Tag: luchtvervuiling

Schone steenkoolcentrale met 90% minder CO2?

De Aziatische Ontwikkelingsbank heeft een lening van 135 miljoen dollar toegekend aan een experimentele elektriciteitscentrale in Tianjin. De centrale is de eerste in een ontwikkelingsland die een aantal speerpunttechnologieën combineert. Zo wordt de steenkool eerst vergast en het gas gereinigd van onzuiverheden. Uit dat gas wordt dan elektriciteit opgewekt in een STEG-centrale met zeer hoog rendement. De combinatie vergassing-STEG  bestaat nog maar in drie centrales in de Verenigde Staten. De centrale moet in 2012 klaar zijn, maar in…

Twee milieudoelstellingen 11e plan al bereikt

China heeft haar belangrijkste milieudoelstellingen uit het elfde vijfjarenplan inzake lucht- en waterverontreiniging nu reeds bereikt en zal voor de opstelling van het twaalfde vijfjarenplan nieuwe doelstellingen toevoegen, zo deelde het ministerie van Milieu mee. De voornaamste luchtvervuiler is SO² en de voornaamste watervervuiler COD (Chemical oxygen demand), en het doel uit het elfde vijfjarenplan (2006-2010) schreef een vermindering voor van beiden met 10 %.  Dit lukte reeds en nu gaat China door om verder…

Dit weekend telt Peking 4 miljoen auto’s

Dit weekend  komt Pekings vier miljoenste wagen de baan op. Daarmee heeft het maar 28 maanden geduurd vooraleer de sprong van drie tot vier miljoen auto’s gemaakt werd, een tijdspanne waar Tokio 12 jaar over deed. Het dagelijks gebruik van de wagens in Peking ligt op gemiddeld 45 km, terwijl dit maar 19 km bedraagt in Tokio en 30 km in Londen. Het aantal hoofdassen waar aan minder dan 20 km/u aangeschoven wordt in de ochtendpiek…

Mijngas: Gevaar maar ook opportuniteit

De recente mijnramp in Heilongjiang wijst nogmaals op het grote gevaar van mijngas in China. Mijngas is eigenlijk aardgas dat tussen de steenkool zit. Het afvangen van dit gas is een prioriteit geworden voor de Chinese regering: voor de veiligheid uiteraard, maar ook voor het leefmilieu. Wanneer mijngas, dat ook methaanangas genoemd wordt, ontsnapt, dan draagt het sterk bij tot het broeikaseffect. Maar wanneer het afgevangen wordt, dan kan het als nuttige energie gebruikt worden.…

China in 2009 grootste automarkt

Op het autosalon in Kanton waren optimistische geluiden te horen. De toename van de Chinese vraag naar auto’s is veel groter dan de daling van de uitvoer. China steekt met 13 miljoen voertuigen in 2009 de Verenigde Staten voorbij als grootste automarkt. In 2008 werden er daar nog maar 8,38 miljoen verkocht. China wordt dit jaar allicht ook de grootste autoproducent, waarvoor het Japan moet voorbijsteken. De groei van de markt heeft te maken met een gunstige overheidspolitiek:…

Ook China experimenteert met koolstofafvang (upd)

Ook China onderneemt pilootexperimenten om CO² af te vangen en later ook te stockeren. Na een reeds eerste pilootproject in Peking gaat tegen het jaareinde ook in Shanghai een nieuwe thermische centrale open die haar CO² opvangt en ter beschikking stelt van de dranknijverheid. Iedereen weet dat CO² een van de broeikasgassen is die de aarde opwarmt. Minder bekend is de CSS-techniek (Carbon Capture & Storage ), vertaald  koolstofafvang- en opslag, die de CO²,  in plaats…

Drie vervuilende nijverheden gebannen in Parelrivierdelta

Voortaan zullen aanvragen voor nieuwe cement-, ceramiek- of glasplaatondernemingen geen toelating meer krijgen in de delta van de Parelrivier. Deze drie nijverheden zijn de belangrijkste bronnen van fijn stof in de delta, aldus Chen Guangrong, vicedirecteur van Guangdongs Milieudienst. De drie sectoren stootten in 2007 zo’n 327 miljoen ton stof uit, 233 miljoen ton zwaveldioxide en 218 miljoen stiksofdioxide. De Parelrivierdelta telt 210 cementfabrieken, 338 keramische ondernemingen en 29 producenten van plaatglas. Zij die de milieunormen…

Panyu tekent petitie tegen verbrandingsoven

Duizenden bewoners van Panyu, een district in Kanton, hebben een petitie getekend tegen de bouw van een verbrandingsoven in hun buurt, ondanks de belofte van de overheid om de milieuvoorschriften na te leven. Buurtbewoner Wang weet dat verbranding van afval dioxine kan veroorzaken, wat tot kanker kan leiden. In zijn huizenblok tekenden 1300 bewoners een petitie tegen de bouw van de oven en hij gelooft dat het verzet de komende maanden nog zal groeien. Nadien wordt de petitie afgeleverd aan…

Shanghai 2010 breekt nu al records

Het thema voor de Wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai is ‘Een betere stad, een beter leven’. Het Themapaviljoen met een grondoppervlak van 60.000 m² heeft in dat kader niet minder dan 30.000 m² zonnepanelen en wordt daarmee het grootste zonnedak ter wereld. Het is in staat elektriciteit te leveren voor 2500 Chinese gezinnen (die wel drie keer minder verbruiken dan wij); dat moet jaarlijks 1000 ton steenkool uitsparen. Om een decoratief effect te krijgen, zijn de panelen…

Nog meer loodvervuiling ontdekt

Na het openbarsten van het loodschandaal in Shaanxi in augustus liet de overheid van Jiyuan in de provincie Henan het bloed testen van 2743 kinderen die in de buurt van loodsmelterijen in het dorp Shibin leven. Bijna duizend onder hen hebben te veel lood in hun bloed. Zogauw het nieuws uitlekte betoogden dorpsbewoners voor de fabrieken. Intussen zijn 32 van de 35 loodsmelterijen dicht en bij de drie overblijvende zijn ook alle vervuilende activiteiten stilgelegd.…