Akkoord China Vaticaan nogmaals 2 jaar verlengd

Het in september 2018 gesloten ‘voorlopig’ samenwerkingsakkoord tussen China en Vaticaanstad wordt weer verlengd met twee jaar. Het akkoord regelt onder meer hoe de bisschoppen worden aangesteld. De feitelijke BuZa Staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin verdedigt het akkoord.

Chinese bisschoppen tijdens congres Foto: sara.gov.cn Disclaimer

De kwestie heeft lang aangesleept maar in op 22 september 2018 werd een ‘voorlopig’ akkoord gesloten tussen het Vaticaan en China dat de aanstelling van bisschoppen. regelde. Het omvat een compromis tussen voorstellen uit de lokale gemeenschap en de uiteindelijke benoeming door de paus. Ook  erkenden beide zijden voor het eerst sinds decennia de leidende rol van de paus in de katholieke kerk. Dit akkoord dat al een keer verlengd werd, wordt weer met twee jaar verlengd en kardinaal Parolin verdedigt in de Osservatore Romano de verlenging.

Volgens Staatssecretaris Parolin gaat het niet enkel over de voortzetting van de goede institutionele en culturele dialoog maar ook over de aspecten die essentieel zijn voor het dagelijkse leven van de Kerk in China.  Hiermee wordt bevestigd dat het Vaticaan een constructieve dialoog met China wil blijven nastreven.

Resultaten

Volgens Parolin levert het samenwerkingsakkoord drie belangrijke resultaten op. Vooreerst worden geen bisschoppen meer benoemd die niet door de Heilige Stoel zijn erkend; vervolgens mag de paus expliciet in de gebeden worden vernoemd wat voordien het geval was en ten derde werden ondertussen 6 bisschoppen benoemd. Toch liggen de noden hoger zijn want een groot aantal bisdommen zijn vacant. Bijgevolg wordt verdere samenwerking nagestreefd tussen de Heilige Stoel, de centrale overheid, de bisschoppen met hun gemeenschappen en de lokale overheden.

Reacties

Kardinaal Parolin Foto Wikipedia Disclaimer

Het akkoord werd door de reactionaire voormalige aartsbisschop Zen van Hongkong bestempeld ‘als een ‘uitverkoop aan China’. Zen moet zich momenteel voor het gerecht verdedigen in verband met een Fonds dat de protestbeweging in Hongkong ondersteunde. Paus Franciscus vindt van zijn kant een onvolkomen dialoog beter dan helemaal geen contact. Hij volgt dezelfde politiek van kleine stapjes die de voormalige pausen Johannes 22 en Paulus in de 1960 en 1970 volgden in verband met de kerk in Oost Europa. Ook Parolin zegt ‘dat de stappen klein kunnen lijken, maar dat het belangrijke stappen zijn in de richting van de geleidelijke heling van de toegebrachte wonden’.

Volgens de Filipijnse kardinaal Luis Antonio Tagl, wiens moeder van Chinese afkomst is, bestaat  de uitdaging er in om de autoriteiten ervan te overtuigen dat “het lidmaatschap van de kerk geen belemmering vormt om een goede Chinese burger te zijn”. Toch benadrukt het Vaticaan dat de overeenkomst enkel betrekking heeft op de werking van de kerk en geen voorloper is tot het aanknopen van diplomatieke betrekkingen wat zou inhouden dat het Vaticaan de betrekkingen met Taiwan verbreekt; Het Vaticaan is de laatste Europese staat die Taiwan diplomatiek erkent.

Bron: Kerknet, Reuters

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Akkoord China Vaticaan nogmaals 2 jaar verlengd

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *