Stedelijke hukou voor migranten in steden met minder dan 3 miljoen inwoners

De regering heeft de steden met minder dan 3 miljoen inwoners opgedragen om de migranten een permanent stedelijke registratie toe te kennen. In grotere steden zal deze hukou-politiek worden versoepeld. Verwacht wordt dat de maatregel een gunstig effect zal hebben op huisvesting en het verbruik.

Boekje met registratie/hukou (Global Times)

De regering en de Algemene Dienst van de CPC hebben woensdag een rondzendbrief gestuurd die de lagere besturen oproept tot het afschaffen van de beperkingen om personen die van het platteland komen een stedelijke registratie of hukou toe te kennen. Deze registratie op basis van afkomst bepaalt de toegang tot het onderwijs, gemotoriseerde voertuigen en talrijke welzijnsvoorzieningen. Wanneer een migrant ziek werd, diende hij zich te laten verzorgen met de tegemoetkomingen van zijn ziekteverzekering op het platteland.

De regering draagt nu echter de steden met minder dan 3 miljoen inwoners op om deze tweedeling op te heffen en dus ook de migranten een stedelijke registratie toe te kennen. Voor de grotere steden wordt een meer soepele toepassing van de beperkingen gevraagd. Het rondschrijven van de regering volgt op aanbevelingen door het planorgaan namelijk de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie die in april al hetzelfde had voorgesteld aan de steden. Voor de steden kan dit een ernstige financiële aderlating betekenen want de kosten om één migrant de stedelijke hukou toe te kennen wordt op 100.000 yuan geraamd. Niet zelden te vermenigvuldigen met één miljoen personen.

Historiek

Het eerste idee om de hukou af te schaffen of te versoepelen dateert echter al uit november 2013.

In maart 2014 bevestigde de regering in haar verstedelijkingsplan om tegen 2020 100 miljoen migranten een stedelijke hukou toe te kennen.

De eerste 27 lokale besturen legden in 2016 concrete plannen ter afschaffing voor. In november hadden alle 31 provincies en regio’s plannen opgesteld om het hukou systeem te hervormen.

Betekenis

Migranten komen met pak en zak aan in de stad (Caixin)

Volgens directeur Yan Yuejin afdeling onderzoek bij E-house China R&D Institute toont het rondschrijven dat het hukou-systeem aangepast wordt aan het nieuw patroon van verstedelijking. Volgens hem zullen de maatregelen een gunstig effect hebben op de vraag naar huizen. Ontworpen om het vrij verkeer van personen te promoten zal dit de vraag naar woningen doen toenemen wat zal helpen de vastgoedmarkt te verlevendigen aldus nog Yan.

Professor sociologie Gu Jun bij de Universiteit van Shanghai meent dat ook grotere steden als Beijing en Shanghai hun beperkingen zullen versoepelen. De regering riep in het rondschrijven ook op tot het promoten van het arbeidstalent door toelagen en een betere betaling van afgestudeerden die willen werken in veraf gelegen gebieden. Besturen van kleinere en veraf gelegen gebieden kampen met grote moeilijkheden om hun menselijk talent te behouden omdat de lonen hoger liggen in de grote kuststeden. Gu merkt echter op dat de maatregelen om dit talent aan te trekken naar verre gebieden nog niet concreet genoeg zijn.

In een commentaar merkt de Global Times op dat China het initiatief nam bij het opruimen van interne hinderpalen om te leven in de steden en er naar te verhuizen. Dit betekent volgens het blad een interne opening die een echo is van ’s lands hervormings– en open deur politiek. De Global Times meent dat dit verregaande gevolgen kan hebben op het stimuleren van het verbruik en ook op de vitaliteit van de innovatie.

China Daily, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Stedelijke hukou voor migranten in steden met minder dan 3 miljoen inwoners

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *