Tag: sociaal kredietscore

Sociaal kredietsysteem: Wat doet het? Hoe wordt het ervaren?

In het Journal of Contemporary China verscheen verslag van een studie over het sociaal kredietsysteem (SKS) , door een Australisch-Amerikaans team. Bij ons werd SKS enkele jaren geleden voorgesteld als het ultieme totalitaire controlesysteem. De auteurs onderzoeken wat het echt is en hoe de bevolking erop reageert. Ze roepen op tot meer empirisch onderzoek om het techno-dystopisch beeld van SKS te overstijgen en de reële impact ervan te kennen.

Wat het sociaal kredietsysteem echt doet

De Chinese regering kondigt aan dat het sociaal kredietsysteem verder zal ontwikkeld worden. De concrete doelstellingen geven een idee van wat het systeem echt betekent. Vergeet de verhalen over een dystopische surveillancemaatschappij!

Sociaal krediet score: een nuchtere kijk

De sociaal krediet score: Ultiem instrument van de surveillancestaat om zijn burgers dag en nacht in de pas te laten lopen? Liu Chungchen analyseert het fenomeen in de academische studie ‘Multiple Social Credit Systems in China’ in 2019 en komt tot andere conclusies

Kinderziekten van sociale kredietscore voor bedrijven.

China werkt sedert zes jaar aan het invoeren van een sociale kredietscore voor bedrijven. In de praktijk komen bedrijven die zich misdragen een tijdlang op een zwarte lijst. Dat heeft gevolgen indien ze bijvoorbeeld een lening willen bekomen of deelnemen aan aanbestedingen van de overheid. De Europese Kamer van Koophandel in China heeft er al voor gewaarschuwd dat het systeem van sociale kredietscore voor buitenlandse bedrijven bijkomende en mogelijks zware lasten voor rapportering meebrengt. Maar de krant Caixin en de website Sixthtone gaan in op een kinderziekte van het systeem die op het omgekeerde wijst: bedrijven kunnen (te?) gemakkelijk van de zwarte lijst af geraken.

Sociaal Krediet Score voor bedrijven: een zelfregelend marktmechanisme.

‘Het is niet overdreven te stellen dat de (Chinese) Sociaal Krediet Score voor bedrijven het meest volledige systeem opgezet door een regering is om een zelfregelend marktmechanisme af te dwingen.’ De uitspraak komt Jörg Wuttke, voorzitter van de EU Kamer van Koophandel in China. De Kamer heeft een gedetailleerd rapport uitgebracht over de werking en de betekenis van de score.