Tag: milieu

Zakelijk China, scherp in beeld gebracht.

Frans Vandenbosch is een Vlaming die jarenlang in China gewoond heeft, de taal spreekt, er gedoceerd en voor bedrijven gewerkt heeft. Met zijn boek ‘Zakelijk China, scherp in beeld gebracht.’wil hij, nog meer dan Sven Agten met zijn “Hoe maak ik het in China”, een aantal vooroordelen wegwerken die over China bestaan

De Chinese economie in 2016 en 2017

De Chinese media gingen in op de staat van de economie. ECNS, de Engelstalige versie van het persbureau China News Service, liet zijn licht schijnen op de resultaten van 2016. Een nadere nieuwsdienst China.org.cn vatte de aandachtspunten voor 2017 samen. Over het algemeen zijn ze optimistisch terwijl de grote uitdagingen erkend worden.

Vervuilingsbronnen voor heel China in kaart gebracht

Vervuilingsbronnen worden geïnventariseerd in China. Het milieuministerie wil de reële toestand kennen en verbeteren. Sabotage wordt bestraft. Dat is hard nodig, zo bleek onlangs in Xi’an. Eind 2017 begint de tweede nationale telling van de bronnen van verontreiniging. Dat heeft de Staatsraad, het kabinet, bekendgemaakt. Er komt een grondige gegevensverzameling in particuliere ondernemingen en staatsbedrijven, landbouw en woongebieden. Onderzoekers en milieu-inspecteurs zullen berekenen hoeveel uitstoot en afvalwater er in 2017 in het leefklimaat terechtkomt. Zij…

Economische groei en milieu in China

“Blue skies over Beijing” is een optimistisch boek. Een Amerikaanse en een Chinese professor werken al tien jaar samen aan onderzoek naar het milieu in Chinese grootsteden. Ze putten uit eigen onderzoek en talrijke andere studies om een vlot leesbaar boek te schrijven. Het gaat over oorzaken van vervuiling, reacties bij het publiek en strategieën van de overheid. Hun besluit: de situatie is vandaag al beter dan tien jaar geleden en in de komende decennia krijgen bijna alle grote Chinese steden een blauwe hemel.

Panda gered… of niet helemaal? (upd)

Het aantal in het wild levende reuzenpanda’s neemt toe. Daarom is de panda nu officieel geen ‘bedreigde’ diersoort meer, maar een ‘kwetsbare’. Dit volgens de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De toename van in het wild levende dieren is te danken aan de inspanningen die China gedurende tientallen jaren gedaan heeft om het dier te beschermen.