Tag: mensenrechten

Bewijs verkregen door marteling ongeldig

China heeft nieuwe richtlijnen bekendgemaakt die het moeilijker maken tot een veroordeling te komen als de verdachte onder dwang bekend heeft. Bewijs verkregen via marteling en van anonieme bronnen moet buiten beschouwing worden gelaten in zaken waar de doodstraf kan worden opgelegd. De wijzigingen zijn bekendgemaakt via de website van de regering in een gezamenlijke verklaring van het Hooggerechtshof, het hoogste Volksparket, het ministerie van Politie , het Ministerie van Staatsveiligheid en het ministerie van…

Onteigeningen bron van conflicten

De centrale regering van China heeft een omzendbrief verstuurd om te eisen dat onteigeningen van landbouwgrond of van woningen correct zouden gebeuren. Daarmee reageert de regering op het groeiende ongenoegen over lokale besturen, waarvan vermoed wordt dat ze onder één hoedje spelen met vastgoedpromotoren. Lokale bestuurders die de regels niet volgen bij het afbreken van huizen of het herhuisvesten van de bewoners en daardoor ernstige incidenten uitlokken, zullen gestraft worden. Bewoners met geweld uit hun…

Chinezen mondiger

Zo’n 600 betogers, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen uit drie wijken, trokken zondag in de arrondissementshoofdplaats Zhangmutou van de stad Dongguan de straat op om te protesteren tegen de bouw van een verbrandingsoven. Een plaatselijke verantwoordelijke verklaarde aan de pers dat het project nog ter studie ligt en dat de bezwaren van de betogers aan het stadsbestuur zouden overgemaakt worden. In een naburig dorp protesteerden nog eens 100 dorpelingen. Dongguan heeft plannen voor vier verbrandingsovens.…

Waarom er in China gerechterlijke dwalingen zijn

Onlangs werd bekendgemaakt dat een onschuldige 11 jaar in de gevangenis zat na bekentenissen onder foltering. Er komen regelmatig dergelijke gevallen boven. In een interessant interview legt Qu Xuewu van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen uit hoe zoiets  mogelijk is China. Om te beginnen is er een probleem met de mentaliteit van de politie. Politiemensen – en niet alleen zij- gaan ervan uit dat elk zwaar misdrijf zwaar moet bestraft worden de om veiligheid in…

China sociaal labo of sociale vulkaan?

Het aantal berichten in de Chinese media over ernstige sociale en criminele problemen neemt exponentieel toe. De vraag is wat er achter deze evolutie schuil gaat? Enkele (zeer) recente voorbeelden: Woensdag zijn opnieuw zeven kinderen gedood met een steekwapen bij een aanval op een school. De dader pleegde zelfmoord. Het drama gebeurde in Hanzhong in de provincie Shaanxi. Sinds eind maart waren er al verschillende gelijkaardige gebeurtenissen op diverse plaatsen in China. De daders zijn…

Minder discriminatie, meer privacy

Langzaam maar zeker krijgen de Chinezen meer privacy. Zo heeft het ministerie van Gezondheid een nota rondgestuurd ter herinnering aan het verbod op hepatitis B-testen bij kandidaten voor het hoger onderwijs of bij sollicitanten voor een job. Om discriminatie te voorkomen is dat sinds februari verboden wanneer men personen aan een medisch onderzoek onderwerpt vooraleer ze toe te laten. Alleen voor specifieke jobs kan het, maar mits toelating door het ministerie. Indien de betrokkene zelf…

Minibetoging illustreert megaproblematiek

De Chinese televisie meldt dat maandagnamiddag een twintigtal artiesten betoogden in Beijing om te protesteren tegen een overval op hun wijk. Via de hoofdstraat Changan stapten ze met spandoeken op naar het Tiananmenplein, maar ze werden halverwege door de politie tegengehouden;  na enige tijd gingen ze uit elkaar. De artiesten wonen in de Kunstwijk van Zhenyang in het district Chaoyang. Het complex in een vroeger dorp wordt afgebroken, omdat het dorp in de stad geintegreerd wordt.…

China door een donkere bril

Recent doken in de media twee  sensationele verhalen op: Vooreerst was er de migrant in Beijing die zijn zoontje van twee jaar op straat vastketende terwijl hij aan het werk was. De moeder is mentaal gehandicapt, de man kon zich geen kinderopvang veroorloven en was bang dat het kind zou gekidnapt worden terwijl hij dienst deed als fietstaxichauffeur. De zaak kwam in de Chinese pers en de Chinese opinie was geschokt dat zoiets in China…

Arm Tibet? Niet echt.

Tibet  evolueert snel weg van het stereotype beeld van straatarme regio. In het jaar 2000 was nog twee derden van de bevolking in de Autonome Regio Tibet officieel arm. In 2009 nog slechts tien procent. De armoedegrens in Tibet lag op 130 euro  per jaar, en is in 2006 opgetrokken tot 170 euro.In de rest van China ligt de grens op 120 euro. Tibetaaanse boeren en herders hebben al 7 jaar op rij hun inkomen met meer dan 10%…

Wat zit er achter de zaak-Google?

In een reactie op ons vorig Google-artikel wordt gesteld dat de Amerikaanse regering een ideologische offensief tegen China lanceert, gericht op de wereldwijde internetgemeenschap. We vissen hier verder naar wat er achter de zaak-Google zit. De toespraak van Clinton gisteren over vrijheid op het internet bevat de gebruikelijke lof op het Amerikaanse vrijheidsideaal en kritiek op internetbeperkingen waar ook ter wereld. Maar de ongebruikelijk agressieve toon valt op. Clinton constateert dat meer en meer Amerikaanse firma’s…