Wie is Li Qiang?

In dit artikel stellen we kort de nieuwe Chinese premier Li Qiang voor.

Li Qiang Foto: Xinhua Disclaimer

Li Qiang (°1959) is 63 jaar. Dat is ouder dan zijn voorgangers Li Keqiang en Wen Jiabao toen ze aantraden. De kans bestaat dat hij zoals hen geen tien jaar bestuurt maar na één vijfjarige termijn op pensioen gaat op 68 jaar. Sinds de Chinese Volksrepubliek in 1949 werd opgericht is Li de achtste premier (de eerste, Zhou en Lai, bleef 26 jaar premier)

Li was partijsecretaris van Shanghai toen hij in oktober vorig jaar verkozen werd in het permanent comité van het politiek bureau, de zevenkoppige leiding van de communistische partij. Hij is er tweede in rang na partijleider Xi Jinping.

Zhejiang

Li is geboren in Rui’an, een stad in de oostelijke kustprovincie Zhejiang. Met als hoofdstad Hangzhou is het een rijkere provincie waar sinds de hervormingen van de jaren 80 privé-ondernemingen een grote rol spelen. LI spendeerde het grootste gedeelte van zijn carrière in zijn geboorteprovincie.

Toen in 1978 – na de chaos van de culturele revolutie- de toegang tot de universiteiten voor het eerst opnieuw via selectie-examens werd georganiseerd, kon de 18-jarige Li landbouwmechanisatie gaan studeren aan de Zhejiang Agricultural University. Veel later, in 2005, haalde hij een MBA diploma aan de Hong Kong Polytechnic University.

Li begon in de jaren 80 te werken als technicus bij een pompstation en klom tegen 2002 op tot partijleider van de kuststad Wenzhou. Als 43-jarige was hij er de jongste partijleider ooit Wenzhou staat bekend als de meest geprivatiseerde stad van China. Zo goed als alle bedrijven zijn er privé. Het gaat hoofdzakelijk om kleine en middelgrote bedrijven in de lichte nijverheid. In 2004 werd Li kaninetssecretaris van het provinciale partijcomité van Zhejiang. Hij werkte daar als assistent van Xi Jinping. In 2013 werd hij provinciegouverneur.

Van Hangzhou tot Beijing

Van Zhejiang verkaste hij in 2017 als partijleider naar de buurprovincie Jiangsu, de tweede rijkste van China. Nog geen twee jaar later werd hij benoemd tot partijleider in Shanghai ter vervanging van Han Zheng die eerste vice-premier werd.

In het voorjaar van 2022 kreeg hij daar te maken met een massale verspreiding van de omikron variant van Covid-19, die hij uiteindelijk onder controle kreeg na een lockdown van meer dan twee maanden. Er werd toen nogal wat kritiek gegeven op de aanvankelijk gebrekkige organisatie, met onder meer storingen in de voedselbedeling. Maar uiteindelijk bleek zijn aanpak overtuigend genoeg om in oktober verder promotie te maken.

Vertrouwd met de privé-ondernemingen

Li heeft voortdurend gewerkt in steden en provincies waar de privé-ondernemingen een groter dan gemiddeld gewicht hebben. De krant Caixin herinnert zich dat hij in een interview in 2013 het belang van de privé-bedrijven en het ondernemerschap van Zhejiang ophemelde. In een interview met de partijkrant ‘Volksdagblad‘ in 2014 verklaarde hij dat de vitaliteit van Zhejiang lag bij ‘de markt, het initiatief van de basis, en de vrije kansen voor de privébedrijven’.

Als partijsecretaris en gouverneur van Zhejiang voerde hij maatregelen door om de overheid efficiënter te maken, onder meer door de burokratie te vereenvoudigen. De provincie dient ook als testzone voor de ontwikkeling van ‘karakteristieke steden’. Dat zijn steden die georganiseerd worden rond een specifieke industriële, culturele, toeristische of community troef. Sinds 2014 zijn er daarvoor al meer dan 100 zones aangeduid , met 10.000 ondernemingen en honderden miljoenen dollars investeringen.

Tijdens zijn eerste persconferentie als premier benadrukte Li dat zijn regering ondernemingsvriendelijk zal zijn. Dat is te begrijpen in een context waarin het alle hens aan dek is om de Chinese economie ondanks interne en externe obstakels kwalitatief te laten vooruitgaan. Het wordt interessant om zien hoe zijn vroegere ervaringen met de privésector hem daarbij zullen helpen.

Bronnen: Caixin, wikipedia
Voor de eerste persconferentie van de nieuwe premier, zie ook hie
Meer over de neuwe gezichten aan de top vind je ook hier

Print Friendly, PDF & Email