Reuters legt geheime CIA-propagandacampagne tegen China bloot

Reuters beweert uit betrouwbare bronnen informatie te hebben over een door president Trump in 2019 gelanceerde geheime CIA-propagandacampagne tegen China.

Foto: Xinhua Facebook Disclaimer

Begin 2019 gaf president Trump opdracht aan de CIA voor een geheime propagandacampagne tegen China, op de sociale media in China en andere landen. Het doel was de Chinese publieke opinie op te zetten tegen de regering. Reuters heeft dit vernomen van drie voormalige Amerikaanse ambtenaren, die op de hoogte waren van het geheime programma.

De CIA zette vanaf 2019 een klein gespecialiseerd team in dat onder valse internetidentiteiten in China negatief nieuws begon te verspreiden over de regering van Xi Jinping. Het lekte ook kleinerende informatie naar internationale media.

Zo verspreidde de CIA verdachtmakingen dat leden van de Chinese Communistische Partij oneerlijk verdiende fortuinen in het buitenland wegstopten, en werd het Belt and Road Initiative, een grootschalig project om infrastructuur in landen van het Zuiden te financieren, afgeschilderd als corrupt en verspillend.

De bronnen gaven geen verdere details, maar vertelden toch dat de verdachtmakingen deels klopten. Ze werden in het geheim onder valse namen gelekt om onrust en angst te zaaien onder de Chinese leiders en hen te verplichten meer middelen in te zetten om te zoeken naar de zwakke plekken in het sterk gecontroleerde Chinese internet.

De campagne was zowel gericht op de publieke opinie in China als op landen daarbuiten, vooral in Zuidoost-Azië, Afrika en de Stille Zuidzee.

Het project zou er gekomen zijn na aanhoudende alarmerende berichten van de inlichtingendiensten dat China wereldwijd politieke steun poogde te verwerven en in de VS zelf verdeeldheid probeerde te zaaien via schermorganisaties.

‘Geen commentaar’

Het is niet duidelijk of het CIA-programma doorloopt onder president Biden. CIA-woordvoerdster Chelsea Robinson weigert commentaar te leveren op het Reuters bericht; Kate Waters, woordvoerster voor de National Security Council van de regering, zwijgt.

Het Chinese ministerie van buitenlandse relaties ziet in de revelaties van Reuters een illustratie van de manier waarop de VS het internet gebruikt ‘als wapen om valse geruchten te verspreiden en de internationale publieke opinie te misleiden’.

Volgens Yahoo News zou president Trump al in 2018 volmachten aan de CIA hebben gegeven om cyberaanvallen te lanceren tegen ‘vijanden van de VS‘; de aanleiding was een toename van aan Rusland en China toegeschreven cyberaanvallen op Amerikaanse organisaties.

Reuters vroeg ook commentaar aan enkele specialisten. Loch Johnson, politicoloog aan de universiteit van Georgia, ziet veel gelijkenissen met de koude Oorlog toen de CIA dagelijks 80 à 90 artikels liet publiceren om de Sovjet-Unie te ondermijnen.

Paul Heer, een voormalige CIA analist gespecialiseerd in Oost-Azië, vreest dat het programma als een boemerang kan werken indien China het gaat voorstellen als illustratie van inmenging door de VS in landen van het Zuiden die al wantrouwig tegenover de VS staan.

Thomas Rid, professor aan de Johns Hopkins University, vreest dat een dergelijke propagandacampagne het werk van dissidente groepen en onafhankelijke journalisten bemoeilijkt omdat ze het risico lopen afgeschilderd te worden als CIA-agenten.

Bron: Reuters

Print Friendly, PDF & Email