Tag: onteigeningen

zie ook grond

Nog meer protest in Wukan na dode in cel(upd)

Er is misschien uitzicht op een oplossing voor het protest in Wukan dat erg grimmig werd nadat een vertegenwoordiger van de dorpelingen  in de cel overleden is. De incidenten in Wukan slepen al maanden aan. We meldden al in september de onrust in Wukan waar de bevolking protesteert tegen onteigeningen waarvan ze slachtoffer zijn. De dorpelingen klagen erover dat hen honderden ha grond werd ontnomen door lokale politici die onder een hoedje spelen met promotoren. Xue Jinbo, een…

De sociale stand van zaken 12

Weer protest onteigening –In Lufeng (Guangdong) kwamen duizenden mensen uit het dorp Wukan op straat om te protesteren tegen vermeende onregelmatigheden bij grondonteigeningen door lokale overheden die teruggaan tot 1998. Ze hielden een betoging met spandoeken en vervolgens een sit-in van een uur aan het stadhuis. Het bestuur van Lufeng beloofde binnen 15 dagen antwoord te geven op hun klachten. De betogers hadden vooraf toelating gevraagd en een eigen ordedienst voorzien. De huidige actie staat…

Dorpskaders met universitair diploma gevraagd

Afgestudeerden met een universitair diploma wordt gevraagd om een loopbaan als functionaris aan te nemen op het platteland. Van de nieuwe, academisch geschoolde ambtenaren verwacht de CPC dat ze de lokale bevolking respecteren en vertrouwen. Ze moeten ook leren van die mensen en van die ambtenaren in functie die hun werk goed doen en het vertrouwen van de bevolking genieten. Dit ‘strategisch project’, in de woorden van een kaderlid van de organisatieafdeling van de CPC,…

Onrust in Guangdong leidt tot onderzoek

Bijna een week lang heeft Wukang, een stadje in Guangdong (zuiden van China), grote onrust gekend. De oorzaak was alweer een betwiste onteigening van landbouwgrond waarbij corruptie in het spel zou zijn en waarop door functionarissen niet correct is gereageerd. Er zijn rellen geweest, vreedzame protestacties, harde repressie vanwege beveiligingsdiensten en politie en uiteindelijk onderhandelingen. De gesprekken tussen de overheid en de bewoners hebben nu tot een soort wapenstilstand geleid, omdat er uitzicht is op…

Boeren moeten beter beschermd tegen onteigening

Een nationale campagne om landbouwgrond te winnen door een betere organisatie van het platteland dreigt zich tegen de boeren te keren. De regering en premier Wen reageren. In 2008 werd een nationale campagne gestart om de boeren  aan te moedigen in nieuwe appartementsgebouwen te gaan wonen, zodat hun oude huizen kunnen afgebroken worden en er meer landbouwgrond vrijkomt. In dertig jaar hervormingen is immers 200.000 km² (zes maal België) landbouwgrond verloren gegaan aan industrie, infrastructuur en…

Onteigende huiseigenaars eindelijk beter beschermd

De regering heeft vorige vrijdag nieuwe voor huiseigenaars gunstige regels gepubliceerd betreffende onteigeningen van woningen. Ze worden onmiddelijk van kracht. De oude regels dateren van 2001 en werden algemeen als ongunstig voor de eigenaars beschouwd. Recentelijk is het aantal incidenten rond gedwongen huisuitzettingen toegenomen. Dit leidde hier en daar tot gevechten en zelfs tot doodslag en verschillende zelfmoorden uit protest. De algemene klacht is ‘te lage compensatie’. Wie zich benadeeld voelt wordt toch met geweld…

De stand van zaken 22

Kort zakelijk nieuws uit China WB ziet structuurverandering De Wereldbank (WB) heeft haar laatste kwartaalrapport over China vrijgegeven. De WB stelt haar groeiverwachting voor dit jaar bij van 9,5 % tot 10 %; in 2011 zou deze 8,7 % bedragen. De inflatie zou een tijdje boven het doel van 3 % kunnen uitstijgen. De export zal onderhevig zijn aan een te verwachten economische vertraging op wereldvlak, aldus hoofdeconoom Ardo Hansson. China’s consumptie blijft echter sterk: de…

Onteigeningen bron van conflicten

De centrale regering van China heeft een omzendbrief verstuurd om te eisen dat onteigeningen van landbouwgrond of van woningen correct zouden gebeuren. Daarmee reageert de regering op het groeiende ongenoegen over lokale besturen, waarvan vermoed wordt dat ze onder één hoedje spelen met vastgoedpromotoren. Lokale bestuurders die de regels niet volgen bij het afbreken van huizen of het herhuisvesten van de bewoners en daardoor ernstige incidenten uitlokken, zullen gestraft worden. Bewoners met geweld uit hun…

Minibetoging illustreert megaproblematiek

De Chinese televisie meldt dat maandagnamiddag een twintigtal artiesten betoogden in Beijing om te protesteren tegen een overval op hun wijk. Via de hoofdstraat Changan stapten ze met spandoeken op naar het Tiananmenplein, maar ze werden halverwege door de politie tegengehouden;  na enige tijd gingen ze uit elkaar. De artiesten wonen in de Kunstwijk van Zhenyang in het district Chaoyang. Het complex in een vroeger dorp wordt afgebroken, omdat het dorp in de stad geintegreerd wordt.…

Nieuwe regels voor huisuitzetting

De regering heeft nieuwe en strengere regels bekendgemaakt voor lagere besturen vooraleer zij kunnen overgaan tot het massaal uit hun huizen zetten van bewoners. Een percentage van hen moet met de uitzetting en met de schadeloosstelling akkoord gaan, vooraleer kan afgebroken worden. Het is een oud zeer in de Volksrepubliek: de coalitie tussen projectontwikkelaars en lagere overheden. Deze worden er vaak van beschuldigd te lichtzinnig over te gaan tot het bouwen van megaprojecten. Daarvoor wordt de…