Tag: protestacties

zie ook betogingen, staking

Hongkong goes on: naar compromis of confrontatie?

De lokale regering van Hongkong heeft de onderhandelingen opgeschort die ze vandaag zou voeren met studentenleiders over de onrust in de regio. Onder de opposanten en critici ontstaan verschillende richtingen. De enen willen de actie laten herleven en sommigen sturen aan op een harde confrontatie. Anderen vragen om geduld en gematigdheid. In de VS dringt een groep politici aan op meer inmenging.

1 oktober: Viering in VRC, protest in Hongkong (upd)

Op 1 oktober wordt in China de nationale feestdag gevierd, een hoogtepunt in de vakantieweek. Dit jaar werd Tiananmen opgefleurd met 3D uitgeprinte bloemen. In Hongkong wordt het studentenprotest van vorige week door de beweging Occupy Central doorgetrokken en is het de bedoeling dat dit op 1 oktober escaleert in de bezetting van een centraal plein. De Volksrepubliek heeft de toeristische bezoeken aan Hongkong afgelast. Beijing bereidt zich voor op de feestelijkheden rond de nationale…

Op een groen blaadje 162

China: meest banen in groene energie Volgens het International Renewable Energy Agency  telde de wereld vorig jaar 6,5 miljoen banen in hernieuwbare energie wat 800.000 meer is als het jaar voordien. De landen met het meeste banen in de sector zijn China (2,6 mln), Brazilië ( 0,89 mjn), VS (0,62), India (0,39) en Bangladesh. Europa heeft in totaal 1,24 miljoen banen waarvan 0,37 miljoen in Duitsland en 0,11 in Spanje. Toch zijn 7000 banen in…

Waarom Chinezen protesteren

De Chinese Academy of Social Sciences heeft een rapport uit over de meest voorkomende aanleidingen voor grootschalig protest in China van 2000 tot einde 2013. Het rapport heeft de grote Chinese media onderzocht. De belangrijkste aanleidingen zijn arbeidsconflicten, landonteigeningen, gedwongen afbraak, vervuiling, verkeersongelukken en etnische spanningen.

Vakbond ageert tegen Walmart sluitingen

De Chinese vakbond ACFT is in actie tegen 20 sluitingen van Walmart-vestgingen. De 140 werknemers uit de vestiging te Yiyang kunnen in theorie aan de slag in aan andere vestiging, maar deze ligt op 100 km afstand. De bond wil meer compensatie uit de brand slepen. Walmart is van plan 20 van haar 400 vestigingen in China te sluiten. Van de vakbond ACFTU wordt vaak gezegd dat deze tandeloos is, maar in 2006 en 2007…

De sociale stand van zaken 40

Naar meer gelijkschakeling in pensioenen Uit een rondvraag die door de China Youth Daily wordt gepubliceerd, blijkt dat meer dan 40% ontevreden zijn over het pensioensysteem. Een kwart vindt dat de overheid meer moet doen op dat vlak. De regering wil tegen 2020 de bevoordeling van het stedelijk stelsel ten nadele van het landelijk systeem rechttrekken. Om van een pensioen te kunnen genieten, moeten gedurende 15 jaar maandelijkse bijdragen te worden betaald in een van…

Op een groen blaadje 138

Heropbouw Yushu af Veel rampjournalisten haastten zich op 14 april 2010 om de aardbeving in Yushu te verslaan. Nu de heropbouw af is, is de haast van de persmeute minder groot. 100.000 personen hebben nochtans 1248 heropbouwprojecten voleindigd op een hoogte van 4000 meter waar het zuurstofgehalte maar 60 % bedraagt, vergeleken met de lager gelegen gebieden. De totale investering bedroeg 44 miljard yuan. Bijna 40.000 gezinnen kregen een nieuwe woonst, 60.000 leerlingen/studenten verhuisden naar…

Breed protest tegen aanhouding van journalist

Xinkuaibao, of New Express, een dagblad in Guangzhou, heeft deze week twee dagen na elkaar op zijn voorpagina een oproep gepubliceerd voor de vrijlating van Chen Yongzhou, een  journalist van het blad die op 19 oktober opgepakt is wegens laster over een bedrijf. Het blad gaat ervan uit dat Chen slechts zijn werk deed, en indien er iets verkeerd gebeurd is, men maar New Express zelf moet dagvaarden. Er kwamen al talrijke sympathieke reacties via…

Op een groen blaadje 126

Golven milieuprotest in Guangdong De provincie Guangdong kende recentelijk 3 golven van milieuprotest. In het Longwan Industrial Park te Heshan plande de overheid een 30 ha grote verrijkingsfabriek voor uranium die tegen 2020 1000 ton uranium zou afleveren. De site bevindt zich maar op 30 km van het centrum en 500 bewoners van Jiangmen waaronder Heshan valt, trokken naar het centrum en protesteerden hevig. De site ligt ook maar op 100 km van Hongkong. Heshan…