Tag Archief

Opzichters moeten kwaliteit en reserves water bewaken

Door redactie

De Chinese autoriteiten zijn van plan om in een groot aantal regio's opzichters te benoemen voor rivieren en waterlopen. Het systeem van de opzichters die aangeduid worden door lokale besturen moet een betere bescherming bieden van de waterbronnen. Op verschillende niveaus zouden de verantwoordelijken voor het water werken: provinciaal, stedelijk, kantonnaal en gemeentelijk. Op deze manier zorgen zij voor de bescherming... » lees meer

Op een groen blaadje 241

Door redactie

Naar regelgeving voor scheepsbrandstof De Chinese regering finaliseert een regelgeving voor de brandstof van grote schepen aldus China Daily. Volgens Li Qingping bij de administratie van Maritieme Veiligheid zou tegen 2020 zo de SOx uitstoot met 65 % verminderen en de deeltjesemissie met 30%. Het plan zal eerst toegepast worden in de Jangtserivierdelta de Parelrivierdelta en in de Bohaibaai. 11 havens... » lees meer

Op een groen blaadje 229

Door redactie

Milieuwaakhond moet onafhankelijker Volgens president Xi Jinping moeten de milieuwaakhonden meer onafhankelijk kunnen optreden in plaats van (financieel) af te hangen van de lokale overheden. Volgens de voorstellen van het dertiende vijfjarenplan zullen de provincies de milieuwaakhonden superviseren en ook instaan voor hun financiering. Kantonnale milieubesturen zullen afgeschaft en vervangen worden door superviserende agentschappen. Eerst zal de hervorming doorgevoerd worden in... » lees meer

Op een groen blaadje 224

Door redactie

Plan in de maak voor besparing grondwater Volgens Qi Bingqiang van het Ministerie voor Waterbronnen bereidt de regering een plan voor m.b.t. de bescherming van het grondwater. Het plan bepaalt het doel voor de uitbating in elke provincie en stelt doeleinden voor de vermindering van het overgebruik in 21 van de provincies. Dit overgebruik van het grondwater doet zich voor op... » lees meer

Op een groen blaadje 212

Door redactie

Klimaatstrategie kost duur De Chinese onderhandelaar op de voorbije strategische dialoog met de VS, Xie Zhenhua, verwacht dat de Chinese strategie tegen de klimaatwisseling die het land aan het uitdokteren is wel $ 6600 miljard zal gaan kosten. De VS en China gaan alvast samenwerken op het vlak van de koolstof afvang en opslag. Vicepremier Wang Yang zei tijdens de dialoog... » lees meer

Op een groen blaadje 211

Door redactie

Naar klimaatafspraak met EU Reuters meldt dat premier Li Keqiang binnen twee weken op de top met de EU een gemeenschappelijk akkoord zal tekenen over verbintenissen ten voordele van het bereiken van een akkoord op de top van Parijs die begin december plaats vindt. Het feit dat China het document wil tekenen wordt beschouwd als aanmoedigend voor het bereiken van een... » lees meer

Plan wil watervervuiling drastisch aanpakken

Door redactie

China heeft een plan uitgewerkt om tegen 2020 zowel de kwaliteit van rivieren en meren te verbeteren als het ondergrondse water schoner te maken. Het plan bevat diverse maatregelen en doeleinden. In 10 nijverheden zijn kleine vervuilers gedoemd te sluiten. De toestand van de Chinese wateren is zonder meer ernstig want 60 % van de ondergrond wateren is van slechte of... » lees meer

Nieuw chemisch bedrijf voor tweede keer ontploft

Door redactie

Duizenden omwonenden zijn geëvacueerd nadat een brand in een chemisch bedrijf in Fujian opnieuw opflakkerde. Het gaat om een bedrijf dat het giftige en ontvlambare paraxyleen (PX) produceert en waartegen al veel is geprotesteerd. Volgens de overheid is er geen milieugevaar. Maandag deed zich een explosie voor in de Aromatic Hydrocarbon Company in Zhangzhou. Drie personen werden ernstig gewond. Rondvliegende glasscherven... » lees meer

Op een groen blaadje 200

Door redactie

Jubileumeditie  van de groene bedoelingen bij het Politbureau en in de landbouw tot een derde van de auto-eigenaars  die hun auto willen opgeven. Voorts Waterdag in China. Uiteraard fabrieken die vervuilen, het dagen voor de rechtbank en uitspreken van geldstraffen. We nemen de waterstof tram in Qingdao en eindigen in Shenzhen dat een groene kampioen wil worden. Ook Politbureau gaat... » lees meer

Op een groen blaadje 196

Door redactie

Wind- en zonne-energie in 2014 Volgens de cijfers van het Energiebestuur heeft China vorig jaar 19,8 GW aan nieuwe windenergie geïnstalleerd. In 2014 leverde windenergie 153 miljard kWu aan het elektriciteitsnetwerk of 2,78 % van het totaal. Vorig jaar werd eveneens voor 10,6 GW aan zonnepanelen gebouwd hoewel het doel 14 gigawatt bedroeg. In totaal zijn er nu 28 GW aan... » lees meer

Archief