Stedelijke clusters vooraan in de verstedelijking

De ontwikkeling van metropolen en stadsclusters is niet enkel een mogelijkheid om de economische groei aan te zwengelen want stedelingen verbruiken meer dan rurale bewoners.  Ook zal meer worden geïnvesteerd in openbare diensten, kleuterscholen, seniorieën en slimme steden.  Bovendien wordt er op gerekend dat ook een stroom van talent en technologie zal terugvloeien naar de rurale gebieden.

Nieuwe spoorwegbrug tussen Foshan en Jiangmen

In 2010 koos de Chinese regering drie grote stedelijke clusters uit om aan de spits te staan van de verstedelijking. Het idee was grote megapolen van verschillende steden te scheppen waarbij de grootste onder hen de ontwikkeling in hun cluster zouden leiden. Het middel daartoe was het promoten van transport- en communicatieverbindingen wat zou resulteren in meer handel en economie en betere levensstandaard. Nu telt China 19 stadsclusters: drie super grote, 8 gemiddelde en nog 8 kleinere. De 3 supergrote zijn de Parelrivierdelta, de delta van de Jangtse en het gebied Beijing, Tianjin, Hebei of het gebied zond Bohai

In 2014 werd het plan gepubliceerd voor een nieuw type van verstedelijking. Op 30 juli stak het Politiek Bureau van de CPC de koppen bijeen onder meer over de strategie van het 14-de vijfjarenplan (2021-25). Een focus van de meeting was de nieuwe verstedelijking en de geïntegreerde ontwikkeling van stedelijke clusters met institutionele vernieuwingen. Volgens ondervoorzitter Liu Shijin van de China Development Research Foundation biedt de ontwikkeling van metropolen en stadsclusters de komende 5 tot 10 jaar het meest structureel potentieel voor de Chinese economische groei met nieuwe mogelijkheden voor de economie.

Volgens het National Bureau of Statistics (NBS) bereikte de verstedelijkingsgraad in 2019 60,6% en voorspeld wordt dat deze in 2035 75% zal bereiken. Vele ontwikkelde landen hebben hun verstedelijking afgerond maar voor China bieden de komende 15 jaar een historische opportunitei,t aldus Onderdirecteur Xu Hongcai van de Economic Policy Commission bij de China Association of Policy Science. Hij meent dat de verdere verhuizing van landbouwwerkers naar de steden jaarlijks 1% zal bijdragen tot de Chinese bnp groei. Hun inkomen stijgt in de steden en stedelingen spenderen ook meer. Ondertussen is de hukou (stedelijke registratie) versoepeld en kunnen migranten die een zekere periode in de stad leven hun domicilie naar de stad verhuizen waar ze dan ook kunnen genieten van sociale voordelen.

Investeringen

Buurtgemeenschap in Shandong

Insiders voorspellen dat de nieuwe verstedelijking per jaar 20 tot 50 biljoen aan investeringen zal aandrijven. Hoofdeconomist Gao Ruidong bij de Guotai Junan Securities ziet minstens drie sectoren die de nieuwe verstedelijking zullen voortstuwen: stedelijke openbare diensten waarbij vervoer, kleuterscholen & zorginstellingen voor bejaarden en renovatie van oude gemeenschappen en fabrieken plus het bouwen van slimme gedigitaliseerde steden; Nog recent beloofde de regering dit jaar oude buurtgemeenschappen te zullen renoveren.

Sinds juli heeft de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie richtlijnen uitgevaardigd voor de bouw van slimme stadsarrondissementen (county level cities) waarbij 9,3 miljard yuan zal geïnvesteerd worden in grote projecten zoals stedelijk huishoudelijk afvalwater en afvalverwerking, behoud en recyclage van hulpbronnen en beheersing van vervuiling. Vorig jaar bedroegen de vaste investeringen voor openbare diensten in de stadsarrondissementen maar de helft van die in de prefectuurgebieden. Het verbruik per bewoner in deze stadsarrondissementen bedraagt maar twee derden van de bewoners in de prefectuurgebieden. De vernauwing van deze kloof zal een nieuwe vraag doen ontstaan.

Sociaal

Naast economische groei zal de nieuwe verstedelijking ook leiden tot een diepe sociale ontwikkeling. Volgens Xu Hongcai is het essentieel om de verstedelijking met de industrialisering te integreren. Zonder nijverheden worden spooksteden gemaakt en gaan bewoners naar andere plaatsen banen zoeken. De migranten moeten werk vinden in de steden. Hij wijst er echter op dat de productiefactoren in beide richtingen moeten vloeien.

In het verleden was er een overconcentratie van kapitaal en menselijk talent in de steden. De nieuwe verstedelijking zal overtollig kapitaal en geavanceerde productie terug naar de rurale gebieden brengen. Deze dubbele stroom zal hervormingen aanwakkeren in instellingen, het grondgebruik systeem, het hukou systeem en de sociale zekerheid. De gecoördineerde ontwikkeling betekent echter geen monotone ontwikkeling want het is beter niet hetzelfde patroon toe te passen op alle metropolen en stadsclusters; ook cultuur speelt een rol. Zo is in het gebied van de Grote Baai met zijn negen steden en twee speciale administratieve zones het Kantonnees dialect de verbindende factor. Beijing Review ziet echter nog één grote uitdaging vooraleer de migranten behoorlijk in de steden kunnen worden geïntegreerd: de stijgende prijs van de huizen blijft alsnog een hindernis. Voorlopig leven de migranten nog in stadsdorpen of slapen ze in gemeenschappelijke slaapzalen van de werkgever.

Bron Beijing Review

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar