Platteland blijft prioriteit.

Voor de zestiende keer op rij is ook dit jaar het eerste gezamenlijk document van het Centraal Comité en van de regering gewijd aan de de landbouw, het platteland en zijn bewoners. Dit en volgend jaar zijn beslissend in het bereiken van een middelmatig welvarende maatschappij en een aantal moeilijke taken wachten op die gebieden.

De landbouwproductie zal zich verder aanpassen aan de vraag, de armoede op het platteland zal uitgeroeid worden, het platteland zal in alle opzichten vitaler worden, en de basiscellen van de communistische partij (CPC) zullen daarin een sleutelrol spelen.

Gedaan met extreme armoede

De huidige maatregelen voor armoedebestrijding worden voortgezet om tegen 2020 de armoede op het platteland te laten verdwijnen. De nadruk zal liggen op streken die extreem arm zijn, via het opzetten van grote projecten, het hervestigen van bewoners, het geven van geld, en het ondersteunen van opleiding. Daarbij zal corruptie en wangedrag streng aangepakt worden.

Zelfvoorziening, bio en moderne technologie

Het streefdoel van de landbouw blijft zelfvoorziening van basisvoedsel. Het areaal voor graangewassen (1,65 miljard mu, ongeveer 35 keer de oppervlakte van België) en de totale bewerkte oppervlakte zullen constant blijven. 800 miljoen mu landbouwgrond moet tegen 2020 van hoge kwaliteit zijn.

De landbouwproductie wordt geoptimaliseerd. Biologische teelt en productie van gewassen waarvan tekort is zullen toenemen. De productie van soja (nu een belangrijk importproduct uit de VS) stijgt en de zuivelindustrie krijgt steun.

China wil een doorbraak forceren in belangrijke landbouwtechnologieën. Het zal innovatie ondersteunen in biologische veeteelt, zware landbouwmachines, slimme landbouw en biologische inputs voor de landbouw. Ook het ondersteunen van multinationale landbouwondernemingen staat op het programma, al blijkt niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt..

Beter leven

Het leven op het platteland moet beter. Dat betekent betere levensomstandigheden en openbare diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg en cultuur.

Er komen nieuwe maatregelen om de uitbouw van de rurale infrastructuur te verbeteren. Concreet gaat het om wegen, nutsvoorzieningen, logistieke netwerken, behandeling van vervuiling en milieubescherming.

Rurale industrie en kleine bedrijven

Ook de plattelandsnijverheid krijgt een steuntje, wat de boeren meer mogelijkheden zal bieden om hun inkomen te verhogen. Het gaat om nijverheid met een lokaal karakter, moderne voedselverwerking of nieuwe dienstverlening. Het platteland moet meer digitaal worden.

De diensten voor tewerkstelling en voor beroepsopleiding van plattelandsbewoners worden verbeterd opdat de mensen meer zouden kunnen verdienen.

Interne migranten, afgestudeerden van het hoger onderwijs, afgezwaaide legerveteranen en stedelingen worden aangemoedigd om op het platteland een eigen innovatieve zaak op te starten. Ze zullen door gespecialiseerde dienstenplatforms ondersteund worden.

Meer internationale regels, meer partij

Het systeem van landbouwsubsidies wordt herzien. Er komt een systeem van ondersteuning en bescherming van de boeren en de rurale ontwikkeling dat volledig de regels van de Wereldhandelsorganisatie volgt.

Het document geeft ook richtlijnen om de werking van de plattelandsbesturen te verbeteren, de partijcellen te versterken en het leiderschap van de partij over plattelandszaken te verstevigen.

Bron: People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *