Tag: antitabak

zie ook tabak

De sociale stand van zaken 31

98 % rurale bevolking ziekteverzekerd –Eind 2012 waren 805 miljoen personen aangesloten bij het rurale systeem van ziekteverzekering. Dit is 98 % van deze bevolking, aldus cijfers van minister van Volksgezondheid Chen Zhu. Per persoon werd 300 yuan bijgedragen en 1,5 miljard personen kregen vorig jaar een uitbetaling. Uitgaven voor het ziekenhuis vertegenwoordigden vorig jaar 24 % van het landelijk jaarinkomen, terwijl het cijfer nog 28% was het jaar voordien. De gemiddelde landelijke bewoner kreeg…

Op een groen blaadje 100

Greenpeace geeft toxische modeshow –Volgens Greenpeace bevatten mogelijks twee derden van de kledij giftige materialen. De groep onderzocht 141 kledingstukken van 20 topmerken die gekocht werden in 29 landen of regio’s. In 89 van de kledingstukken werden nonylphenol ethoxylaten (NPEs) gedetecteerd die zich kunnen omvormen tot scheikundige stoffen die hormonen kunnen beschadigen. Dit werd deze week getoond op een modeshow tezelfdertijd met het uitbrengen van het rapport “Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up”, waarin ook…

De sociale stand van zaken 24

Heropbouw Yushu af. In april 2010 werd Yushu getroffen door een aardbeving die 2600 doden eiste en waarbij er12.000 gewonden vielen. Door de overheid werd 34 miljard geïnvesteerd in de heropbouw die nu zo goed als af is. Voor het jaareinde zullen alle bewoners in hun nieuwe woningen hun intrek kunnen nemen. Meer dan dan de helft van de herders en hun gezinnen zijn al in september verhuisd. Voor de 22439 stedelijke gezinnen werden 18466…

Op een groen blaadje 82

Effectief rookverbod in Internetbars –Sinds 1 maart 2010 geldt een rookverbod in publieke plaatsen. Volgens de Volksgezondheidsdienst van Shanghai kregen vorig jaar 66 instellingen en 5 individuen 150.000 yuan boete opgelegd wegens overtreding. Vooral in internetcafés, culturele gelegenheden en restaurants wordt de wet niet goed nageleefd. 36 van de 66 plaatsen betroffen culturele- en ontspanningsgelegenheden. Vooral internetbars stinken nog van de rook en er is zelfs veelal geen aparte plaats voor niet-rokers. Zij zullen vooral…

De Sociale stand van zaken 18

Meer toelagen voor gezondheidszorg –De regering wil de gezondheidstoelage voor landelijke personen en niet-werkende stedelingen optrekken tot meer dan 360 yuan per jaar tegen 2015. De verhoging met 80 % werd bekend na een regeringssessie over de gezondheidsdoelstellingen gedurende het twaalfde vijfjarenplan. Betreffende gezondheidszorg zijn er diverse systemen: dat voor werknemers in de steden wordt gezamenlijk gefinancierd door regering, werkgevers en werknemers. Het andere systeem voor landelijken en niet-werkende stedelingen wordt gefinancierd door regering en…

Op een groen blaadje 56

Stimulus elektrische auto’s herbeoordeeld –Volgens het blad SCMP werden alle specialisten en betrokken politici opgetrommeld voor een bijeenkomst te Wuzhen om na te gaan of de steun voor de elektrische auto’s niet moet herzien worden. Het voorziene steunpakket van 100 miljard yuan zou kunnen toebedeeld worden aan hybride en elektrische wagens . Twee jaar geleden was het oorspronkelijk enkel voor elektrische wagens bedoeld, maar premier Wen schreef onlangs in het partijblad Qiushi een lang artikel…

Verstrengd rookverbod opnieuw slag in het water?

Op 1 mei werden nieuwe strengere regels geldig die het roken binnen in  publieke plaatsen moeten verbieden. Toch  is de publieke opinie ervan overtuigd dat het met deze verbodsregels- zoals met de overige- allemaal niet zo een vaart zal lopen. We halen enkele aspecten uit een interessante opniebijdrage van een academicus uit Beijing, die verscheen in Global Times. Zolang er geen zware straffen op overtredingen voorzien worden, zal dit rookverbod evenmin werken als de vorige.…

Ongezonde relatie met tabaksindustrie

Het medisch tijdschrift The Lancet besteedt zijn recent editoriaal aan tabak in China. Het gaat verder op een recent Chinees rapport Het lijkt wel een nachtmerrie voor de volksgezondheid: een land waar roken nog sociaal aanvaard wordt. Waar roken overal is toegelaten, zelfs in openbare gebouwen. Waar sigaretten goedkoop zijn en op de verpakking geen waarschuwing over gezondheidsrisico’s staat vermeld. Waar de overheid met belastinggeld dure sigarettenmerken aankoopt om als relatiegeschenk te geven. Waar de…

Op een groen blaadje 16

Kort milieunieuws uit China Meer geld voor irrigatie China zal de bouw van installaties voor waterbehoud opvoeren met prioriteit voor het verbeteren van infrastructuur voor graanzekerheid en projecten tegen droogte en overstromingen aldus minister Chen Lei.  Daartoe wordt 10% belasting geheven op de inkomsten uit gronden. In 2011 zal 200 miljard worden geïnvesteerd, een verhoging met 10 %. De voorbije 5 jaren investeerde  China 700 miljard in waterbeheer waarvan 300 miljard kwam van de nationale…

Op een groen blaadje 6

Boomplanting langs Yangtze China heeft een driejarig programma van boomaanplanting tegen de erosie opgestart langsheen de Yangtze. Het programma wil gelden inzamelen bij zowel individuen als institutionele beleggers. Bedoeling is 253.000 ha langs de Yangtze met bomen te beplanten.  Partijleider Bo Xilai van Chongqing deelde mee dat Chongqing op 3 à 5 jaar tijd het beboste gedeelte langsheen de Drieklovendam wil optrekken van 22 % nu tot 65 %. Daartoe zal enkel in Chongqing alleen…