Tag: milieu

Naar het herstel van mooie kustomgevingen

Omdat in 2014 bleek dat maar één derde van de Chinese kusten intact waren, wordt momenteel een speciaal vijfjarenplan opgesteld tot herstel van het maritieme milieu. In dit verband valt ook op te merken dat gewerkt wordt aan het herstel van beschadigde koraalriffen.