Betere bescherming slachtoffers huiselijk geweld

Een bredere interpretatie van de Wet tegen Huiselijk Geweld door het Chinese Hoogste Volksgerecht beschermt de slachtoffers beter. Het onderwerp zorgt regelmatig voor beroering in de publieke opinie.

China Daily/ Liang Luwen Disclaimer

Het Chinese Opperste Volksgerecht heeft een nieuwe interpretatie van de wet gegeven die het makkelijker moet maken voor slachtoffers van huiselijk geweld om de daders te beletten hen nog lastig te vallen; daarom zijn zowel de definitie van huiselijk geweld als de bewijsmiddelen uitgebreid.

Bredere definitie

Mensen die door familieleden onderworpen zijn aan fysische of mentale mishandeling door koude, honger, stalking of intimidatie kunnen een bevel tot bescherming van hun persoonlijke veiligheid aanvragen. Een dergelijk bevel, reeds voorzien in de wet, verbiedt daders om hun slachtoffers of hun familieleden nog te contacteren gedurende een zekere periode, gewoonlijk maximum zes maanden.

De nieuwe interpretatie verbreedt zo de wettelijke definitie van huiselijk geweld zoals omschreven in de Wet tegen Huiselijk Geweld van 2016. Die focuste onder meer op toebrengen van slagen, vastbinden, verminken of beperken van de persoonlijke vrijheid.

Minder bewijzen, minder procedures

Voortaan kan een bevel tot bescherming van de persoonlijke veiligheid ook op zichzelf uitgevaardigd worden, zonder dat het slachtoffer eerst een burgerlijke rechtszaak moet beginnen, zoals bijvoorbeeld scheiden.

Om een bevel aan te vragen zijn voortaan ook minder strikte bewijzen nodig. Tot nu toe werd een aanzienlijk aantal aanvragen verworpen omdat het hof onvoldoende bewijs vond. Volgens Zheng Xuelin, de voorzitter van de eerste burgerlijke afdeling van het Opperste Volksgerecht, zitten er ook ‘systeemfouten in de toepassing van de wet’ die leiden tot ‘flessenhalzen’ zodat de feitelijke bescherming van de slachtoffers niet efficiënt genoeg is.

De nieuwe regels vermelden 10 soorten aanvaardbare bewijsmiddelen, waaronder brieven, opgenomen telefoongesprekken, sms’en en e-mails.

Beroering bij het publiek

Tussen 2016 en 2021 hebben Chinese rechtbanken 10.917 bevelen tot bescherming uitgevaardigd.

De nieuwe regels spelen in op de grote publieke beroering die begin dit jaar ontstond toen een video viraal ging van een moeder van acht die aan een muur vastgeketend was. Uit het politieonderzoek bleek dat ze ooit ontvoerd was en verschillende keren doorverkocht als bruid.

Deze maand was er opnieuw grote discussie toen de bekende dichteres Yu Xiuhua online schreef dat haar verloofde haar regelmatig sloeg en zelfs probeerde te wurgen.

In maart hebben het Opperste Volksgerecht en de nationale Chinese Vrouwenfederatie een gezamenlijke een jaar durende campagne gelanceerd om de juridische bijstand aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of ontvoering te versterken.

Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *