Tag: milieu

De ‘advocaten van de tegenpartij’ gekortwiekt (opinie)

De ‘advocaten van de tegenpartij’ gekortwiekt Het Chinese gerecht heeft advocaten en activisten die vorig jaar op 9 juli (de ‘zaak 709’) werden gearresteerd officieel in beschuldiging gesteld en vier van hen veroordeeld. Anderen komen binnenkort voor. Yang Jianli, een Chinese dissident die in de VS woont, en een goede vriend van de beweging, heeft goede hoop dat de repressie de ‘mensenrechtenbeweging’ maar tijdelijk zal afschrikken. Opiniestuk van Dirk Nimmegeers. Niet noozakelijk de mening van…

China binnenkort voor 23% bedekt met bossen volgens VN

China zal naar schatting voor een kwart uit bossen bestaan tegen 2020 als het land erin slaagt het plan voor een ecologische beschaving uit te voeren. Dat is het oordeel in een rapport van de Verenigde Naties, met de titel ‘Green is gold: The strategy and actions of China’s ecological civilization’. Het rapport, opgesteld door United Nations Environment Programme (UNEP), analyseert het milieuhoofdstuk in het 13e Vijfjarenplan en beoordeelt wat er al is bereikt. De…

Milieu-inspecties naar alle provincies

Nadat een eerste milieu-inspectie in de provincie Hebei allerlei problemen aan het licht bracht, is het Milieuministerie van plan inspectieteams te sturen naar alle provincies. Dit jaar nog zullen 14 provincies onderdeel uitmaken van een inspectie naar de naleving van de milieuwetten. In het verleden kwam het enkel aan de Central Commission for Discipline Inspection toe om inspectieteams naar de provincies te sturen om te controleren of de wetgeving werd nageleefd door de lokale besturen.…

Het nieuwe vijfjarenplan: economisch behoedzaam, groen en sociaal (UPD)

De jaarlijkse algemene vergaderingen van de Chinese parlementen zijn beëindigd. Premier Li Keqiang hield een persconferentie over het Vijfjarenplan. (upd) Xinhua heeft de volledige tekst van het plan en van het werkverslag over het vorige. Veruit het voornaamste agendapunt van de Algemene Vergadering van het Nationaal Volkscongres was de goedkeuring van het 13e Vijfjarenplan voor de ontwikkeling van China. Aan dat plan hebben honderdduizenden maandenlang intensief gewerkt. De afgelopen twee weken heeft het de laatste…

Milieu in China blijft hoog op de agenda ondanks tragere groei

China keert niet terug naar de tijd dat het milieu werd opgeofferd aan de economische groei. Chen Jining, de minister van milieu, heeft dat beloofd tijdens zijn persconferentie ter gelegenheid van het Nationaal Volkscongres. Eerder deze week hebben wetgevers en een andere minister verklaard dat er ook een wet tegen grondvervuiling moet komen. De regering streeft naar duurzaamheid en bescherming van het milieu ook nu de groei trager verloopt, volgens Chen Jining. Hij deed de…

China helpt zika bestrijden

Chinese wetenschappers hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van een methode om de muggen die het zikavirus verspreiden te bestrijden. Misschien kan deze methode in Brazilië met succes toegepast worden. Professor Xi Zhiying, één van de belangrijkste ontwikkelaars neemt in Brazilië deel aan een internationale conferentie over zikabestrijding. Brazilië is één van de meest getroffen landen, met reeds meer dan 500 bevestigde gevallen van microcefalie ten gevolge van het virus. Xi is een expert in vector…

'Luchtvervuiling China verminderd. Steenkool moet verder beperkt.'

Greenpeace East Asia stelt elk jaar een rangschikking op volgens de graad van luchtvervuiling in de Chinese steden. Voor 2015 blijkt daaruit dat de PM2.5 concentratie (vervuiling door het mogelijk kankerverwekkende fijn stof) in 189 Chinese steden met 10 % is gedaald tegenover 2014. Dit neemt niet weg dat 80% van 366 onderzochte steden in China nog steeds de nationale kwaliteitsnorm voor schone lucht niet haalt. De grote boosdoener blijft steenkool, maar het 13e Vijfjarenplan kan het verbruik daarvan verder beperken.