Tag: statistiek

Economische indicatoren blijven goed

In tegenstelling tot wat de Trump-heffingen beogen, bleven de economische indicatoren in oktober goed presteren. Zelfs in en uitvoer bleven snel groeien met respectievelijk 26% en 20%. De indicatoren blijven stabiel terwijl de structurele veranderingen verder gaan, aldus de officiële statistieken.

Vicepremier Liu He legt de economie uit

Na de bekendmaking van de statistieken voor de drie eerste kwartalen en op het ogenblik dat de beurs zich op een dieptepunt bevond, heeft vicepremier Liu He aan journalisten uitvoerig de toestand van de economie uiteen gelegd. Vrijdag werden overigens eveneens nieuwe belastingvoordelen voor particulieren aangekondigd.

Chinese economie blijft duurzaam groeien

Tijdens het eerste semester droeg het verbruik tot 78% bij van de economische expansie. Vooral tijdens de gouden vakantieweek werd aardig gespendeerd. De groei van vaste investeringen viel lager uit en dit werd veroorzaakt door minder geld dat naar de bouw ging. Tien miljoen nieuwe banen werden geschapen en de inflatie bleef miniem. De jaardoelstellingen zouden gehaald worden.