Tag: armoede

Op een groen blaadje 105

700 miljard spoorinvesteringen  in 2013 –Volgens China securities Journal wordt het bedrag van de spoorweginvesteringen dit jaar beperkt tot 700 miljard yuan, lichtjes meer dan vorig jaar. 630 miljard gaat naar vaste investeringen en daarvan is 516 miljard bedoeld voor de bouw van spoorinfrastructuur. Vorig jaar gingen de spoorinvesteringen met 3,1 % vooruit tot november en dit was op zijn beurt 9 % meer dan in 2011. De komende 3 jaren zou het bedrag ongeveer…

De sociale stand van zaken 25

Ziekteverzekering: “nodig maar duur” –Uit een opinieonderzoek van een Kantonees bureau bij 5000 bewoners blijkt dat 69% van de ondervraagden de ziekteverzekering de moeite waard vinden. 86% beoordeelt de prijs-kwaliteit verhouding als goed. Toch menen 67 % dat de medische kosten hoog liggen en de helft koopt liever zelf geneesmiddelen dan naar een dokter te gaan. De ziekteverzekerde betaalt 5 % van zijn loon aan de ziekteverzekering die de helft van de geneeskundige kosten terug…

Een derde van senioren in Hongkong arm

Een op de drie senioren uit Hongkong heeft het moeilijk om de touwtjes aaneen te knopen en de kloof met de rijkere leeftijdgenoten wordt breder, aldus een studie van de officiële sociale dienst in de stad. De regering vraagt de wetgever een nieuwe vorm van leefloon goed te keuren. Hoewel Hongkong geen echte armoedelijn heeft, wordt aangenomen dat zij die minder dan de helft van het mediaan inkomen (3.500 HK$ voor alleenstaande en 13.250 HK$…

De armoedecijfers van Fan

De 59-jarige Fan Xiaojian staat sinds 2007 aan het hoofd van China’s strijd tegen de armoede. De cijfers over verwezenlijkingen en toekomstige uitdagingen rollen hem uit de mond. China Daily tekende ze op en wij vatten samen. China heeft tijdens het eerste decennium 7,7 miljoen personen boven de armoedegrens getild. De laatste 3 decennia gaat het over 250 miljoen, zowat het equivalent van de totale Indonesische bevolking. Na de crisis uit 2008 waren ook de…

China verpulverde wereldrecord armoedebestrijding

Onderhavig artikel werd met instemming van auteur Marc Vandepitte overgenomen uit ” De Wereld Morgen“ –Binnen vier tot zes jaar zal China de grootste economie van de wereld zijn. In tegenstelling tot in veel andere landen vertaalt de economische groei zich daar in de vermindering van armoede. Zopas heeft de Wereldbank een update gemaakt van de armoedecijfers wereldwijd. Een aantal evoluties zijn redelijk verrassend. De Wereldbank maakt onderscheid tussen ‘extreem armen’ ($1,25 per dag) en…

De sociale stand van zaken 17

Banenplan en lonen +13 % –Een nieuw gepubliceerd tewerkstellingsplan bevestigt het streefdoel om tijdens het huidige vijfjarenplan (2011-2015) een gemiddelde jaarlijkse groei van de minimumlonen met 13% te realiseren. In het vorige plan werd 12,5 % bereikt ;   57 miljoen stedelijke banen werden geschapen en 45 miljoen overtallige landbouwers vonden elders werk. Minimumlonen moeten tegen dan ook minstens 40% van de gemiddelde lonen bedragen. Nu heeft Shenzhen een minimumloon van 1.500 yuan per maand…

De Sociale stand van zaken 15

Tegen 2015 prijstoeslag in ziekenhuizen geschrapt –Volksgezondheid is van plan om tegen 2015 de fameuze prijstoeslagen in de ziekenhuizen uit de wereld te helpen. 20 jaar geleden werden de ziekenhuizen toegelaten 15 % te heffen op de geneesmiddelen, wat hun inkomen flink aandikte want veel ziekenhuizen kregen maar 10 % van hun fondsen uit overheidsfinanciering. Minister Chen Zhu zei dat 300 kantonnale ziekenhuizen zouden starten met het schrappen en volgend jaar moet dit bij alle…

Chongqing werkt aan inkomenskloof

Chongqing wil de komende 3 jaren de kloof verminderen tussen stedelijke en landelijke bewoners en daarbij 500.000 personen boven de armoedegrens tillen. Tezelfdertijd is het de bedoeling tegen 2015 een welvarende maatschappij uit te bouwen, 5 jaar vroeger dan het nationaal doel. Chongqing is met meer dan 35 miljoen inwoners theoretisch de grootste stad ter wereld. Maar in feite bevat de stad naast de stedelijke agglomeratie Chongqing een aantal kleine steden en uitgebreide rurale districten,…

De Sociale stand van zaken 14

Migranten blijven meer in steden –De vrouwenfederatie heeft in diverse steden verspreid over 10 provincies een onderzoek verricht bij 2517 migranten over een vijftal leef voorwaarden.  De kleine helft van de antwoorden kwam van mannen die gemiddeld 2.147 yuan verdienen; 45 % voelt zich ‘gemiddeld” aangepast aan het stadsleven, 44 % antwoordt met “weinig”. Het gemiddeld verblijf in de stad duurde 4,5 jaar. De migranten betreuren het meest dat de stedelingen minachtend op hen neerkijken.…

Meer inspanningen tegen armoede

Het Centraal comité van de Partij is voor twee dagen bijeen om een tienjarig programma voor armoedebestrijding op het platteland uit te werken. De nog steeds breder wordende kloof tussen stad en platteland, tussen de verschillende regio’s en tussen rijken en armen in een streek vormen een krachtige motivatie tot actie. Bedoeling is dat alle armen tegen 2020 voldoende voedsel, kleding hebben, plus toegang tot verplicht onderwijs, basisgezondheidszorg en een woning. Dit jaar spendeert China…