Tag: statistiek

Sterke groeicijfers bevestigen economisch herstel

Zowel de PMI-cijfers voor de eerste maanden als die van de buitenlandse handel wijzen op een sterke herneming van de economische activiteiten. Ook de 2020 cijfers voor buitenlandse investeringen in China geven een grote toename weer. Voor dit jaar heeft het IMF de te verwachten economische groei in China opgetrokken tot 8,4%.

iTrends: Computerkloof tussen VS en China vermindert

China haalt de achterstand in op alle computer indicatoren. SWIFT start een joint venture op voor de Chinese digitale munt. China heeft in zijn plan voor de verdere uitbouw van de markteconomie ook de verhandeling van gegevens opgenomen. We serveren voorts een reeks cijfers en statistieken. Zowel Alibaba als chipbouwer SMIC hadden een goed laatste kwartaal. Bytedance daagt Tencent voor de rechter wegens trustvorming

iTrends: Proximus en Orange keren Huawei de rug toe

Eerst een brok Huawei nieuws en voorts bereidt president Trump een verbod voor op de Chinese betaalapplicaties Alipay en Tenpay. Deze week ook een aantal cijfers en ICT-statistieken. Shenzhen deelt geld uit om digitaal te betalen en de Europese Commissie bekritiseert Zoom omdat het deels in China ontworpen is.

September PMI-cijfers weer sterk

Zowel de officiële als de Caixin cijfers van de ‘Purchasing Managers Index‘voor september wijzen op verdere expansie van nijverheid-en diensten. Nomura verwacht voor het derde kwartaal zelfs een groei met 5,2%.

Hongkong verwacht 7 % krimp van brp

Hongkong heeft nogmaals de bnp verwachtingen naar beneden bijgesteld. Minister van Financiën Paul Chan Mo-po verwacht nu een achteruitgang van het bnp met tussen 6 en 8 %. Het aantal aankomende toeristen is in elkaar gestort

China bereikte praktisch de gematigde welvaart

China had zich in 2010 tot doel gesteld om tegen 2020 een maatschappij uit te bouwen met gematigde welvaart. Dit hield concreet het uitroeien van de armoede in, de verdubbeling van het bnp en de verdubbeling van het bewonersinkomen. Volgens officiële statistieken liggen deze doeleinden nu binnen handbereik

H1: Tibet en Xinjiang groeiden het meest

TTijdens het eerste halfjaar kenden de westelijke regio’s Tibet en Xinjiang de grootste groei. Qua toename van het beschikbaar inkomen steegt dit ook in Tibet en Jiangxi het meest. Dit komt omdat de westelijke gebieden minder door de pandemie getroffen werden dan de kustgebieden.

PMI-cijfers: economie veert op, maar is nog niet normaal

Uit de PMI-cijfers van juni blijkt dat zowel het maakwerk als de diensten een snelle herneming laten zien. Toch blijft de buitenlandse vraag zwak en ook de werkgelegenheid staat onder druk. De officiële PMI cijfers laten een verhoging in het maakwerk zien van 50,6 in mei tot 50,9 in juni. Het Caixin cijfer voor het maakwerk dat meer gebaseerd is op KMOs/MKBs steeg van 50,8 in mei tot 51,2 in juni. Het officieel PMI voor…