Misleidende informatie door China of loze beschuldiging door EU?

De verschillende organen van de Europese Unie hebben een gezamenlijk communiqué uitgegeven tegen misleidende informatie over COVID-19. Maar het initiatief wordt misbruikt om met modder naar China te gooien.

Het communiqué noemt zes types van misleidende informatie op. Slechts als zesde en laatste gaat het over informatie door buitenlandse machten, ‘in het bijzonder Rusland en China’. Toch is dit punt zowat het enige dat onze media haalt. Het is blijkbaar belangrijk de politieke boodschap ‘China is slecht’ zo sterk mogelijk te verspreiden.

Het communiqué stelt: ‘Buitenlandse actoren en sommige derde landen, in het bijzonder Rusland en China hebben zich bezig gehouden met gerichte operaties om invloed uit te oefenen en campagnes om misleidende informatie te verspreiden over COVID-19 in de EU, in de buurlanden en wereldwijd, en probeerden zo het democratisch debat te ondermijnen, de sociale polarisatie te verscherpen en hun eigen imago in de context van COVID_19 te verbeteren’.

Wat wordt China verweten? Het communiqué verwijst voor meer details naar een recent rapport van de European External Action Service , een officiële website van de EU.

Vederlichte argumenten

Volgens het rapport heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken herhaaldelijk melding gemaakt van een Russische complottheorie over de oorsprong van het virus in een Amerikaans laboratorium in Oekraïne. Die melding is volgens het rapport ook in Chinese staatsmedia overgenomen.
Deze voorstelling van zaken klopt niet met de realiteit. De Chinese staatskrant Global Times heeft in een reactie op de Amerikaanse beschuldigingen dat het virus uit een lab in Wuhan kwam, voorgesteld dat er een internationaal onderzoek zou komen naar alle Amerikaanse labs waar onderzoek naar biologische wapens, inclusief een vermoedelijk lab in Oekraïne. Het blad beweerde of suggereerde niet dat het virus uit dit of een ander lab zou komen. Nog opvallend: de EU is verontwaardigd over vermeende Chinese beschuldigingen tegen de VS, maar rept met geen woord over de uitzinnige leugens in de andere richting.

Verder haalt het rapport het tijdschrift Nature aan. Dat meldt artikelen in de Chinese media waarin reclame gemaakt wordt voor traditionele Chinese geneeskunde (TCM) als behandeling voor COVID-19. ‘Producten voor deze behandeling werden zelfs naar derde landen gestuurd als hulp’.
Sommige Chinese media hebben inderdaad TCM erg aangeprezen. Maar in het officiële protocol voor de behandeling van COVID-19 wordt TCM slechts aanbevolen als aanvulling bij de diverse behandelingen van de westerse geneeskunde en wordt vooral gewezen op het verlichten van symptomen.

Freedom House stelt in een rapport dat ‘sinds maart gecoördineerde en verborgen pogingen door aan China gelinkte actoren om informatie over COVID-19 te manipuleren vastgesteld zijn in een aantal landen, vaak met inhoud in de lokale taal…’. Het EU-rapport steunt zich hier op vage informatie van een door de Amerikaanse overheid gefinancierde organisatie met een uitgesproken anticommunistisch profiel.

Het rapport verwijst ook naar Twitter en Facebook die eerder een aantal Chinese accounts blokkeerden wegens beweerd gecoördineerd verspreiden van misleidende informatie over Hongkong.

Het Citizen Lab van de University of Toronto heeft ontdekt dat het gebruik van het Chinese platform WeChat gesurveilleerd en zelfs gecensureerd wordt ook wanneer de gebruikers zich niet in China bevinden. Op die manier zou volgens het rapport de Chinese overheid de berichtgeving over COVID-19 ook in het buitenland kunnen beïnvloeden.

Het Australian Strategic Policy Institute (ASPI) meldt dat ‘een los gecoördineerd pro-Chinees netwerk van trollen in maart en april op Twitter westerse media lastig viel, zich voordeed als Taiwanees om de positie van Taiwan bij de Wereldgezondheidsorganisatie te ondermijnen, valse informatie verspreidde over COVID-19 en zich aansloot bij al bestaande social media campagnes met vals nieuws’. ASPI is een denktank van het Australische leger, die onder meer fondsen krijgt uit Taiwan en van Amerikaanse wapenfabrikanten.

Data van het Hamilton dashboard van de Alliance for Securing Democracy (ASD) tonen een verviervoudiging van tweets door Chinese ambtenaren tussen december en april. Inhoudelijk hebben die tweets, aansluitend bij Chinese staatsmedia, de VS ervan beschuldigd COVID-19 slecht aan te pakken en complottheorieën te verspreiden. China wordt erin voorgesteld als ‘zondebok’ van het Westen, er wordt twijfel gezaaid of het virus wel van oorsprong Chinees is en steun betuigd aan China’s inspanningen voor een multilaterale aanpak van de strijd. Er wordt ook gesuggereerd dat in China de toestand weer normaal is terwijl in de VS van alles mis loopt.
Men kan zich afvragen in hoeverre deze Chinese informatie ‘misleidend’ kan genoemd worden!
ASD is een trans-Atlantische organisatie opgericht en gestuurd door de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Het is een onderdeel van German Marshall Fund of the US.

Volgens Reporters sans Frontières (RSF) wordt in China zelf de aanpak van COVID-19 streng gecensureerd. Deze organisatie beweert dat de epidemie ook aangegrepen zou worden om de censuur in het algemeen strenger te maken. Een belangrijk deel van de financiering van RSF komt van westerse regeringen. Ze krijgen volgens wikipedia ook geld van anti-Castristen in de VS.

Drie reporters van de Wall Street Journal zijn uit China gezet wegens hun berichtgeving over COVID-19. Het rapport zegt er niet bij dat het ging om racistische en beledigende berichtgeving die de krant niet wilde herroepen.

Samenwerken de enige goede optie

De argumenten om China van misleidende informatie te beschuldigen zijn vederlicht, zeker wanneer men rekening houdt met het zedige zwijgen van de EU over de manier waarop de Amerikaanse regering een loopje neemt met de waarheid. Het lijkt erop dat sommige delen van de Europese politieke klasse elke gelegenheid willen aangrijpen om ‘systeemrivaal’ China zwart te maken.

In een officiële reactie op 10  juni had de woordvoerder van de Chinese missie bij de EU aan de Unie gevraagd zich op een rationele manier aan de feiten te houden en China niet te beschouwen als een rivaal maar als een partner.

In een reactie toonde Zhang Ming, de Chinese ambassadeur bij de EU China zich erg terughoudend. Zonder namen te noemen verklaarde hij dat China evengoed slachtoffer van desinformatie is, geen dader.

China en de EU zijn volgens hem geen systeemrivalen, maar strategische partners op veel gebieden. China blijft resoluut vasthouden aan zijn eigen ontwikkelingspad, maar het heeft geen intentie om zijn systeem uit te voeren of om mee te doen aan een ‘gevecht om het narratief’. Nu misleidende informatie verspreiden of beschuldigingen uitwisselen zal niet helpen om de COVID-19 pandemie aan te pakken. Hij roept op om samen te werken tegen misleidende informatie, voor het verzekeren van de wereldwijde volksgezondheid en zo hopelijk de pandemie snel te verslaan.

Bronnen:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_en.pdf
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-around-the-covid19-pandemic-updated-23-april-18-may/
Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *