Witboek over Xinjiang Productie-en Bouwkorps

China heeft een Witboek gepubliceerd over het Xinjiang Productie-en Bouwkorps. Deze paramilitaire groep is uitgegroeid tot een geheel eigen imperium binnen Xinjiang. De organisatie is een bolwerk tegen separatisme en terrorisme. Daarnaast heeft ze echter een eigen administratie en justitie, en ook een economische, sociale en ecologische rol.

XPCChistorTot de oprichting van het Korps werd door Mao in 1954 besloten: hij wilde de grenzen met de toenmalige Sovjet-Unie verdedigen. Oorspronkelijk gestart met 175.500 personen, groeide het Korps tot het tegen 1966 anderhalf miljoen personen telde, die werkten in in 158 regimentsboerderijen. In de nasleep van de Culturele Revolutie werd het in 1975 afgeschaft maar  in 1981 echter opnieuw opgericht. Na 60 jaar telt het een bevolking van meer dan 2 miljoen personen, verder beschikt het over 1,2 miljoen ha landbouwgrond en een grondgebied van 70.600 km2 opgedeeld in 176 regimenten en 14 divisies.
Het Xinjiang Production And Construction Corps (XPCC) functioneert als een speciaal bestuurlijk systeem, maar is tegelijkertijd een paramilitaire entiteit met milities. Op economisch vlak treedt het XPCC op als staatsonderneming China Xinjiang Group die filialen heeft in landbouw, nijverheid, transport, bouw en handel. De organisatie wordt op de verschillende niveaus geleid door 3 figuren: de eerste politieke commissaris is de partijsecretaris van Xinjiang, ten tweede is er de politieke secretaris die de partijsecretaris is van de divisie en ten derde is er de militaire commandant.
De totale productie in 2013 bedroeg 149 miljard, 22 maal de XPCClandbwproductie uit 1981 met een jaarlijkse groei van 10,4%. De verhouding tussen de diverse sectoren ligt zo: primaire 29%, secundaire 41,8% tertiaire: 29,2%. De organisatie heeft al een tiental steden uit de grond gestampt en bereikt zelf een verstedelijkingsniveau van 62%. Ze is actief op het vlak van nieuwe industrialisering zoals in chemie, geneesmiddelen, petrochemie, nieuwe bouwmaterialen en het vervaardigen van uitrusting. In het land is het Korps leidinggevend in waterbesparende irrigatie uitrusting, tomatenproducten, katoenspinnerijen. Vorig jaar werd een nijverheidsproductie bereikt van 42 miljard, wat een vooruitgang betekende met 28% vergeleken met het jaar voordien. De 1,46 miljoen ton katoenproductie  bedraagt 23% van het nationaal geheel.
Het Korps heeft 800.000 ha woestijn vruchtbaar of groen gemaakt en bouwde gradueel twee beschermende groene gordels tegen de XPCCgroentwee woestijnen. De waterbesparende irrigatie bespaart jaarlijks 1 miljard m3 water. Eind 2013 had het Korps voor 3 miljoen ha kunstmatige oases aangelegd met een bebossingsgraad van 20%. Bij de stedelingen bedraagt het gemiddeld inkomen 23.100 yuan, in landbouw- en veeteelt 14.300 yuan en de eigen werknemers hebben een jaarsalaris van 44.000 yuan gemiddeld. De laatste jaren werden 143.000 nieuwe huizen gebouwd en de stedelingen genieten van een volledig uitgebouwde sociale zekerheid. Het Witboek detailleert verder het aantal werknemers, hoeveel onderwijsinstellingen van de diverse niveaus het Korps telt en geeft ook aan wat de vooruitgang is op technologisch vlak. Ook details over het aantal culturele- , media- en gezondheidsinstellingen ontbreken niet.
Een hoofdstuk behandelt de rol die het Korps speelt bij het beteugelen van terrorisme en separatisme in de regio. Bij de rellen in Urumqi op 5 juli 2009 zond het Korps milities om de rellen te helpen te onderdrukken. Het werkt eveneens in 200 projecten samen met buurten in de uitbouw van zakencomplexen. Daarbij wordt aan de lokale bevolking ook training gegeven. Het Witboek besluit met de vermelding dat het XPCC 375.400 personen telt uit de minderheidsgroepen, d.w.z. 13,9 % van het totaal.
Dit vinden wij toch eerder een pover cijfer gezien de autonome regio voor meer dan 50% uit personen van de minderheidsgroepen bestaat.
Bron: Wikipedia, People’s Daily
Lees ook onze achtergrond Het-Xinjiang-Productiekorps-de-grote-onbekende

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

10 comments for “Witboek over Xinjiang Productie-en Bouwkorps

 1. Frank Willems
  6 oktober 2014 at 14:51

  Het korps werd destijds opgericht, niet alleen om de grens met de Sovjet-Unie te bewaken, maar ook omdat China bang was dat de lokale Oeigoeren zouden kunnen samenspannen met hun etnische verwanten in de Sovjet-Unie. Vandaar dat het korps bijna volledig uit Han bestaat. Die etnische discriminatie is vandaag volledig uit den boze. Hopelijk komen er snel doeltreffende maatregelen om de lokale bevolking correct te laten delen in de voordelen van het korps. Overigens lijkt me het op militaire voet schoeien van wat eigenlijk een economische holding is, niet meer aangepast aan het hedendaagse China. Het is verwonderlijk dat de regering daaraan nog blijft vasthouden.

