Wet op de bescherming van vrouwen aangepast

Voor het eerst in 15 jaar is de wet op de bescherming van vrouwen aangepast. Er zijn verbeteringen op diverse domeinen, zoals de rechten van vrouwen op landbouwland, het moederschapsverlof, seksuele intimidatie en vrouwenhandel.

Tekening: Global Times Disclaimer

De wet op de bescherming van vrouwen dateert van 1992. Ze werd al eens aangepast in 2005. De nieuwe wetswijzigingen zijn nu goedgekeurd door de vaste commissie van het nationale parlement, na twee rondes van amendementen in het parlement en twee consultatierondes van het publiek. Het eerste ontwerp was in december 2021 voorgelegd voor commentaar aan de bevolking; er kwam een recordaantal van 700.000 reacties binnen.

Seksuele intimidatie makkelijker te bestraffen

De wet voorziet een beter sluitend systeem om vrouwen te beschermen tegen seksuele intimidatie, met onder meer verplichtingen voor scholen en bedrijven om een veilige omgeving te creëren. Ze moedigt ook de ontwikkeling van een efficiënt rapporteringssysteem en preventiemechanisme aan, met onder meer seksuele opvoeding als verplicht vak.

De wijzigingen definiëren de belangrijkste patronen van seksuele intimidatie, wat moet toelaten gemakkelijker bewijs te verzamelen. Gebrek aan bewijs heeft de slachtoffers lange tijd afgeschrikt om een klacht in te dienen bij de politie en heeft zelfs rechtbanken verhinderd een oordeel te vellen.
Zo is er het beruchte geval van Zhou Xiaoxuan die een klacht indiende tegen een bekende Tv-presentator. Ze verloor de zaak , ook voor het hof van beroep, wegens gebrek aan bewijs.

De nieuwe wet hecht ook meer belang aan de mentale gezondheid van de slachtoffers, en eist dat lokale overheden volledig hun privacy beschermen.

Moederschapsverlof gegarandeerd, discriminatie beter bestreden

De wet legt een klaar systeem vast voor het moederschapsverlof van werknemers. De verplichtingen van de werkgever worden duidelijk gestipuleerd.

Daarnaast worden zwangerschapstesten verboden bij de aanwervingsprocedure en wordt het verboden huwelijksstatus, zwangerschap of bevalling in aanmerking te nemen om promotie van vrouwelijke werknemers uit te stellen of bij hun beoordeling.

Uit een enquête in 2021 bleek dat de helft van de ondervraagde werkneemsters melding maakten van seksediscriminatie op de werkvloer, met minder kans op promotie en op betere banen voor de vrouwen.

In de wet is ook sprake van de een verbod op seksebepaling van de foetus voor niet-medische redenen. Er zijn garanties voorzien om de wensen van vrouwen bij een vruchtbaarheidsbehandeling te respecteren.

Ontvoering en vrouwenhandel effectiever bestreden

Ontvoering en vrouwenhandel zijn strafbaar, maar nu ook het verhinderen van de bevrijding van ontvoerde vrouwen of discriminatie tegen bevrijde vrouwen.

Er komt een verplichte rapportering over zaken van ontvoering. Dat geldt voor lokale overheden zoals de openbare veiligheidsdiensten, de dienst burgerzaken, de vrouwenfederatie en de comités voor arbeid en voor gezondheidszorg. Die overheden zijn verplicht bijstand te verlenen aan de bevrijding van slachtoffers en voor hen een veilig onderkomen te voorzien.

Op dit onderdeel kwamen bij de tweede ronde commentaar van het publiek in april dit jaar veel oproepen voor een strenger beleid binnen, naar aanleiding van schokkende beelden over een geketende ontvoerde en verhandelde vrouw.

Volledige rechten op landbouwgrond

Vrouwen krijgen volledig gelijke eigendomsrechten als mannen. Dit lijkt evident maar was het niet altijd bij de verdeling van gebruiksrechten op de collectieve landbouw gronden van een dorp. Tot nu toe kregen vrouwen gebruiksrechten binnen het kader van een gezin. Vrouwen die huwden in een ander dan hun geboortedorp riskeerden in sommige gevallen in geen van beiden eigen rechten te hebben. Hierover was al lang veel discussie.

Nu stipuleert de wet dat de huwelijksstatus van de vrouw in geen geval in hun nadeel mag spelen op het niveau van gebruiksrechten op collectieve landbouwgrond.

Bron: Sixthtone.

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Wet op de bescherming van vrouwen aangepast

  1. De wijzigingen definiëren de belangrijkste patronen van seksuele intimidatie, wat moet toelaten gemakkelijker bewijs te verzamelen. Gebrek aan bewijs heeft de slachtoffers lange tijd afgeschrikt om een klacht in te dienen bij de politie en heeft zelfs rechtbanken verhinderd een oordeel te vellen.
    Zo is er het beruchte geval van Zhou Xiaoxuan die een klacht indiende tegen een bekende Tv-presentator. Ze verloor de zaak , ook voor het hof van beroep, wegens gebrek aan bewijs.

    Ben mee eens maar de tv presentator heeft wel zijn baan kwijt en zogenaamde slachtoffer is nu wereld beroemd. Meeste mensen zitten nu te twijfelen over haar en dus ook andere vrouwen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *