Tag: wegen

Op een groen blaadje 125

Strengere straffen voor vervuilers –China’s Hoogste Gerechtshof en Openbaar Ministerie hebben een gezamenlijk document uitgevaardigd dat strengere straffen oplegt aan milieuovertreders. De betere criteria voor de overtredingen en straffen zullen het werk van de rechters vergemakkelijken. In totaal worden 14 types van activiteiten als misdadig voor het milieu beschouwd. Activiteiten die resulteren in het feit dat 5000 personen moeten verhuizen of waarbij 30 personen vergiftigd worden, zijn misdadig. Zij die vervuilen in de nabijheid van…

Op een groen blaadje 124

4000 plantentypes in gevaar –Meer dan 4000 soorten planten in China worden bedreigd waarvan 1000 met uitsterven. De opmerking werd gemaakt door directeur Zhao Shucong van het Bestuur voor bosbouw bij de lancering van de Vereniging voor Kruidtuinen waarbij al 23 tuinen zijn aangesloten. China telt 200 botanische tuinen, maar in Tibet en Binnen-Mongolië zijn er nog geen. Geschat wordt dat deze kruidtuinen 70% van de inheemse planten bevatten en nauwelijks een derde van de…

Op een groen blaadje 86

De stedelijke uitdaging en het erfgoed –Op een colloquium te Wuxi werd bekend dat tussen 1996 en 2010 de verstedelijkte ruimte verdubbelde tot 40.000 km2. Dit houdt gevaren in want in steden ging oud erfgoed tegen de vlakte om plaats te maken voor brede wegen of grootwarenhuizen en te lande gingen zelfs typische dorpen verloren. De administratie voor het erfgoed is tijdens het twaalfde vijfjarenplan bezig een lijst te maken van Chinees werelderfgoed. Verantwoordelijke Tong…

Op een groen blaadje 81

Biodiesel in luchtvaart –Directeur-generaal Li Jian van het Bestuur voor Luchtvaart voorspelt dat tegen 2020 30 % van de vliegtuigbrandstof van biodiesel zal komen. Dit zou goed zijn voor 120 miljard yuan. Momenteel levert SINOPEC 73 % van deze biobrandstof vanuit haar fabriek in Hangzhou. Concurrent China National Petroleum Corp leverde aan Air China 15 ton biobrandstof gebaseerd op de schijtnoot. China National Petroleum plant tegen 2014 de bouw van een raffinaderij die dan 60.000…

Op een groen blaadje 78

China eerste in windmolens –Vorig jaar werden globaal 21 % meer windmolens geïnstalleerd, aldus de Wereldvereniging van Windenergie. China heeft zijn eerste plaats versterkt door 40 % meer en zo een capaciteit van 62 gW te bereiken. Volgen verder in het klassement: VS 46 gW (+17%), Duitsland 29 gW (+7%), Spanje 21 gW (+ 5%) en India 15,9 gW (+21%). In 2001 was er nauwelijks 24 gW globaal, maar dit groeide tot 59 gW in…

De stand van zaken 42

Kort zakelijk nieuws “ China’s BNP binnen 5 jaar  groter dan Europa’s” De goeverneur van de Australische Nationale Bank Stevens voorziet dat als China blijft groeien met 7 % jaarlijks, het BNP binnen 5 jaar dat van de Europese Unie zal overtreffen en dat van de Verenigde Staten zal benaderen binnen 10 jaar. China’s BNP werd het afgelopen jaar reeds groter dan dat van Japan. Tussen 1990 en 2010 is de rijkdom die China voortbracht, verdrievoudigd…

Op een groen blaadje 21

Kort milieunieuws uit China Kanton krijgt duurzame transportprijs De internationale vzw “Institute for Transportation and Development Policy” (ITDP), die projecten steunt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de kwaliteit van het stadsleven te verbeteren, kent jaarlijks de “Duurzame Transport Prijs” toe. De trofee gaat naar steden die een belangrijke stap zetten om hun transportsysteem meer duurzaam te maken. Dit jaar is Kanton de verrassende winnaar.  Kanton opende vorig Chinees nieuwjaar na vijf jaren…

Op een groen blaadje 9

Kort milieunieuws uit China 47 vervuilers gesloten in Urumqi Urumqi zit met een verontreinigde lucht, hoofdzakelijk veroorzaakt door de industrie en door verwarming met steenkool. In 2009 werd 12 ton SO² uitgestoten en 6 ton roet, waardoor het een van de vervuildste steden is in China, vooral ’s winters. De stad besloot de vervuilers uit de stad te bannen en 47 vervuilende bedrijven, veelal chemische bedrijven en producenten van bouwmaterialen, moeten de stad verlaten tegen…

Wegennet in Chamdo wordt verbeterd

De oostelijke Tibetaanse prefectuur zal de komende 5 à 10 jaar z’n wegeninfrastructuur verbeteren zodat Chamdo het bruggenhoofd wordt tussen Tibet en westelijk China. Bedoeling is dat de autowegen minstens geasfalteerd worden. Chamdo bevindt zich in een rivierbekken en wordt doorsneden door ravijnen. Het heeft hoge bergen, een ruw klimaat en een complexe ondergrond met veranderlijke geologische structuur. De meeste autowegen en rurale wegen liggen naast bergen en rivieren, zodat regen of sneeuw snel de…

Sprokkels infrastructuur

Paviljoenen Expo nagenoeg af Op 103 dagen voor de opening van Expo 2010 is 90 % van de paviljoenen klaar. Van de 42 paviljoenen die door andere landen worden gebouwd, is 80 % reeds bezig met de decoratie. Er doen 192 landen en 50 internationale organisaties mee, en er zijn reeds 18 miljoen tickets verkocht. Eind vorig jaar raakte het permanente paviljoen ‘Expocentrum’ af, dat de topruimte zal zijn, met 2600 zitplaatsen voor ceremonies, forums en bijeenkomsten. Na…