CIA-directeur noemt China de grootste ‘bedreiging’

CIA-directeur noemt China de grootste ‘bedreiging’en zegt dat de oorlog in Oekraïne de VS geopolitiek en economisch ten goede komt.

Dit artikel van Ben Norton verscheen oorspronkelijk in het Engels op Geopolitical Economy. Het origineel vind je hier. Het werd met toelating van de auteur vertaald door Frank Willems.

CIA-directeur William J. Burns publiceerde een artikel waarin hij China demoniseerde als de ‘grootste bedreiging op de lange termijn’. Hij zei dat de oorlog in Oekraïne de VS helpt, en waarschuwde dat Taiwan de volgende zou kunnen zijn.

Foto Geopolitical Economy Disclaimer

De directeur van de Central Intelligence Agency, William J. Burns, publiceerde een artikel waarin hij verwees naar ‘de belangrijkste rivalen van de Verenigde Staten – China en Rusland’, terwijl hij benadrukte dat ‘China de grootste bedreiging op de lange termijn is’.

Als een sterke bevestiging dat we ons in de beginfase van een nieuwe koude oorlog bevinden schreef hij dat ‘China en Rusland een groot deel van de aandacht van de CIA opslokken’.

Burns onthulde dat ‘de CIA zichzelf heeft gereorganiseerd’ om China te bekampen. De beruchte Amerikaanse spionagedienst heeft een speciaal ‘missiecentrum’ opgericht dat zich uitsluitend op Beijing richt, en heeft zijn budget voor anti-Chinese operaties verdubbeld.

Hij pochte ook dat de oorlog in Oekraïne de Verenigde Staten geopolitiek en economisch heeft geholpen. Hij betoogde dat Washington, door Kiev te steunen, een dreigende waarschuwing in verband met Taiwan naar Beijing stuurt.

De CIA-directeur schreef dit artikel voor Foreign Affairs, de officiële publicatie van de Council on Foreign Relations (CFR). De in New York City gevestigde CFR, één van de machtigste Amerikaanse denktanks, heeft een virtuele draaideur met het ministerie van Buitenlandse Zaken en fungeert als een soort navelstreng tussen Wall Street en het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het economische en buitenlandse beleid coördineert.

In het stuk van 30 januari, getiteld ‘Spycraft and Statecraft: Transforming the CIA for an Age of Competition‘, erkende Burns dat China’s ‘economische transformatie in de afgelopen vijf decennia buitengewoon was’.

De snelle economische en technologische vooruitgang van China heeft de Amerikaanse hegemonie verzwakt, klaagde de CIA-directeur. Hij schreef dat ‘de opkomst van China en het Russische revanchisme enorme geopolitieke uitdagingen met zich meebrengen in een wereld van intense strategische concurrentie waarin de Verenigde Staten niet langer een onbetwist primaat genieten’.

Veel topfunctionarissen in Washington, waaronder president Joe Biden, hebben beweerd dat de Verenigde Staten alleen ‘concurrentie’ met China zoeken, en geen nieuwe koude oorlog. Maar in zijn artikel schreef Burns dat het ‘tijdperk na de Koude Oorlog definitief ten einde kwam op het moment dat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel’.

Door te stellen dat het ‘tijdperk na de Koude Oorlog’ voorbij is, en door veelvuldig in één adem over China en Rusland te spreken, bevestigde de Amerikaanse spionagechef dat Washington inderdaad een tweede Koude Oorlog voert.

Desondanks beschouwt Washington niet Moskou, maar Peking als zijn grootste ‘bedreiging’.

‘China blijft de enige Amerikaanse rivaal met zowel de bedoeling om de internationale orde te hervormen als de economische, diplomatieke, militaire en technologische macht om dat te doen’, waarschuwde Burns.

De CIA-directeur schreef (tekst in vet door Ben Norton):
‘Hoewel Rusland misschien de meest directe uitdaging vormt, is China de grotere bedreiging op de lange termijn, en de afgelopen twee jaar heeft de CIA zichzelf gereorganiseerd om daar rekening mee te houden. We zijn beginnen werken volgens een organisatorisch principe dat ik lang geleden heb geleerd: prioriteiten zijn pas reëel als de budgetten deze weerspiegelen. Dienovereenkomstig heeft de CIA substantieel meer middelen vrijgemaakt voor het verzamelen van gegevens, voor operaties en analyses in verband met China over de hele wereld. In twee jaar tijd is het percentage van ons totale budget dat op China is gericht verdubbeld. We werven en trainen meer Mandarijnsprekenden en voeren tegelijkertijd de inspanningen over de hele wereld op om te concurreren met China, van Latijns-Amerika tot Afrika en de Indisch-Pacifische regio.
De CIA heeft een tiental ‘missiecentra’ opgericht, dit zijn werkgroepen over een specifieke kwestie die functionarissen uit de verschillende afdelingen van het agentschap samenbrengen. In 2021 hebben we een nieuw missiecentrum opgezet, exclusief gericht op China. Het is het enige missiecentrum voor één land en biedt een centraal coördinatiemechanisme voor het werk in verband met China, dat vandaag de dag tot in alle uithoeken van de CIA gebeurt.’

Burns gebruikte het artikel in Foreign Affairs ook om Washington op te roepen Oekraïne te blijven steunen in zijn oorlog met Rusland.

De CIA-directeur noemde de Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne ‘een relatief bescheiden investering met aanzienlijke geopolitieke voordelen voor de Verenigde Staten en substantiële voordelen voor de Amerikaanse industrie’.

Met andere woorden: de spionagechef erkende dat de oorlog in Oekraïne het militair-industrieel complex ten goede is gekomen en de Amerikaanse wapenbedrijven heeft verrijkt.

De regering van Biden heeft soortgelijke ‘militair-keynesiaanse’ redeneringen gebruikt. Politico meldde in oktober dat het ‘Witte Huis discreet bij de wetgevers van beide partijen heeft aangedrongen om de oorlogsinspanningen in Oekraïne te verkopen als een kans op een economische bloei in eigen land’.

Burns voerde eveneens aan dat Amerikaanse steun aan Oekraïne China zou kunnen afschrikken.

‘De bereidheid van de Verenigde Staten om economische pijn toe te brengen en te ondergaan om de agressie van Poetin te bestrijden – en hun vermogen om hun bondgenoten te verzamelen op die lijn – was een krachtige weerlegging van de overtuiging van Beijing dat Amerika in een definitieve neergang verkeerde’, schreef de CIA-directeur.

‘Voortdurende materiële steun voor Oekraïne gaat niet ten koste van Taiwan; het zendt een belangrijke boodschap uit van Amerikaanse vastberadenheid die Taiwan helpt’, voegde hij eraan toe.

Als Amerikaanse ambassadeur in Rusland in 2008 voorspelde Burns de oorlog in Oekraïne. Nu richt hij zijn aandacht op Taiwan.
Wat betreft de oorlog in Oekraïne heeft William Burns een verbazingwekkende staat van dienst.

Voordat hij tot CIA-directeur werd benoemd, was hij tientallen jaren een hoge Amerikaanse diplomaat. Zijn carrière weerspiegelt de draaideur tussen de CIA en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de regering van Barack Obama was Burns plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, waardoor hij tweede in bevel was op dat ministerie en rechtstreeks rapporteerde aan minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

Voordien was Burns tijdens de regering van George W. Bush de Amerikaanse ambassadeur in Rusland.

Op de NAVO-top in Boekarest (Roemenië) in 2008, beloofde president Bush dat Oekraïne en Georgië zich mochten aansluiten bij de door de VS geleide militaire alliantie. Dit ergerde verschillende NAVO-bondgenoten, waaronder Duitsland en Frankrijk, die zich zorgen maakten dat de belofte de spanningen met Rusland zou verergeren.

In zijn hoedanigheid van Amerikaans ambassadeur in Rusland reageerde Burns op deze controverse door in 2008 een vertrouwelijk bericht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken te sturen met de titel ‘Nyet Means Nyet: Russia’s NATO Enlargement Redlines’ (“nyet” betekent “nee” in het Russisch).

In het document, dat openbaar werd gemaakt door de klokkenluiders van WikiLeaks, schreef Burns:
‘De NAVO-aspiraties van Oekraïne en Georgië raken niet alleen een gevoelige snaar in Rusland, ze veroorzaken ook ernstige zorgen over de gevolgen voor de stabiliteit in de regio. Rusland ziet niet alleen omsingeling en pogingen om de Russische invloed in de regio te ondermijnen, maar vreest ook onvoorspelbare en ongecontroleerde gevolgen die de Russische veiligheidsbelangen ernstig zouden schaden. Deskundigen vertellen ons dat Rusland zich vooral zorgen maakt dat de sterke verdeeldheid in Oekraïne over het NAVO-lidmaatschap, waarbij een groot deel van de etnisch-Russische gemeenschap tegen het lidmaatschap is, zou kunnen leiden tot een grote verdeeldheid, met geweld of, in het slechtste geval, een burgeroorlog. In dat geval zou Rusland moeten beslissen of het ingrijpt; een beslissing die het liever niet moet nemen’.

Vrijwel alles waar Burns voor waarschuwde in verband met een mogelijk conflict in Oekraïne werd uiteindelijk werkelijkheid, toen de Verenigde Staten Kiev in een oorlog stuurden met buurland Rusland.

Dit precedent maakt de huidige dreigementen van de CIA-directeur tegen China over Taiwan nog zorgwekkender.

Bron: Geopolitical Economy

Print Friendly, PDF & Email