Tien jaar terugkeer gevierd in Macao

Dit weekend vierde de ‘Speciaal bestuurlijke regio’ Macao de tiende verjaardag van de terugkeer naar China. President Hu prees uittredend regeringsleider Edmund Ho Hau Wah en zwoer de nieuwe Fernando Chui Sai On in. Sedert de terugkeer gaat het Macao sociaal-economisch goed, met een verdrievoudiging van het inkomen en een halvering van de werkloosheid. President Hu Jintao was aanwezig op de viering en hij prees uitvoerig de uittredende Chief Executive Edmund Ho, die twee regeringstermijnen…

Nog 90.000 Tibetanen kregen elektriciteit

Een bijkomende 90.000 Tibetanen heeft dit jaar vaarwel gezegd aan een leven zonder elektriciteit, aldus de lokale autoriteiten. De regionale regering plant gedurende de periode 2008-2011 2,5 miljard yuan te investeren om 510.000 personen in de Tibetaanse rurale gebieden toegang te geven tot elektriciteit, aldus Gao Yingyun, vicedirecteur van de Tibetaanse Elektriciteitsmaatschappij. Tot nu toe werd 1,7 miljard yuan geïnvesteerd, waardoor elektriciteit tot bij 280.000 boeren en herders kwam. In de afgelegen gebieden leven nog…

'Kopenhagen-akkoord' blijft vaag

In Kopenhagen werd weliswaar een akkoord gesloten, maar dit loste bijlange niet de hooggestemde verwachtingen in die velen in de klimaattop hadden gesteld. Het akkoord blijft bij vage doelstellingen zonder concreet bindende maatregelen. Het zogeheten akkoord van Kopenhagen telt iets meer dan 2 pagina’s en heeft een duister juridisch statuut. Er wordt in gesteld dat het de bedoeling is de opwarming onder de 2° Celsius te houden, maar dit wordt niet in concrete engagementen omgezet.…

Kopenhagen-achtergrond: Bio-energie in China

Inzake de productie van biobrandstof heeft China diverse plannen, waarbij nu overgeschakeld wordt van mais en tarwe als grondstof om ethanol te vervaardigen naar niet-voedingstoffen die op grootschalige wijze worden aangeplant . Ook de biobrandstoffen van de tweede generatie op basis van cellulose worden reeds voorbereid. Zo’n 100 miljoen Chinezen hebben nog geen toegang tot elektriciteit en hun voornaamste energiebron is brandhout en stro. Dit verbranden heeft niet enkel een lage efficiëntie van omzetting in energie…

Inkomen sociale zekerheid 1360 miljard yuan

Volgens officiële cijfers bedragen de inkomsten van de sociale zekerheid 1360 miljard yuan (200 miljard $), een stijging met 14,8 %. De sociale zekerheid omvat vijf categorieën: pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen en moederschap. Ongeveer 232 miljoen personen zijn aangesloten bij de pensioenverzekering en het gemiddeld pensioen voor de stedeling bedroeg meer dan 1200 yuan per maand.  De werkloosheidsverzekering dekte 126 miljoen personen, 2 miljoen meer dan vorig jaar. De arbeidsongevallenverzekering steeg met 9,6 miljoen tot…

Jane’s Defence Weekly: "Massieve troepenafbouw gepland"

Volgens Jane’s Defence Weekly plant China een troepenafbouw van 700.000 personen, hoofdzakelijk in de landmacht bij het Volksbevrijdingsleger, dat 2,18 miljoen personen omvat. Het leger wordt wel gemoderniseerd. Jane’s Defence Weekly is een gerespecteerd defensieblad. In zijn laatste edtie beweert het blad dat China 700.000 troepen naar huis wil sturen, hoewel het blad daarover geen bron vermeldt. Reeds in augustus waren daarover geruchten, maar deze werden toen ontkend door het ministerie van Defensie. Feit is…

China houdt controle over eigen acties ook in eigen hand

Premier Wen: “China zal voor het milieu internationale controle toestaan op alles wat internationaal is overeengekomen. De milieumaatregelen die China echter uit eigen beweging en vrijwillig neemt, zal het land ook zelf controleren. Dat is in overeenstemming met de overeenkomst van Bali 2007. Daar is afgesproken dat ontwikkelingslanden zich enkel voor internationaal overeengekomen regelingen om de uitstoot te verminderen, moeten onderwerpen aan het MRV‘measurable, reportable and verifiable’-stelsel. Ingrepen waartoe  we als Chinese regering zelf besluiten,…

UHV-lijn gepland van Binnen-Mongolië naar kust

Het Staatselektriciteitsnet is van plan om volgend jaar een Ultrahogevoltlijn (UHV) aan te leggen, die in Binnen-Mongolië opgewekte stroom zal overbrengen naar Jiangsu aan de kust. Het gaat om elektriciteit opgewekt door zowel steenkoolcentrales als windenergie. De ‘State Grid Corporation’ zei eerder 100 miljard yuan te willen besteden aan Ultrahogevoltlijnen gedurende de komende drie tot vier jaar. UHV-lijnen kunnen tot 1000 Kv overplaatsen over hoge afstand met weinig verlies. De lijn is erg nodig omdat vele windboerderijen…

Dit weekend telt Peking 4 miljoen auto’s

Dit weekend  komt Pekings vier miljoenste wagen de baan op. Daarmee heeft het maar 28 maanden geduurd vooraleer de sprong van drie tot vier miljoen auto’s gemaakt werd, een tijdspanne waar Tokio 12 jaar over deed. Het dagelijks gebruik van de wagens in Peking ligt op gemiddeld 45 km, terwijl dit maar 19 km bedraagt in Tokio en 30 km in Londen. Het aantal hoofdassen waar aan minder dan 20 km/u aangeschoven wordt in de ochtendpiek…