 2. hahaha
  6 oktober 2014 at 15:58

  aan frank:
  maar de aantal han population is aan het vervallen.
  er komen steeds meer minderheden aan de korps.
  de minderheden population zou groeien in de komende 30 jaar door de 1 kind beleid.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Migration_to_Xinjiang
  http://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang_Production_and_Construction_Corps

 3. huub Gulickx
  6 oktober 2014 at 17:43

  tsja, zo werkt imperialisme nou eenmaal

 4. hahaha
  6 oktober 2014 at 18:26

  aan frank:
  volgens mij was de eerste minderheid piloot in xinjiang was een kazak.
  de vraag is wil de minderheden van xinjiang in de Xinjiang Production And Construction Corps (XPCC0)funtioneren.
  want de toekomst in chinese krijgsmacht is op zee.
  hier wat artikel over 20 oergoersche navy vrouwen in china.
  http://defence.pk/threads/chinese-navy-20-uighurs-female-to-complete-in-12-recruits-training.166675/

 5. Frank Willems
  6 oktober 2014 at 20:58

  Aan Huub: imperialisme is dacht ik het controleren en uitbuiten van buitenlandse gebieden. In Xinjiang gaat het om onbetwist Chinees gebied, en het korps was bij de oprichting op de eerste plaats verdedigend naar de toenmalige Sovjet-Unie toe. Dat kan je moeilijk imperialisme noemen. Akkoord dat het vandaag waarschijnlijk niet bijdraagt aan de harmonie tussen de verschillende etnische groepen in Xinjiang, maar dat is iets heel anders.

 6. hahaha
  7 oktober 2014 at 15:49

  aan frank:
  ????Akkoord dat het(XPCC) vandaag waarschijnlijk niet bijdraagt aan de harmonie tussen de verschillende etnische groepen in Xinjiang, maar dat is iets heel anders.?????
  Kinderen die lijden aan Congenital heart defect. In tibet en xinjiang (vooral de regio waar in hoge zeespiegel leven) lijden veel kinderen aan deze ziekte en ze krijgen gratis behandeling inclusief operatie door het leger arts(in xinjiang is dat de XPCC) . nu is er ook een burger versie ervan Heart Ali een project gestart door Fan bing bing ( de actrice) and Chen Lizhi. het is waar dat deze ziekte erfelijk is en ook extern factor (hoge zeespiegel) er mee speelt. maar er zijn in China ook heel veel kinderen die deze ziekte lijden, waar ze niet door de regering wordt behandeld omdat ze geen minderheden zijn????????????

 7. huub Gulickx
  8 oktober 2014 at 16:19

  Hallo Frank
  Ik bedoelde met ‘imperialisme’ meer het tijdvak waarin de verovering van Xinjiang plaatsvond, nl de 17e eeuw. China, de Manchu’s, hebben toen de ‘nieuwe provincie’ met wreed geweld veroverd. Hetzelfde deden Nederland in Indonesie, Engeland in India (en waar al niet) en Rusland in Siberie.
  Ook de verovering van Taiwan was een imperialistische daad, de oorspronkelijke bevolking, niet-chinees, heeft er geen enkele zeggenschap in gehad.

 8. hahaha
  8 oktober 2014 at 17:28

  aan huub:
  xinjiang was al van china tijdens de han dynasty en de tang dynasty was het 2 maal zo groot. totdat de arabieren met geweld en islam de plaats veroverde. nu is xinjiang grens tot aan de illi river vanwege die oorlog. de oorspronkelijke bewoners van centraal azie zijn de Iranees volk. stan is een Perzische woord voor land van tot dat de turken ( oorspronkelijk uit siberie) eraan komt. Taiwan was vroeger een Nederlandse kolonie geweest. vele volks was gedrongen tot het christendom bekeerd door jullie volk. totdat een Ming generaal die tegen de manchu was de eiland bevrijde van het nl imperialisme. en vergeet de Friesen niet met hun heilig boom.

 9. Lok
  8 oktober 2014 at 18:51

  Als we genoeg teruggaan in de tijd, dan komen we bij de tijdsperiode van de homo sapiens tegen de neanderthaler en de homo erectus. Welk land is nu van wie? Welke zin heeft het nog? In vele rechtssystemen bestaat er zoiets als verjaring, ook in het internationaal recht. Waarom kunnen sommige mensen dit principe niet aanvaarden?
  Een meer relevante vraag is of er een deugdelijk bewind is. Is er een ethische regering die het welzijn van de burgers op een efficiënte manier verhoogt zonder uitbuiting van het buitenland?

 10. rofa
  29 november 2014 at 04:25

  @huub Gulickx Je vergeet Belgische Congo. Toch een van de wreedste koloniale project, zo niet de wreedste. opmerkelijk dat jij dat vergat te melden.
  Ik merk al jaren dat ”china” een westerse en tevens racistische term is geworden, zoals jouw commentaar bewijst. ”Taiwanese bevolking, niet-chinees”?? wat is chinees volgens jou dan? oorspronkelijke bevolking van Taiwan verschilt maar weinig van continentale volkeren, net zoals Vietnamezen weinig tot geen verschillen tonen met noordelijke volkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar