Tag: energiebesparing

Regering stimuleert energiebesparing

Tegen 2015 moet energiebesparing een pijler vormen in de economie. De regering wil technologische innovatie aanwakkeren, de vraag naar energiebesparende producten vergroten en geheel de sector van milieudiensten stimuleren. De regering wil dat de waarde van de productie door de sector energiebesparing tegen 2015 4.500 miljard yuan bereikt, wat een jaarlijkse groei impliceert van 15 %. De regering zal daarbij een leidende rol spelen, maar ook toelaten dat de privésector investeert in energiebesparende projecten. Dit…

VS-China: dialoog op zich belangrijker dan resultaten

De vijfde jaarlijkse strategische en economische dialoog op hoog niveau tussen de VS en China had woensdag en donderdag plaats in Washington. ‘Hoog niveau’ betekent in casu voor de Chinezen vicepremier Wang Yang en staatsraad Yang Jiechi en voor de Amerikanen staatssecretaris Kerry en minister van financiën Lew. Wat zijn de resultaten? Zoals gewoonlijk veel uitspraken over de noodzaak om een nieuw type relatie op basis van vertrouwen op te bouwen. Waar elke partij dan…

Uit stad en streek 4

Staatsondernemingen op Expo-gebied 13 staatsondernemingen waaronder Baosteel en State Grid hebben contracten getekend om hun hoofdkantoor te vestigen op het terrein waarop tijdens Expo 2010 de paviljoenen van Thailand en Australië zich bevonden. Energiebedrijf Huaneng legde al de eerste steen van haar nieuwe kantoren op de voormalige locatie van de wereldtentoonstelling. In totaal zullen 28 gebouwen op een milieuvriendelijke manier worden gebouwd. Ook Sinochem en de Changjiang National Shipping Group zullen er tegen 2015 hun…

China gaat intensiever broeikasgassen beperken

De  Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie heeft bekend gemaakt dat China tegen 2016 absolute grenzen aan haar koolstofuitstoot zal stellen. Dat is een wijziging van de totnogtoe gevolgde strategie van relatieve beperking, ttz beperking van de uitstoot per eenheid bnp, waarbij de totale uitstoot niet op voorhand begrensd wordt. Dat China de strijd tegen de klimaatsverandering intensiever gaat voeren, hangt gedeeltelijk samen met de evolutie van de publieke opinie. De  zware smog dit voorjaar in de grootsteden…

Energiesector open voor privé-kapitaal

De Chinese regering heeft een Witboek uitgegeven met de plannen voor energie onder het huidige vijfjarenplan. Opvallend is dat in de tekst van 9 hoofdstukken slechts één nieuw element staat: het opengooien van de sector voor privé kapitaal en het daarbij hoort het versterken van prijsvorming door de markt. De tekst herhaalt in feite strategieën en plannen die reeds vroeger vermeld werden Alleen in het voorlaatste hoofdstuk  lezen we : “Het marktmechanisme zal verbeterd worden.…

Op een groen blaadje 91

Peking verbetert afwatering –Het Beijing News rapporteert dat de hoofdstad haar stormpreventie- en afwateringssysteem zal verbeteren door rivieren te baggeren en de dijken/reservoirs te versterken. Tegen oktober moet vooreerst het slib en ander afval verwijderd zijn dat in de rivieren terecht kwam na de storm op 21 juli. Directeur Cheng Jing van Pekings Waterbestuur legde uit dat het gaat om 34 kleine-en middelgrote rivieren, 13 reservoirs en het renoveren van 15 stormbekkens. Deze werken moeten…

Nieuwste strategische sectoren moeten economie ondersteunen (upd)

De regering heeft woensdag de plannen goedgekeurd voor het versneld stimuleren van zeven strategische nieuwe sectoren gedurende het lopende vijfjarenplan. Ze benadrukt de rol die deze bedrijfstakken kunnen spelen als motoren van economische groei. Het betreft milieuvriendelijke en energiebesparende technologie, toekomstgerichte informatietechnologie, biotechniek, gesofistikeerde machinebouw, alternatieve energie, nieuwe materialen, en voertuigen op alternatieve energie. Deze branches leverden in 2010  3% van het bnp, tegen  2015 moet het 8% zijn en in 2020 al 15%. Ze…

Op een groen blaadje 81

Biodiesel in luchtvaart –Directeur-generaal Li Jian van het Bestuur voor Luchtvaart voorspelt dat tegen 2020 30 % van de vliegtuigbrandstof van biodiesel zal komen. Dit zou goed zijn voor 120 miljard yuan. Momenteel levert SINOPEC 73 % van deze biobrandstof vanuit haar fabriek in Hangzhou. Concurrent China National Petroleum Corp leverde aan Air China 15 ton biobrandstof gebaseerd op de schijtnoot. China National Petroleum plant tegen 2014 de bouw van een raffinaderij die dan 60.000…

Op een groen blaadje 65

Tweede golf windmolenprojecten Minister Liu Tienan van Energie heeft bekend gemaakt dat China binnenkort de tweede golf windmolenprojecten zal opstarten waarin het vijfjarenplan voorziet. De eerste groep die aangekondigd werd in augustus 2011 had een totale capaciteit van 28 miljoen kW. In 2011 kwam er 20 miljoen kW bij, meer dan in 2010. Velen waren echter niet verbonden met het elektriciteitsnetwerk. Vorig jaar zou China 70 miljard kWh opgewekt hebben via windmolens, 40 % meer…

Witboek over klimaatwijziging uit

De Chinese regering heeft een witboek uitgegeven waarin ze haar politiek uiteenzet over acties tegen de klimaatwijziging en China’s resultaten. Eind deze maand wordt over dit onderwerp in Durban een belangrijke conferentie gehouden. In 2006 lanceerde China het doel om tegen 2010 de gebruikte hoeveelheid energie per eenheid BNP met 20 % te verminderen vergeleken met 2005. Volgens het witboek werd China in 2007 daarmee het eerste ontwikkelingsland dat een nationaal programma opzette tegen de…