Tag: dierenbescherming

Op een groen blaadje 96

Onderzoek naar milieu-industrie –Het milieuministerie heeft een nationaal onderzoek gelanceerd betreffende de milieunijverheid- en milieudiensten. De sector is zich aan het omvormen tot meer diensten in lijn met de internationale trend: in ontwikkelde landen maken milieudiensten 50 tot 60 % uit van de milieusector, in China bedraagt het percentage 15 tot 20 %. Het resultaat zal tegen volgend jaar augustus bekend zijn. Aangenomen wordt dat de sector 3 miljoen personen te werk stelt in 30.000…

Op een groen blaadje 90

Herders bezorgd om milieu –Tibetaanse herders uit het dorp Tsochi nabij Yushu hebben met 90 yuan/ha overheidssteun het grazen opgeheven, de omheiningen verwijderd en bewaken nu het milieu. 58 van de 200 families verhuisden naar ofwel het kanton Qumarleb of naar Golmud. De overblijvers waarvan het gemiddeld maandinkomen 1500 yuan bedraagt leven van veeproducten als vlees en wol. 200 inwoners te Tsochi vormden de vrijwillersgroep “Vrienden van de wilde yak”. Hun regelmatige patrouilles rond het…

Op een groen blaadje 96

500 miljard naar sociale woningen –China heeft tijdens het eerste semester 507 miljard yuan geïnvesteerd in door de regering betoelaagde woningbouw. Tijdens deze periode hebben de lokale besturen voor 4,7 miljoen sociale woningen begonnen, waarvan 2,6 miljoen al werden opgeleverd. De plannen voorzien in de bouw van 7 miljoen sociale woningen dit jaar en 36 miljoen tijdens het twaalfde vijfjarenplan.

Op een groen blaadje 64

116 miljard investeringen in mijngas –Het Energiebestuur wil dat China’s productie van mijn-of methaangas tegen 2015 30 miljard m3 bedraagt. Het wil de komende 4 jaar 1000 miljard m3 voorraad aan zijn reserves toevoegen en productiebases bouwen in het Qinshui-bekken (Shanxi) en het Ordos-bekken (Binnen-Mongolië).China wil de komende vier jaren 116 miljard yuan investeringen in de productie van het gas en de verdeling ervan via 13 pijnlijnen met een capaciteit van 12 miljard m3. Het…

Op een groen blaadje 63

Striktere bescherming Bohaizee –China is van plan strengere maatregelen te treffen ter bescherming van de Bohaizee nadat deze getroffen werd door een olielek van een boorplatform. Directeur Liu Cigui van het Zeebestuur zei dat hij de samenwerking met de omliggende provincies Liaoning, Hebei en Shandong en met Tianjin zal opdrijven. Meer bepaald zal betreffende offshore olieontwikkeling en het lozen van afval strenger worden opgetreden door regelmatige patrouilles en een regelgeving met een preciezere vervuilingsdrempel. Het…

Op een groen blaadje 61

Nijverheid topvervuiler –De industrie produceert meer dan 65 % van de luchtvervuiling en is daarmee verreweg een grotere vervuiler dan de auto, aldus directeur Ma Jun van NGO Institute of Public and Environmental Affairs. Het Instituut heeft gegevens geanalyseerd van 4400 uitstoters. Daaruit blijkt dat deze tussen 2006 en 2009 verantwoordelijk waren voor 85 % van de SO² en voor 76 % van de NO vervuiling. De helft van de vervuilers bevinden zich langs de…

Op een groen blaadje 60

Grote investering in rivieren China is van plan de komende 20 jaar meer dan 200 miljard te zullen investeren in het verbeteren van de riviertransport-infrastructuur. Viceminister van Transport Xu Zuyuan heeft meegedeeld dat dit kadert in het opdrijven van de binnenlandse vraag, terwijl er minder vraag verwacht wordt uit westerse landen. Tijdens het 12° vijfjarenplan heeft Peking 45 miljard yuan opzij gezet om de waterwegen uit te breiden en te investeren in binnenhavens. Xu vroeg…

Op een Groen blaadje 53

-Kort milieunieuws– België gaat Antartica-akkoorden tekenen -China gaat drie samenwerkingsakkoorden in verband met onderzoek op Antarctica tekenen met België. De akkoorden betreffen poolwetenschap, logistiek op Antarctica en onderwijs. Het Belgisch poolstation Prinses Elisabeth, dat een nul-uitstoot van CO2 heeft, zou door de Chinezen als voorbeeld bestudeerd worden. Het poolstation was prominent aanwezig in het Belgisch Paviljoen op Expo 2010 in Shanghai.

Op een groen blaadje 24

Kort milieunieuws uit China Milieustandaarden voor zeldzame aardmetalen De regering heeft milieustandaarden vastgelegd die bij de productie van zeldzame aardmetalen moeten nageleefd worden. De standaarden bepalen stricte emissienormen en zouden naar verluidt 60 % van de ondernemingen in de sector treffen. China produceert 97 % van ’s werelds aanbod van deze metalen, terwijl het maar 36 % van de reserves heeft. Jaarlijks vervaardigt China momenteel 150.000 ton dergelijke metalen  aldus de vice minister voor Milieu Wu Xiaoqing…

Op een groen blaadje 16

Kort milieunieuws uit China Meer geld voor irrigatie China zal de bouw van installaties voor waterbehoud opvoeren met prioriteit voor het verbeteren van infrastructuur voor graanzekerheid en projecten tegen droogte en overstromingen aldus minister Chen Lei.  Daartoe wordt 10% belasting geheven op de inkomsten uit gronden. In 2011 zal 200 miljard worden geïnvesteerd, een verhoging met 10 %. De voorbije 5 jaren investeerde  China 700 miljard in waterbeheer waarvan 300 miljard kwam van de nationale…