Op een groen blaadje 95

Drinkwaterprobleem opgelost in 2015
–323 miljoen inwoners hadden geen toegang tot drinkwater in 2004. 221 miljoen ervan konden het probleem oplossen in 2010. Toch blijven dus miljoenen verstoken van schoon drinkwater. Viceminister Du Ying heeft beloofd dat dit probleem moet opgelost zijn tegen 2015. De nationale regering zal haar bijdrage daartoe leveren aldus Du die verlangt dat lokale besturen ook hun duit in het zakje doen.
Helft stedelijke waternetwerken lekt
–Volgens officiële cijfers lekt meer dan de helft van de stedelijke waternetwerken, wat leidt tot een jaarlijks verlies van 6 miljard ton water. Om dit tegen te gaan zal China tussen 2011 en 2015 92.300 km verouderde waterleidingen vernieuwen aldus nog viceminister Du Ying. In 2010 hadden 90 % van de stedelingen toegang tot drinkbaar water. Niettegenstaande de normen daarover strenger werden gemaakt in 2006 en de netwerken van daarvoor dateren, is 89 % van het stedelijk net water volgens de normen  aldus nog minister Du. China heeft tussen 2006 en 2010 180 miljard geïnvesteerd in de verbetering van de drinkwaterkwaliteit.
Fonds voor water efficiënte boerderijen.
Niet minder dan 38 miljard wordt uitgetrokken om in China’s 2,35 miljoen ha uit noordoostelijke graan producerende gebieden meer waterzuinige boerderijen te cultiveren. De vier regio’s betreffen Heilongjiang, Jilin, Liaoning en Binnen-Mongolië die goed zijn voor een vijfde van China’s graan.  60 % van het Fonds komt van de regering; de rest van lokale besturen en boeren. Het geld zal aangewend worden voor meer spaarzame irrigatietechnologie.
Zeekwaliteit verslecht
Het ernstig vervuild gedeelte van China’s zeeën steeg van 25.000 km2 in 2003 tot 44.000 km in 2011 aldus een officieel rapport van het Zeebestuur. Dit wordt vooral toegeschreven aan over ontwikkeling langs de kustlijn. Vorig jaar steeg het aantal offshore projecten zelfs met 15 %. China wil echter ook zijn blauwe economie ontwikkelen en staat hier voor de taak om zowel economie te verzoenen met ecologie.
30 miljard voor schaliegas in Chongqing
De State Development and Investment Corporation (SDIC) investeert te Chongqing 30 miljard in lokale schaliegasprojecten, een steekoolhaven en een steenkoolreserve in geval van nood. Het blijkt de grootste Chinese investering ooit in schaliegas. Pas in maart heeft het Energiebestuur haar eerste vijfjarenplan uitgewerkt in verband met schaliegas waarvan de productie tegen 2015 6,5 miljoen m3 moet bedragen. .
Derde Duitse eco-zone in Qingdao

Qingdao ecozone


In een Duitse eco-zone te Qingdao plant Duitsland een derde Duits Centrum na haar eerste Duits centrum te Shanghai uit 1994 en een tweede te Peking in 1999. Bedoeling is Duitse ondernemingen op het vlak van milieuzorg, duurzame energie en energiebesparing te helpen. Het centrum in Qingdao zal 66.300 m2 groot zijn en fungeren als een brug tussen de Duitse ondernemingen en de lokale gemeenschap. De Chinees-Duitse zone waarin het zich bevindt is 70 km2 groot en werd in december laatstleden opgericht. De uitbouw van de infrastructuur zou 8 tot 10 miljard kosten. 20 ondernemingen hebben al 12 overeenkomsten getekend. Daarbij hoort Siemens die met ENN Energy Holdings al een overeenkomst heeft waarbij beiden beloven 2 miljard te zullen investeren: Siemens heeft ervaring met de bouw van groene gebouwen, ENN heeft zijn ervaring betreffende gaslevering.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *