Tijdstabel voor de Copernicaanse revolutie

De regering heeft een lijst opgesteld van de taken die ze zich oplegt om tot een modern sociaal bestuur en markteconomie te komen. Bij de hoofdtaken behoren een registratiesysteem voor vastgoed, een Internet-registratiesysteem op naam en een sociaal betrouwbaarheid systeem.

bureaucracych

Talrijke registratieboekjes nu


De nieuwe regering kondigde al de algemene principes aan van de herstructurering zowel in regering als administratie. Nu wordt dit concreter door een prioriteitenlijst met een taakverdeling en specificatie van 29 taken die dit jaar moeten afgewerkt worden en de 72 die klaar moeten zijn tegen 2017. Volgens professor Mao Shoulong van de Renmin Universiteit te Peking behoort de vastgoedregistratie, de internetregistratie op naam en het ‘sociale-betrouwbaarheidssysteem’ tot de fundamentele basis voor een goed functioneren van een burgermaatschappij en markteconomie. Het sociale-betrouwbaarheidssysteem bevat essentiële informatie over individuen zoals sociale zekerheid, belastingen en verkeersinbreuken. Door de afkondiging van de tijdtabel legt de regering zich deadlines op voor de concrete verwezenlijking om zo nodig falende ambtenaren te kunnen bestraffen.
De registratie van vastgoed die moet klaar zijn tegen juni volgend jaar moet de weg voorbereiden voor het uitvoeren van een vastgoedtaks en ook het bestrijden van corruptie. Momenteel stellen diverse diensten in verscheidene lokaliteiten zo’n kadaster op i.p.v. eenzelfde dienst en ook het vastgoed op collectieve grond is niet inbegrepen aldus prof Liang Huixing.
Tijdstabel
Tegen eind april moet de registratie van huizen, bosgrond, weiden en gronden geïntegreerd zijn: tot nu toe geschiedde dit door diverse diensten.
Tegen eind juni wil de regering klaar zijn met de herziene lijst van de investeringsprojecten die de goedkeuring van de regering vereisen. De lijst zal ook de items bevatten van de projecten waarvan de goedkeuring niet langer nodig is en van deze die werden overgeheveld bijv. naar lagere besturen. Tegen eind juni wil de regering ook klaar zijn met de integratie van de 3 soorten ziekteverzekeringen: die van de werknemers in de steden, van de niet-werknemers in de stad en van het coöperatief systeem op het platteland.
Tegen juni 2014 wil de regering een regelgeving afkondigen op de registratie van vastgoed en dit over geheel het land uitwerken tegen het jaareinde. Dan moet ook het Internetregistratiesysteem op naam klaar zijn. Het sociale-l betrouwbaarheidssysteem op basis van de identiteitskaart moet af zijn in 2015 en tegen 2017 moet er eengemaakt informatiesysteem zijn voor financiën, nijverheids-en commerciële registratie, belastingen en verkeersovertredingen.
Bij de bespreking van het regeringsrapport in het parlement zei voorzitter Zhang Youxi van mijngroep Datong dat een aanvraag van zijn steenkoolgroep door 33 regeringsdepartementen en filialen moet goedgekeurd worden, daarbij 147 documenten moeten getoond waarop 205 stempels moeten komen. In Kanton is het niet veel beter: daar achterhaalde Cao Zhiwei een lid van de Consultatieve Commissie dat voor de goedkeuring van een project 20 commissies moeten doorlopen worden, 53 departementen en afdelingen met 108 stempels: daar zijn 799 dagen voor nodig. Gehoopt mag worden dat de administratieve vereenvoudiging hier wat verlichting in kan brengen.
Bron: China Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *