Selectief aanmoedigen van investeringen en consumptie goed voor groei en milieu

De Chinese regering heeft een plan om de modernisering van uitrustingen en de vervanging van consumptiegoederen aan te moedigen. Dit zal bijdragen aan de verhoopte 5% groei voor 2024 en gunstige effecten op het leefmilieu hebben.

Ecovriendelijke treinen in Chengdu Foto China Daily Disclaimer

De regering maakte het plan bekend in een communiqué van 13 maart. Het voorziet nationale subsidies, belastingvermindering en doelgerichte kredieten voor de gewenste economische activiteiten. Er werd geen totaalbedrag opgeplakt. Men definieerde 20 kerntaken in vijf sleutelsectoren. Het plan sluit aan bij recente oproepen van Xi Jinping.

Investeringen voor milieu en digitale modernisering

Tegen 2027 moeten de investeringen in industrie, landbouw, transport, onderwijs, toerisme, cultuur en gezondheidszorg minstens 25% hoger liggen dan in 2023. Ook bouwmachines zullen sneller vervangen worden.

In de sleutelsectoren moet de efficiëntie van energieverslindende uitrustingen een basisniveau van zuinigheid bereiken, en het aandeel van de meest milieuvriendelijke productiecapaciteit moet aanzienlijk omhoog.

Minstens 90% van de industriële bedrijven van een zekere omvang moet aan digitaal onderzoek en ontwikkeling doen en digitaal ontwerpen; meer dan 75% van de sleutelprocessen moet tegen 2027 computergestuurd zijn.

Stadsbussen schakelen verder over op elektriciteit en meer schepen zullen varen op elektriciteit, LNG, biodiesel of groene methanol.

De doelstellingen zijn minder energie verbruiken, minder koolstof uitstoten, veiliger werken en sommige sectoren digitaal en slim doen functioneren.

Geselecteerde universiteiten en beroepshogescholen krijgen extra geld om het les- en onderzoeksmateriaal te verbeteren. Medische instellingen worden ondersteund voor de aankoop van nieuwe uitrusting en de digitalisering van hun werking.

Meer duurzame consumptie

Gebruik van tweedehandsgoederen, recyclage van grondstoffen en revisie van bijvoorbeeld batterijen worden aangemoedigd.

Het aantal gerecycleerde auto’s zou ongeveer moeten verdubbelen en de verkoop van tweedehandswagens met 45% stijgen. Er zullen minstens 30% meer huishoudtoestellen gerecycleerd worden, en het deel gerecycleerde grondstoffen voor die toestellen moet aanzienlijk verhogen.

Om dit alles te begeleiden worden inspanningen geleverd om de technische normen op het gebied van energieverbruik en uitstoot te verfijnen en om de productnormen strenger te maken.

Bronnen: regeringscommuniqué , Renmin ribao, Bloomberg.

Print Friendly, PDF & Email