Tag: armoede

De Sociale stand van zaken 11

Landelijke armen gedaald met 67 mln. Volgens een regeringswitboek is het aantal landelijke armen sinds 2000 gedaald van 94 miljoen naar 26 miljoen. Dit betekent een vermindering van 10 % naar 2,8 %. De armoedegrens werd van 865 yuan in 2000 opgetrokken tot 1274 yuan vorig jaar. Van 2000 tot 2010 hebben 592 kantons geparticipeerd in programma’s tot vermindering van de armoede: 35 miljoen m² gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg werden opgetrokken en het drinkwaterprobleem…

Enkele gegevens over stedelijke armoede

Volgens een blauwboek van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen (CASS) van juli dit jaar, zijn er in de Chinese steden 50 miljoen armen, zowat 7,5% van de stedelijke bevolking. De stedelijke armoede was quasi onbestaande voor 1996; het betrof toen alleen wezen, invaliden en ouderlingen die geen familie hadden om voor hen te zorgen.  Sindsdien tonen de studies een gestage verhoging van het aantal. Dit heeft te maken met de modernisering van de staatsbedrijven in…

Spreiding welvaart bepleit

Twee Chinese leiders van de aankomende generatie beloven meer inspanningen voor welvaartsspreiding. Dat doen ze in toespraken voor een forum van de International Conference of Asian Political Parties (ICAPP). Het thema: “Development and People’s Access: Deliver the Fruits of Development to the People.” Hoe de bevolking mee de vruchten laten plukken van de economische vooruitgang? De ICAPP is een samenwerkingsverband van tientallen politieke partijen van uiteenlopende strekking uit Azië en Oceanië. Het wil door uitwisseling van…

UN: Tegen 2015 nog 320 miljoen uit armoede in India en China

Van 1990 tot 2005 lieten 455 miljoen personen in India en China erge armoede achter zich en verwacht wordt dat dit aantal nog met 320 miljoen toeneemt tegen 2015. Dit werd bekend gemaakt bij de voorstelling in India van het rapport over het bereiken van de Milleniumdoelstellingen door UNO-afgevaardigde Mihoko Tamamura die benadrukte dat het van India zal afhangen of de doelstellingen bereikt worden. De Millenium-doelstellingen zijn doelstellingen die de wereldleiders in 2000 formuleerden om…

Lagere inkomens minder belast

De belastingvrije som van het maandinkomen in de wet inkomstenbelasting wordt verhoogd tot 3.500 yuan (€ 373,6). Het spreekt vanzelf dat dit een verlichting zal betekenen voor de lagere inkomens. Het permanent comité van het Nationaal Volkscongres (parlement in China) heeft die beslissing genomen na een openbare raadpleging. De comitéleden onderzoeken nu ook of het financieel verantwoord is om het tarief van de laagste schijf naar 3 procent te verlagen. Dat zou een supplementaire ontlasting…

De sociale stand van zaken 6

Volledige pensioendekking voor 2013 Premier Wen Jiabao heeft beloofd de toepassing van de twee testpensioen-programma’s namelijk het stedelijke en het rurale, te zullen versnellen zodat  hun dekking volledig is voor 2013. Het pensioenprogramma voor stedelingen wordt vanaf 1 juli uitgerold en moet tegen eind dit jaar toegepast zijn in 60 % van steden en gemeenten vooraleer de veralgemening volgend jaar wordt doorgevoerd. Het pensioenprogramma voor rurale inwoners wordt reeds uitgetest sedert 2009, maar moet nog…

Xinjiang haalt straatkinderen terug uit andere provincies

Xinjiang zal teams naar diverse provincies sturen om daar de bedelende straatkinderen uit Xinjiang terug te roepen en hen op te voeden in overheidshomes. De regio zal hun scholing en verblijf bekostigen. Dit heeft partijsecretaris Zhang meegedeeld. Het is een beeld dat in diverse steden aangetroffen wordt:  straatkinderen uit Xinjiang die op straat bedelen of stelen. Hoeveel zo’n straatkinderen er zijn valt moeilijk uit te maken, maar elk jaar worden er 3000 teruggestuurd. Volgens een…

De sociale stand van zaken 3

Kort sociaal nieuws uit China Pensioenen: + 10 % De regering heeft beslist de pensioenen volgend jaar met 140 yuan per maand op te trekken. Ook kunnen personen wiens bedrijf geen pensioenbijdragen betaalt , toetreden tot het systeem door de bedragen van de laatste 15 jaren te storten. Vele bedrijven negeren de wet in dit verband. De regering heeft de pensioenen elk jaar verhoogd sedert 2005. Toen bedroeg het pensioen 700 yuan per maand, ondertussen…

Nog liever dakloos in de stad dan terug ruraal

Vele steden hebben ontvangstcentra open gesteld voor daklozen. Toch blijkt dat dezen liever wegblijven uit de daklozencentra van de overheid. Ze geven de voorkeur aan bedelen of vegeteren in de stad dan terug te keren naar hun rurale oorsprong omdat inkomen of sociale zekerheid en dito voorzieningen ontbreken. De koude temperaturen slaan ook in China toe en de sociale werkers in China’s 1376 opvangcentra voor daklozen hebben zich druk voorbereid. Sedert 2003 vraagt de regering…

Financiering Bijstand hapert

Discussies over financiering houden een ruimere bijstandsregeling tegen. Er staat nieuwe wetgeving op stapel om China te voorzien van een verbeterde bijstandsregeling in het kader van een goede sociale zekerheid. Mensen die nog steeds behoren tot de groep van de armen, slachtoffers van dure ziektekosten en van natuurrampen moeten om te overleven op bijstand beroep kunnen doen. Ze moeten financieel worden geholpen bij kosten voor onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg, zo is gestipuleerd in een wet van…