markteconomie, en de achtste betreft vooruitgang in de socialistische politieke en culturele opbouw.
Bronnen: China Daily
Zie ook CCTV-video

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Macro-economische politiek ongewijzigd in 2010

  1. De politiek van 2009 wordt niet zomaar verder gezet. Er komt een gevoelige daling van de bankleningen. Dat weerspiegelt de bezorgdheid dat gemakkelijk verkregen bankleningen kunnen gebruikt worden voorbvb beursspeculatie of speculatie in appartementen. De Chinese regering heeft genoeg reserves om zeepbellen in deze sectoren op te vangen, zolang ze niet te groot zijn: je kan dure appartementen van failliete speculanten desnoods goedkoop aan mensen met lagere inkomens verkopen.Een ander aspect zijn industriële investeringen, die niet voldoen aan milieunormen, met verouderde technologie werken, of vooral op export gericht zijn: theoretisch mag dat niet meer, maar met een ‘losse kredietpolitiek’ is veel mogelijk. Daarom dat de regering in 2010 de kraan toch minder gemakkelijk zal opendraaien. Prioriteit blijft investeren voor binnenlandse behoeften, en het inkomen van de burgers optrekken; bvb uitvoerders die afdanken en lonen drukken staan zwaar onder druk van bonden en regering

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *