Tag: watervervuiling

Fraude in waterzuivering

China’s Nationale Auditdienst heeft ontdekt dat 13 bij waterzuiverings-projecten betrokken provincies voor in totaal 515 miljoen yuan fraude hebben gepleegd. Zeven provincies hebben 403 miljoen yuan van een speciaal milieufonds voor andere doeleinden misbruikt en vier andere maakten valse uitgaven met het doel om fondsen op te strijken. Dertien provincies hebben voor 3,6 miljard yuan van gelden voor waterzuivering van afvalwater ofwel verkeerdelijk aangewend ofwel niet geïnd. De Auditdienst is daarnaast aan het navlooien of er fraude…

Greenpeace: “Reguleer vervuiling met zware metalen”

De milieuorganisatie Greenpeace heeft op 5 plaatsen rond de Parelrivier de lozingen onderzocht van 25 firma’s. Besluit is dat China gevaarlijke metalen dringend moet betrekken in een regelgeving over watervervuiling. Het laatste rapport van ‘Greenpeace China’ gaat over de vergiftiging van de Parelrivier. De organisatie onderzocht de lozingen van een paar tientallen firma’s in Fogang, Panyu, Shenzhen, Dongguan en Qingyuan. De onderzochte bedrijven produceren laminaat, moederborden, drukwerk/verpakking en textiel. In elk van de 5 onderzochte gebieden werd…

Changsha sluit 30 vervuilende bedrijven

Tegen eind september plant Hunans hoofdstad Changsha dertig vervuilende ondernemingen te sluiten, meldt ‘China Environment News’. De dertig ondernemingen gaan van non-ferrosmelterijen tot chemische bedrijven. De stad voert inspecties uit en onderzoekt of de installaties beantwoorden aan de verscheidene milieunormen. Vijf andere bedrijven die de milieunormen niet halen, zouden dicht moeten tegen eind 2010, en acht andere wordt gevraagd te verhuizen, aldus nog het blad, dat uitgaat van het ministerie van Leefmilieu. Het stadsbestuur zoekt ook naar…