Tag: steenkool

zie ook mijnen, arbeidsveiligheid

Historische doorbraak in samenwerking met Australië

President Xi en de Australische premier Abbott hebben in Canberra aangekondigd dat de besprekingen voor een bilateraal vrijhandelsverdrag rond zijn. Het verdrag is het eerste van China met een ontwikkeld G20 lid, en volgens Abbott ook het meest vergaande van alle bilaterale vrijhandelsverdragen die China al afsloot. Er komt ook een allesomvattend strategisch partnerschap.

Uitdagingen klimaatdeal China – VS

China en de VS zullen samenwerken om de klimaatverandering tegen te gaan. Voor de meeste waarnemers kwam de klimaatdeal als een aangename verrassing, maar is er beslist geen reden tot zelfgenoegzaamheid. De toestand van de wereld is kritiek en de uitdagingen voor de twee nieuwe ‘gidslanden’ groot.

Op een groen blaadje 182

Een landbouwgordel rond rond steden Sinds 2000 breidden de stedelijke centra met 80% uit  en onderzoek wees uit dat zo 130.000 km2 landbouwgrond werd opgeslokt tussen 1996 en 2009. Een onderzoek van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie bij 12 provinciale hoofdsteden vond dat deze samen 55 nieuwe steden wilden bouwen. Deze ongebreidelde uitbreiding zou wel eens tot het verleden kunnen behoren want het ministerie van Landbouw en dat van Grond & Grondstoffen willen dat er…

Op een groen blaadje 180

Sterke groei in LED-sector verwacht Het blad Economic Information verwacht een sterke groei in de LED-sector. Algemeen Manager Dai Yuanching van een elektronicafirma in Shenzhen ziet de uitvoer naar opkomende landen sterk groeien. Enkel de uitvoer uit de provincie Guangdong bedraagt 60 miljard yuan, maar de uitvoer naar Rusland steeg het sterkst, namelijk met 100 %. Volgens een rapport wordt de komende 3 tot 5 jaar een jaarlijkse groei van de LED-uitvoer verwacht van 40%.…

Ontdekking extra steenkoollaag in Xinjiang getemperd door dodelijk mijnongeval

Een rijke steenkoollaag is ontdekt in Xinjiang, in het noordwesten van China. Dat kan een meevaller zijn: een extra voorraad van een energiebron waardoor China zelfvoorzienend blijft en nog een mogelijke ontwikkelingskans voor een regio die onder de dreiging van gewelddadige incidenten leeft. Er zijn ook bedenkingen: rond het milieu en de eenheid van de bevolking.

Op een groen blaadje 171

Versneld naar vastgoedtaks De wetgever zal zich voor het jaareinde buigen over een stappenplan ter invoering van een vastgoedtaks. Gezien de gemaakte vooruitgang zou het wetgevend proces tegen 2016  afgewerkt kunnen zijn zodat het systeem tegen 2017  operationeel zou zijn. De uitbreiding van de pilotgebieden Chongqing en Shanghai bleek onmogelijk door het ontbreken van een wettelijke basis. De nieuwe hervorming omvat zowel een vastgoedtaks voor de eigenaars als een grondtaks voor de ontwikkelaars. Eigendomsregistratie in de dorpen…

De stand van zaken 180

Al $ 100 miljard leningen aan Latijns Amerika Tussen 2005 en 2013 schonk China voor $ 102 miljard leningen aan Latijns Amerika en voornaamste begunstigden zijn Venezuela en Argentinië aldus een het rapport Global Economic Governance Initiative van de Universiteit van Boston. De studie vindt dat China zich concentreert op landen met hoog risico. De Chinese fondsen dienen om projecten op lange termijn in energie of infrastructuur te financieren. Amerikaanse leningen zijn echter meer bestemd…