Tag: steenkool

zie ook mijnen, arbeidsveiligheid

'Luchtvervuiling China verminderd. Steenkool moet verder beperkt.'

Greenpeace East Asia stelt elk jaar een rangschikking op volgens de graad van luchtvervuiling in de Chinese steden. Voor 2015 blijkt daaruit dat de PM2.5 concentratie (vervuiling door het mogelijk kankerverwekkende fijn stof) in 189 Chinese steden met 10 % is gedaald tegenover 2014. Dit neemt niet weg dat 80% van 366 onderzochte steden in China nog steeds de nationale kwaliteitsnorm voor schone lucht niet haalt. De grote boosdoener blijft steenkool, maar het 13e Vijfjarenplan kan het verbruik daarvan verder beperken.

Op een groen blaadje 233

Guiyu verbant recyclage naar industriezone De voor recyclage van elektrische toestellen beruchte stad Guiyu in Zuid-Guangdong is van plan de recyclagebergen die zich voor de ateliers ophopen tegen het jaareinde te doen verhuizen naar de industriële zone aan de rand van de stad. Eind november waren al 400 grote werkplaatsen verplaatst, maar nog 3000 blijven over aldus districtshoofd Lin Dingliang van Shantou waaronder Guiyu valt. Momenteel zijn er 100.000 personen te werk gesteld in het…

Chinese uitstoot van koolstof niet hoger maar lager dan gemeld

In de aanloop van de klimaatconferentie van Parijs heeft de New York Times ontdekt dat de Chinese koolstofuitstoot hoger zou liggen dan vroeger gemeld. Het blad baseert zich daarvoor op de nieuwste Chinese statistieken van steenkoolverbruik, die retroactief naar boven aangepast zijn. Andere respectabele bladen zoals The Guardian hebben dit overgenomen en er de nodige commentaren bijgevoegd over die notoir onbetrouwbare Chiense statistieken, waardoor de Chinese beloften voor Parijs waardeloos zijn. Bij ons heeft onder meer Knack de beweringen van de New York Times overgenomen. Het blijkt een ernstig geval van journalistieke onzorgvuldigheid. De gegevens over het hogere steenkoolverbuik waren immers al in augustus in Nature verschenen, samen met een herziening van de uitstoot per ton Chinese steenkool: die steenkool bevat veel steengruis dat niet opbrandt zodat een ton Chinese steenkool veel minder uitstoot dan een ton Amerikaanse. Per saldo is de totale uitstoot van China lager dan vroeger gedacht, niet hoger. We hernemen hier het artikel dat in augustus op deze website

Britse staal bedreigd door China? Een gelaagd verhaal.

Zodra Xi Jinping in Londen aankwam maakt de (Indiase) staalproducent Tata Steel bekend dat hij in Engeland en Schotland 1.200 banen zal schrappen. Een op de zes Britse staalarbeiders krijgt dus de bons en dat zou vooral komen door de massale import van Chinees staal, dat ‘zwaar door de staat wordt gesubsidieerd’. Het was een van de thema’s die een schaduw wierpen over het staatsbezoek van de Chinese president.

De stand van zaken 251

Oude maatstaven onaangepast Volgens statisticus Sheng Laiyun zijn oude indicatoren zoals het elektriciteitsverbruik en het vrachtvervoer niet meer aangepast aan de nieuwe economie als maatstaven om de economische activiteit te beoordelen. Deze indicatoren waren geldig in de oude economie die hoofdzakelijk op nijverheid gebaseerd was. Ondertussen draagt de dienstensector bij tot 53,4 % van de groei en de nijverheid 43,5%, terwijl het vorig jaar nog maar 47 % bedroeg en de nijverheid 49,5%. Het elektriciteitsverbruik…

Chinese koolstofuitstoot naar beneden herzien

Schattingen van de Chinese koolstofuitstoot waren tot nu toe 14% te hoog. Dit soort schattingen was weinig precies. Zo liepen verschillende schattingen voor 2008 tot 15% uiteen. Een belangrijke reden daarvoor was de onzekerheid rond het energieverbruik. De tweede reden is dat men niet wist hoeveel koolstof de in China verbruikte brandstoffen uitstoten: daar bestonden nauwelijks metingen van.

Op een groen blaadje 209

Hanergy: welles, nietes Voorzitter Li Hejun heeft ontkend dat er een onderzoek tegen Hanergy Thin Film Power zou lopen omdat hij  van niets wist. Hij ontkende ook dat het bedrijf schulden had, kortom er was geen vuiltje aan de lucht. Daags na zijn verklaring aan Xinhua liet de beurswaakhond van Hongkong in een zeldzame mededeling weten dat er wel een onderzoek tegen de firma loopt.  De klacht komt van David Webb die vroeg de HTF-publiciteit…

Op een groen blaadje 197

Energieprioriteiten 2015 Topman van het Energiebestuur Nur Bekri heeft zijn politiek voor dit jaar toegelicht. De klemtoon wordt vooral gelegd op het verbeteren van de efficiency en de milieunormen voor steenkool. Tegen 2020 zal de capaciteit qua windenergie van 95 GW eind 2014 op 200 GW komen en die van zonne-energie van 26,5 GW op 100 GW. De productie van aardgas met methaangas en schaliegas samen moet tegen het einde van het decennium 245 miljard…