Tag: sociaal kredietscore

Kinderziekten van sociale kredietscore voor bedrijven.

China werkt sedert zes jaar aan het invoeren van een sociale kredietscore voor bedrijven. In de praktijk komen bedrijven die zich misdragen een tijdlang op een zwarte lijst. Dat heeft gevolgen indien ze bijvoorbeeld een lening willen bekomen of deelnemen aan aanbestedingen van de overheid. De Europese Kamer van Koophandel in China heeft er al voor gewaarschuwd dat het systeem van sociale kredietscore voor buitenlandse bedrijven bijkomende en mogelijks zware lasten voor rapportering meebrengt. Maar de krant Caixin en de website Sixthtone gaan in op een kinderziekte van het systeem die op het omgekeerde wijst: bedrijven kunnen (te?) gemakkelijk van de zwarte lijst af geraken.

Sociaal Krediet Score voor bedrijven: een zelfregelend marktmechanisme.

‘Het is niet overdreven te stellen dat de (Chinese) Sociaal Krediet Score voor bedrijven het meest volledige systeem opgezet door een regering is om een zelfregelend marktmechanisme af te dwingen.’ De uitspraak komt Jörg Wuttke, voorzitter van de EU Kamer van Koophandel in China. De Kamer heeft een gedetailleerd rapport uitgebracht over de werking en de betekenis van de score.