Op een groen blaadje 56

Stimulus elektrische auto’s herbeoordeeld
–Volgens het blad SCMP werden alle specialisten en betrokken politici opgetrommeld voor een bijeenkomst te Wuzhen om na te gaan of de steun voor de elektrische auto’s niet moet herzien worden. Het voorziene steunpakket van 100 miljard yuan zou kunnen toebedeeld worden aan hybride en elektrische wagens . Twee jaar geleden was het oorspronkelijk enkel voor elektrische wagens bedoeld, maar premier Wen schreef onlangs in het partijblad Qiushi een lang artikel waarin hij bekende verward te zijn over de laatste ontwikkelingen. Volgens door de SCMP aangehaalde specialisten is de technologie nog niet rijp. Hoewel China de aanschaf van een dergelijke wagen met 120.000 betoelaagt, lopen de verbruikers niet echt warm. Algemeen manager Fan Gang van het  Innovation Centre for Energy and Transportation heeft na het uitvoeren van een studie over de milieuweerslag bij het gebruik van elektrische auto’s belangrijke veranderingen voorgesteld. Vooral in Noord-China dat voor de opwekking van elektriciteit nog van fossiele brandstoffen afhankelijk is, is de “ecologische voetafdruk” weinig denderend. De producent BYD maakte een verkoopsdaling van 23 % bekend gedurende de eerste 10 maanden en het aandeel daalde meteen met 8,3 % nadat dit bekend werd.
Rijken investeren in landbouw
Rijke ondernemers die begonnen te investeren in groene landbouw, maken opgang. Oorspronkelijk voorzagen ze zich en hun familie gezond voedsel en verkochten de rest op de markt, maar volgens analisten geïnterviewd door Beijing Business To-day zou dit wel eens een groene revolutie kunnen worden. Het begon met de voorzitter van Legend Holdings (die Lenovo heeft)  Liu Chuanzhi die een landbouwplan ontvouwde op lange termijn dat alle fases van de aanbodketen omvat. Hij werd gevolgd door CEO Ding Lei van Netease die onthulde dat hij met het fokken van hoog kwalitatieve varkens meer verdient dan met zijn Internetgroep. Voorzitter Liu Qiandong van 360buy heeft plannen om rijst te cultiveren, voorzitter Wang Jianlin van Dalians Wanda Group wil zich specialiseren in organische groenten terwijl voorzitter Zhu Xinli van de Huiyuan Juice Group het bij zijn gezonde dranken houdt. Verwacht wordt dat de ondernemers het gemakkelijk zullen hebben om aan gronden te geraken, vermits biologische landbouw gestimuleerd wordt door het twaalfde vijfjarenplan. De uitdaging waar de nieuwe agro-pioniers voor staan blijkt de juiste managers te vinden in de branche waar ze over weinig ervaring beschikken.
70 % afval gerecycleerd in 2015
Volgens een regeringswebsite zal China tegen 2015 een volledig en geavanceerd systeem van afvalbehandeling ontplooid hebben dat 70 % van de meeste afvalproducten recycleert. Bij deze “meeste” producten behoren metaal, papier, plastiek, glas, banden, wagens en elektronische tuigen. Om het systeem uit te bouwen zal een breed scala aan investeerders nodig zijn. Zowel KMO’s als individuele sanitaire werkers zullen het systeem draaiend houden. In 2009 recycleerde China 140 miljoen ton afval en dit bracht 500 miljard yuan op.
Wordt Jangtse een riool?
Het water voor huiselijk gebruik voor de bewoners langs de Jangtse is in gevaar omdat veel afval gedumpt wordt in de grote rivier. Nijverheidsafval die in de rivier geloosd werd in 2009, bedroeg 22 miljard ton. In 2007 bedroeg het huishoudelijk en nijverheidsafval dat in de rivier terecht kwam 30 miljard ton, drie maal het niveau uit de jaren zeventig. Vermits de afval elk jaar verhoogt, is het wateraanbod in gevaar aldus een woordvoerder van Jiangsu’s milieudienst. Bron: Shanghai Daily
Anti-tabak regeling weinig doelmatig
Volgens de milieu-NGO “De groene brak” blijft niettegenstaande de reglementering betreffende niet-roken in publieke ruimtes, de concentratie van MP 2.5 fijn stof in restaurants toch te hoog. In de rookvrije restaurants ligt de concentratie op 61 microgram/m3 terwijl het cijfer voor eetplaatsen die open staan voor rokers 114 wordt bereikt en bij de resto’s met afgescheiden ruimtes 103 microgram wordt gehaald. De cijfers liggen 10 maal hoger dan wat de WHO als internationale standaard voorschrijft. De vrijwilligers van de NGO hadden van mei tot september 51 spijshuizen bezocht. China verbood weliswaar het roken in publieke plaatsen, maar op overtredingen staan niet echt straffen. Ook blijkt uit dit onderzoek dat bij afgescheiden delen, de niet-rokers niet echt frisse lucht inademen. Bron: China Daily
Zone voor energie-efficiënte gebouwen in Peking
Meer dan 100 firma’s uit het VK doen mee met Pekings groen innovatiepark dat een gemeenschappelijk initiatief is van het VK Building Research Establishment en de Chinese vatgoedontwikkelaar Vanke. De site van 120.000 m2 ligt in Pekings zuidwestelijk district Fangshan en met de bouw zou in 2012 worden begonnen. Alle gebouwen in de innovatiezone zullen energie-efficiënt moeten zijn. Vergeleken met energiebesparing door bedrijven, staat de praktijk bij de gebouwen nog in de kinderschoenen. China Daily
Pekings meetstation luchtvervuiling open voor publiek
Van vorige zondag tot woensdag hebben meer dan 38.000 personen op de SINA-site een online petitie getekend die aandringt om de criteria betreffende luchtvervuiling aan te scherpen volgens Amerikaanse normen. De Amerikaanse ambassade in Peking plaats haar meetresultaten online en deze conflicteren met de officiële resultaten. Nu heeft Peking besloten om zijn controlecentrum regelmatig open te stellen voor het publiek. Blijkt ook dat de Academy for Environmental Planning klaar is om de milieuvervuiling tegen 2015 in 12 gebieden significant te verminderen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *