Mangokweek in Yunnan en champignonkweek in Henan drijven inkomens op

In Yunnans Lisu prefectuur worden op bergwanden in droge en hete valleien mango’s gekweekt waardoor  zowel het milieu wordt beschermd als de inkomens van de bewoners verhoogd. Dit laatste is eveneens het geval door het kweken van Japanse champignons in Henans kanton Songxian.

Mango’s in Huaping-boomgaard Foto Xinhua Disclaimer


We hadden het eerder over hoe cactussen in bergachtig rotsgebied in Yunnan het milieu verbeteren en het inkomen van de bewoners verbetert. Een gelijkaardig initiatief vindt plaats in de droge, hete valleien van de Nujiang Lisu autonome prefectuur met name in het autonome Bai en Pumi kanton. Waar berghellingen ooit leden van bodem- en watererosie, worden nu mango’s gekweekt die het inkomen van de boeren opdrijven. Het was onderdirecteur Zhang Haiqiu van de Kantonnale dienst voor Landbouw die voorstelde een moderne landbouwzone op te richten die milieu en ontwikkeling zou verzoenen met meer welvaart voor de bevolking. In 2019 richtte het kanton een bedrijf op dat mango’s zou planten op 333 ha. De valleien zijn geschikt voor de teelt van tropisch fruit. Mangobomen zijn droogteresistent en leveren een goed economisch rendement op, aldus Li Yongping van het Yunnan Green Food Development Center.

Dank zij de kweekbasis ontvangen boeren lonen, grondpachtinkomsten en dividenden. ‘Nu krijg ik een maandsalaris van 4.500 yuan en mijn jaarinkomen bedroeg bijna 70.000 yuan’, zegt Chu Xiaochang, een lokale boer die op de plantbasis werkt. De uitgestrekte maar verspreide droge en hete Yunnan gebieden met hun kwetsbare ecologie zijn nu vol vitaliteit. In 2022 bedroeg het mangoplantage areaal van de provincie 1226 km² waardoor het landelijk de eerste plaats inneemt. De tropische fruitplantindustrie, vertegenwoordigd door de mangoteelt, leidde tot een beter gebruik van land in de droge en hete valleien. ‘Yunnan heeft de langste bevoorradingsperiode voor mango’s in China en die duurt van half mei tot begin december’, aldus Li. Hij voegt er aan toe dat vier soorten mango’s, waaronder mango’s uit het vroege seizoen, in de provincie op het juiste moment op de markt komen.

In het Hani, Yi en Dai autonoom kanton Yuanjiang onder de stad Yuxi was het Su Yongren die als hoofd van een fruitcoöperatieve het voortouw na bij het enten van mangobomen uit het vroege seizoen om ze geschikt te maken voor droge en hete valleien. Na drie jaar van inspanningen kwamen de vroege mango’s in mei op de markt. Omdat mango’s in andere delen van China in de periode van begin mei tot eind juni nog niet in de handel verkrijgbaar zijn, is er veel vraag naar de vroege mango’s uit Yuanjiang. De prijzen kunnen tot 30 yuan per kilo gaan terwijl dit bij andere variëteiten 4 yuan per kg bedraagt. Geen wonder dat het aantal mangotelers in het kanton dus toeneemt.  Momenteel wordt in het kanton op 160 km² mango gekweekt met een jaarproductie van 230.000 ton en een omzet die 1,2 miljard yuan benadert.

Kiemplasma

Mango-kiemplasmabronnen zijn de sleutel tot de ontwikkeling van de mango-industrie, zegt directeur Guo Xuehong van het Biologische en late-seizoen mango-onderzoekscentrum van het kanton Huaping in de stad Lijiang. Het kanton Huaping heeft een opslagplaats opgericht voor kiemplasma. Het team van Guo heeft 330 kiemplasmabronnen uit binnen- en buitenland verzameld en heeft 3000 verschillende soorten mangobomen zodat de opslagplaats een met het grootste aantal variëteiten vormt in het land. Sinds 2017 is de beplante oppervlakte van de mangobomen in Huaping verdubbeld, aldus Guo. Nu zijn 80.000 personen te werk gesteld in de groene nijverheid rond de mango en dit met een gemiddeld gezinsinkomen van 186.000 yuan. De voorbije 20 jaar heeft het Institute of Tropical and Subtropical Cash Crops bij de Yunnan Academy of Agricultural Sciences zowat 1000 kiesplasmabronnen bewaard, een solide basis van de mangokweek in de provincie.

Champignons

Shiitake champignons Foto: Peoples Daily Disclaimer

Het Henan kanton Songxian dat onder de stad Luoyang valt, specialiseert zich in de kweek van Japanse shiitake champignons. Songxian dat een van de vier meest verarmde kantons in de provincie was, is nu een van de top 10 kantons in Henan qua teelt van eetbare paddenstoelen en is de grootste zomerplantbasis voor shiitake-paddenstoelen in de provincie. Directeur Wang Shusen van het Kantonnaal Departement voor Landbouw legt uit dat de shiitake champignons die er al 30 jaar gecultiveerd worden van hoge kwaliteit zijn met hoge voedingswaarde.  Het was de Henan Academy of Agricultural Sciences die echter in 2018 een project opzette over nieuwe variëteiten en gestandaardiseerde teelttechnologieën van eetbare paddenstoelen.
Songxian heeft al 5 jaar op rij stimuleringsmaatregelen ingevoerd voor de shiitake-champignonindustrie. Het investeerde 120 miljoen yuan in de bouw van acht moderne grootschalige paddenstoelenstokkenplanten, vijf gestandaardiseerde paddenstoelenkweekplanten en meer dan 80 gestandaardiseerde shiitake-kwekerijen. Ruim 100.000 mensen uit 7.500 huishoudens in 167 administratieve dorpen van het kanton houden zich bezig met de teelt van shiitake-paddenstoelen, waardoor het jaarlijkse inkomen van elk huishouden met gemiddeld meer dan 20.000 yuan stijgt.

Songxian beschikt nu over 74 gestandaardiseerde kweekbases voor eetbare paddenstoelen en 241 koelopslagplaatsen. De jaarlijkse productie van eetbare champignons in de provincie bedraagt 150.000 ton, waarbij de productiewaarde en de voordelen respectievelijk 1,6 miljard yuan en 4 miljard yuan bereiken. De shiitake-champignonindustrie is naar voren gekomen als een pijlerindustrie voor de provincie om de revitalisering van het platteland te stimuleren.

Wetenschap

Champignonbasis van een bedrijf in Songxian Foto Peoples Daily Disclaimer

Wetenschappelijke en technologische ondersteuning is hier ook van cruciaal belang voor de bloeiende shiitake-champignonindustrie  Voorzitter Kang Yuanchun van de Henan Edible Fungi Association en hoofd van het eetbare paddenstoelenteam van de Henan Academy of Agricultural Sciences leidde in 2018 een team naar Songxian en kwam op drie maanden tijd met een ontwikkelingsplan voor de eetbare paddenstoelsector in de provincie. Het team van Kang organiseerde van 2018 tot 2019 meer dan 50 technische trainingen. Als resultaat hiervan verbeterde een groot aantal paddenstoelentelers hun teelttechnieken en versterkten ze hun concepten van gestandaardiseerde teelt. Het team van Kang voerde in het kanton een proefplanting uit van 52 superieure shiitake-paddenstoelenvariëteiten in plaatsen als de stad Baihe en de gemeente Huangzhuang.

Het team slaagde er medio juli 2019 in om in de zomer in de stad Checun shiitake-paddenstoelen te proefplanten waarmee een einde kwam aan de geschiedenis waarin alleen in de winter en de lente shiitake-paddenstoelen werden gekweekt. Een lokaal bedrijf voerde geavanceerde technologie in uit Nederland en beschikt nu over slimme kweekkamers voor champignons, intelligente temperatuurregeling en koelketenlogistiek met traceerbaarheid van het hele proces waardoor champignonteelt het hele jaar door mogelijk is. Het telt nu 300 lokale werknemers. Kantonnaal partijleider Xin Junfeng wil dat tegen 2025 de productie van eetbare paddenstoelen 180.000 ton ter waarde van 2 miljard yuan bereikt  en dit met één bedrijfsmerk en drie merken voor landbouwproducten. Stap voor stap wordt zo de rurale heropleving gerealiseerd.  

Bron: Peoples Daily

Print Friendly, PDF & Email