Tag: de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie

zie ook tags hervormingen en planning

Nieuwe conferentie moet hervormingen sturen

De regering heeft beslist om een conferentiesysteem met 35 ministeries en commissies op te zetten die het Chinese hervormingsproces zullen sturen. In een opiniebijdrage bij de  Financial Times legt premier Li Keqiang uit hoe hij deze ziet. Er is kritiek dat de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie te sterk bezig is met ontwikkeling en te weinig met hervormingen. Met weemoed wordt terug gedacht aan de tijd tussen 1982 en 1998 toen daarvoor een apart ministerie bestond. Om deze…

Regering stimuleert energiebesparing

Tegen 2015 moet energiebesparing een pijler vormen in de economie. De regering wil technologische innovatie aanwakkeren, de vraag naar energiebesparende producten vergroten en geheel de sector van milieudiensten stimuleren. De regering wil dat de waarde van de productie door de sector energiebesparing tegen 2015 4.500 miljard yuan bereikt, wat een jaarlijkse groei impliceert van 15 %. De regering zal daarbij een leidende rol spelen, maar ook toelaten dat de privésector investeert in energiebesparende projecten. Dit…

Regering spreekt ook privésector aan voor investeringen

De regering wil in het kader van de politiek ter versteviging van de economische groei investeringen aanmoedigen in stedelijke infrastructuur met meer deelname van de privésector. Dezelfde dag kondigde de hoofdstad Beijing aan voor 338 miljard yuan te willen investeren in de bouw van 126 projecten. Daarbij zou 130 miljard yuan van privébedrijven komen. In de sociale sector zal meer een beroep worden gedaan op ngo’s. De beslissing van de regering om gedurende het tweede…

China gaat intensiever broeikasgassen beperken

De  Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie heeft bekend gemaakt dat China tegen 2016 absolute grenzen aan haar koolstofuitstoot zal stellen. Dat is een wijziging van de totnogtoe gevolgde strategie van relatieve beperking, ttz beperking van de uitstoot per eenheid bnp, waarbij de totale uitstoot niet op voorhand begrensd wordt. Dat China de strijd tegen de klimaatsverandering intensiever gaat voeren, hangt gedeeltelijk samen met de evolutie van de publieke opinie. De  zware smog dit voorjaar in de grootsteden…

Hoe huizenprijzen verminderen?

De dure huizenprijs  behoort tot de meest verontrustende factoren in het dagelijks leven. China Daily laat Zong Qinghou aan het woord die het mechanisme aan de kaak stelt dat lagere besturen veel van hun inkomsten uit vastgoed halen. Ondertussen heeft al een reeks steden klassieke controlemaatregelen uitgevaardigd. De afkondiging daarvan deed echter een rush ontstaan om de deadline van 31 maart voor te zijn met een 3,9 % verhoging van de huisprijs tot gevolg. Voorzitter…

Ontwikkelingszone voor Centrale laagvlakte

De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie heeft op haar website een ontwikkelingsplan gepubliceerd voor China’s centrale laagvlakte als ontwikkelingszone en dit plan loopt tot 2020. De zone bestaat uit de volledige provincie Henan en de (grofweg) vlakke delen van 4 andere provincies. Na diverse ontwikkelingszones in het noorden, zuiden, oosten en west China zet de Chinese planinstantie nu haar zinnen op Centraal China. De centrale laagvlakte omvat behalve Henan ook gedeelten van de provincies Hebei, Shanxi, Anhui…

Naar meer steenkool vanuit Xinjiang

Volgens The Economist willen de Chinese planners dat meer steenkool  bovengehaald wordt in Xinjiang. De steenkoollagen bevinden er zich dichter tegen de oppervlakte en voordeel is ook dat ze lokaal kunnen verwerkt tot elektriciteit die via UHV-leidingen naar het oosten worden gestuurd. Nadeel is dat indien steenkool omgevormd wordt tot vloeibaar gas, veel water nodig is dat Xinjiang nodig heeft voor de productie van katoen en tomaten. Tot recent speelde Xinjiang maar een kleine rol…

Toch een stimulering door aanleg infrastructuur

China is toch van plan om voor 1000 miljard 60 infrastructuurwerken uit te voeren als middel om de economie terug aan te zwengelen. Bij de projecten horen onder meer auto-, spoor- en metrowegen. China’s economie groeide “maar” met 7,6 % in het tweede kwartaal. Omdat dit de ergste groeivertraging is sinds 3 jaar heeft de Nationale Ontwikkelings-en hervormingscommissie voor 1000 miljard aan infrastructuurwerken goedgekeurd. Het gaat om 13 autowegen, spoorwegen (bv.  tussen Gantang en Wuwei…

Door de Chinese bril: klimaat en groene energie

Door de Chinese bril: Klimaat en groene energie 1 augustus 2012 MO*Dit artikel maakt deel uit van het dossier : Door de Chinese bril de auteur is Anne-Sophie Poulain China is het economische wonder van het laatste decennium. Het vestigen van zo een wonder vereist echter ook duizelingwekkend veel energie. Omdat het land zich daarom nog niet wil binden aan internationale klimaatverdragen (net zoals de Verenigde Staten trouwens), krijgt het heel wat kritiek te verduren…

Plannen voor schoon grondwater en meer ontzilting

China met zijn bekend waterprobleemwil dat het grondwater tegen 2020 schoon wordt en heeft daar 34 miljard voor veil. De plannen betreffende ontzilting van zeewater voorzien tegen 2020 een verviervoudiging van de huidige productie tot 3 miljoen m3 per dag. Buitenlandse bedrijven dienen zich aan, maar China drijft het onderzoek naar de cruciale maar gesofistikeerde membranen daartoe op. Een derde van het Chinees grondwater is te vervuild om te drinken en China wil dat dit…