Tag: Parelrivierdelta

Hong Kong en Shenzhen boeten in aan uitvoer

Door de trek van nijverheidstakken naar het binnenland leveren de havens van Hong Kong en Shenzhen zwakkere resultaten af ten nadele van Shanghai en Ningbo die ten volle profiteren van de verhuis door bepaalde nijverheden naar het binnenland. De officiële cijfers liegen er niet om. De container-overslag in de 10 grootste Chinese havens  steeg gemiddeld met 12,3 % gedurende de eerste twee maanden van het jaar. In Shenzhen steeg de containeroverslag “maar” met 3,6 %…

Op een groen blaadje 27

Kort milieunieuws uit China Meer zonne- en windenergie Volgens China Securities Journal zijn de discussies na de Fukushimaramp nog niet af aangaande het percentage van de diverse energiecomponenten. Het is volgens vice-directeur van het Energiebestuur mogelijk dat het doel voor zonne-energie tegen 2015 van 5 tot 10 GW wordt opgetrokken. “Als het percentage kernenergie zou afnemen, is zonne-energie diegene die de plaats zou moeten invullen want bij de windmolens zijn de transmissiemogelijkheden toch te gering”…

Rivieren in jeans-hoofdstad terug schoner

De komst van de jeans-sector heeft weliswaar jobs en welstand in Xintang geschapen maar ook vervuiling meegebracht. Recentelijk werden echter waterzuiveringsstations in werking gesteld waardoor de 4 rivieren in de stad terug schoner worden. Vervuilende verfbedrijven werden gegroepeerd in  een nijverheidszone met een apart zuiveringsstation. Dertig jaar geleden trok een zakenman uit Hong Kong met 40 oude naaimachines en 100.000 HK $ op zak naar de gemeente Xintang om er de eerste jeansfabriek op te…

Wie nalatig is met uitbetaling lonen riskeert gevangenisstraf

Fabrikanten die hun migrantenarbeiders niet of te laat uitbetalen zullen strenger worden gestraft. Een parlementaire commissie heeft een voorstel uitgewerkt om ondernemers tot drie jaar gevangenisstraf te geven voor nalatigheid bij het uitbetalen van salarissen. De strafmaatregel moet nog worden goedgekeurd door het Nationale Volkscongres dat in maart voltallig bijeenkomt. Vooral migrantenarbeiders zullen hier baat bij hebben. De vakbond (All-China Federation of Trade Unions, ACFTU) heeft een peiling uitgevoerd onder 4.500 arbeiders. Die wees uit…

Bejaarden leiden de trend naar toenemende binnenlandse consumptie

Bejaarden zullen zorgen voor een sterke toename van de binnenlandse consumptie in China. Binnen vijf jaar zullen bejaarden, met 200 miljoen mensen, vijftien procent van de totale bevolking uitmaken. Er wordt verwacht dat zij tegen die tijd drie keer meer gaan kopen dan nu het geval is. Hun uitgaven voor consumptie zouden stijgen tot 4,3 miljard yuan. Dat is tenminste wat onderzoekers van een bedrijf uit Hong Kong hebben uitgerekend en op basis van interviews…

9 PRD-steden worden onderling beter verbonden

Guangdong wil tijdens het twaalfde vijfjarenplan de 9 steden uit de Parelrivierdelta (PRD) beter op elkaar afstemmen zodat een supermetropolis ontstaat zoals Tokyo.  De kost om de negen steden beter onderling te verbinden wordt op 2000 miljard yuan geraamd. De Parelrivierdelta telt een bevolking van 42 miljoen op 40.000 km² en produceert 10 % van het BNP. De regio ondervindt concurrentie van de streek rond Shanghai en ook van de regio rond de Bohaizee met…

Succesverhaal Shenzhen 30 jaren oud

Shenzhen staat symbool voor China’s economisch wonder. Groot geworden door arbeidsintensieve nijverheden, blijken deze nu meer naar de binnenprovincies te trekken. Zal Shenzhen er in slagen op voornamelijk high-tech en een kenniseconomie over te schakelen zoals politici en planners voorschrijven?

Op een groen blaadje 15

Kort milieunieuws uit China Pekings plan tegen files Peking heeft al 4,7 miljoen auto’s. Er rijden al minimaal 6,2 miljoen chauffeurs rond (bezitters van een rijbewijs) en de files worden steeds frequenter. Het bestuur heeft een plan tegen de files en begint ermee door het eigen wagenpark (700.000 overheidsvoertuigen) alvast niet meer uit te breiden. Parkeergeld wordt geheven volgens het principe ‘hoe drukker de zone, hoe hoger het parkeergeld’. In het centrum komen er 50.000 parkeerplaatsen bij; in de…

IT-groten zwijgen over hun vervuiling

Negenentwintig van ’s werelds grootste IT-groepen met toeleveraars in de Parelrivierdela zijn grote vervuilers geworden door het overschrijden van de aanwezigheid van zware metalen in afvalwater. De ngo die dit bekendmaakte, schreef de 29 aan, en van onder meer Sony, Nokia, Apple, Sing Tel, Ericsson en LG kwam zelfs geen antwoord op het schrijven. Volgens de wet uit 2008 moeten vervuilende firma’s die hun uitstootlimieten overschrijden dit bekendmaken in de lokale media. Weinige ondernemingen passen dit toe, aldus…

Internationale vakbond over Foxconntragedie

Oproep van de ITUC betreffende de tragische zelfmoorden van Chinese migrantenarbeiders bij  Foxconn Technology Group in Shenzhen, China. ITUC is een internationale vakbondsorganisatie die 175 miljoen werkers  in 155 landen en regio’s vertegenwoordigt. ITUC heeft 311 nationale vakbonden als lid. http://www.icftu.org De Chinese vakbond ACFTU is een  partner van Global Unions. ITUC is bedroefd over de reeks zelfmoorden door werkers van Foxconn Technology Group in Shenzhen, China in de laatste vijf maanden. In de fabriek van…