Tag: watervervuiling

Op een groen blaadje 118

Strijd tegen vervuiling zee –Als ze hun project willen goedgekeurd zien, moeten ontwikkelaars van offshore-projecten voortaan een milieueffectrapport indienen met de weerslag op de zee van hun project. Als ze niet kunnen bewijzen dat hun afval(water) gezuiverd wordt, gaat het niet door aldus vicedirecteur Xu Guodong van de milieudienst bij het Zeebestuur. Het twaalfde vijfjarenplan voorziet het 48.000 km 2 vervuild gebied tegen 2015 met 10 % terug te dringen, maar volgens het rapport uit…

Op een groen blaadje 115

Plan tegen woestijnvorming Woestijnvorming is het meest belangrijk milieuprobleem in China zegt vicedirecteur Zhang Yongli van het Bestuur voor Bosbouw. Meer dan een kwart van het grondgebied is woestijn en 260 arrondissementen en steden in zuidelijke provincies lijden onder het fenomeen. 7 departementen hebben deze week een globaal plan voorgesteld om tegen 2020 de helft van het te herwinnen gebied opnieuw vruchtbaar te maken. Tijdens elk van de twee fasen zal telkens 10 miljoen ha…

Op een groen blaadje 111

Naar koolstoftaks –Er zijn veranderingen in de maak om het belastingstelsel milieuvriendelijker te maken. Een nieuwe taks op koolstofdioxide-uitstoot staat in de stijgers en ook een milieutaks die de belasting op vervuiling zal vervangen. Het zal de belastingdienst zijn en niet het milieubestuur die deze taksen zal innen. De regering onderzoekt ook de mogelijkheid om energie-intensieve producten als batterijen en privévliegtuigen te gaan belasten. Deze week beloofde premier Wen Jiaobao nog de taks op het…

Op een groen blaadje 106

“Kwaliteit Pekings drinkwater verslecht” –Een wateronderzoekster beweert al 20 jaar geen drinkwater uit Peking te verbruiken wegens de slechte kwaliteit er van. De verantwoordelijke van Beijing Waterworks Group repliceert echter dat de kwaliteit van het water volgens de standaarden is en dat de resultaten vanaf 15 januari op regelmatige basis publiek zullen worden gemaakt. Zhao ontkent dit niet, maar houdt vol dat de kwaliteit slechter wordt door vervuiling in de rivieren en grondwater die zij…

Protest Qidong voorkomt aanleg vervuilende afvoerbuis

Na hevige protesten is in Qidong, een kuststad niet ver van Shanghai, de aanleg van een afvoerbuis voor looswater tegengehouden. Eerder deze maand werd ook al een vervuilend project gestopt na een heftige reactie van de bevolking. Tienduizenden demonstranten kwamen in botsing met de politie en verwierpen compromisvoorstellen van de overheid. Een gebouw van de gemeente werd bestormd en vernielingen werden aangericht. De Japanse papiermultinational Oji Paper Group had in Qidong een vergunning gekregen om…

Op een groen blaadje 84

Aanleg natuurgebied aan Xinjiang-meer –Het Bestuur voor Bosbouw heeft besloten rond het Bostanmeer in Xinjiang een natuurzone van 1573 km² aan te leggen in het kanton Bohu. De werken zullen starten in april en de ecozone erin zal 42 % van de oppervlakte beslaan. Ook waterzuiveringsstations zullen worden gebouwd. Het Bostanmeer is 1100 km² groot en is het grootste natuurgebied met een visbestand.

Op een groen blaadje 78

China eerste in windmolens –Vorig jaar werden globaal 21 % meer windmolens geïnstalleerd, aldus de Wereldvereniging van Windenergie. China heeft zijn eerste plaats versterkt door 40 % meer en zo een capaciteit van 62 gW te bereiken. Volgen verder in het klassement: VS 46 gW (+17%), Duitsland 29 gW (+7%), Spanje 21 gW (+ 5%) en India 15,9 gW (+21%). In 2001 was er nauwelijks 24 gW globaal, maar dit groeide tot 59 gW in…

Op een groen blaadje 68

Kost vervuiling: 1400 miljard in 2009 –De prijs die China betaalt voor milieuvervuiling liep in 2009 op tot 1400 miljard yuan, wat 9,2 % meer is dan het jaar voordien, aldus het onlangs uitgebracht China Green National Accounting Study Report 2009.Dat jaar spendeerde China 3,8 % van het bnp aan herstel van het milieu. China gebruikt zowat 10 maal meer energie om eenzelfde hoeveelheid te produceren dan in ontwikkelde landen. Het is de derde maal…

Gepland offensief tegen vervuiling

China heeft nu officieel besloten om tijdens het vijfjarenplan 2010-15 de belangrijkste milieuvervuilers met 30 tot 40% terug te dringen. Er komen meer normen en er zal een grotere druk worden uitgeoefend om aan de normen te voldoen. Strengere regels zullen samengaan met veel grotere investeringen in milieubescherming. Aan de lijst van grote vervuilende stoffen zijn ammonia en stikstofoxide toegevoegd, zodat er nu volgens de overheid zeven ‘grote vervuilers’ zijn. De uitstoot van ammonia en…

Op een groen blaadje 67

1 miljard ter bescherming driestromenland –Vorig jaar heeft China één miljard besteed ter bescherming van het Sanjiangyuan of het gebied waar 3 grote stromen ontspringen, aldus vicedirecteur Li Xiaonan van Qinghais Bestuur over Sanjiangyuan. In dit gebied ter grootte van 150.000 km² ontspringen de Gele rivier, de Jangtse en de Lancang (Mekong). Het geld ging naar bebossing van 10.000 ha, naar fixatie van duinen en naar het herstel van ontaarde weiden. Dit jaar zal 1,95…