Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

Tibet zeer gevoelig voor klimaatwijziging

Enkel door broeikasgassen alleen al zal de temperatuur in Tibet tegen het midden van de eeuw stijgen met 2,4 tot 3,2° Celsius, aldus een studie van de ‘Intergouvernementele groep voor klimaatwijziging’. De centrale en noordelijke regio’s zullen er het meest de weerslag van ondervinden, met een opwarming van  0,5° C per tien jaar. De jaarlijkse neerslag zal met 30 tot 120 millimeter verhogen, vooral in het oosten. De temperatuur in de Tibetaanse Autonome Regio steeg reeds…

Raamakkoord over bouw grootste zonne-elektriciteitscentrale

De Amerikaanse leider in zonne-energie ‘First Solar’ heeft in aanwezigheid van de Chinese parlementsvoorzitter Wu Bangguo een raamakkoord afgesloten voor de bouw in Ordos van de grootste elektriciteitscentrale op basis van zonne-energie. De zonnepanelen zouden 25 km² bedekken en 2 GW opleveren. Het gaat weliswaar nog maar om een ‘memory of understanding’, die de grote lijnen van het project vastlegt. Het akkoord bepaalt wanneer de haalbaarheidsstudie moet af zijn en ook de rol van de…

ADB sponsort omvorming afval tot elektriciteit

De ‘Asian Development Bank’ (ADB) kent ‘China Everbright Int. Ltd’ voor 200 miljoen leningen toe om haar projecten te financieren die afval omzetten in elektriciteit. De privéonderneming zal het geld gebruiken om elektriciteitscentrales te bouwen in tweedelijnssteden van de Yangtzerivierdelta, de Parelrivierdelta en de  Bohairegio. De leningen hebben een looptijd van 10 jaar, aldus algemeen manager Philip Fan. Het is de eerste lening van ADB ter financiering van een privéproject van afvalbehandeling. Volgens ADB-specialist Hisaka Kimura is de…

China wil meer methaan uit mijnen halen

China werkt aan middelen om op meer grootschalige wijze methaan uit de steenkoolmijnen te halen, en deze middelen zullen toelagen voor de extractie omvatten. Dit zei de onderdirecteur van de ‘Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie’, Zhang Guobao. Zhang sprak op een nationale conferentie ter preventie en controle van gas in steenkoolmijnen. Hij zei dat de regering toelagen ter beschikking zal stellen van elektriciteitsproducenten die methaangas gebruiken uit steenkoolcentrales en dit doorverkopen aan de netwerken. De staat…

Milieuminister reageert op loodvergiftiging

  Minister van Leefmilieu Zhou Shengxian wil dat er effectieve maatregelen worden getroffen tegen de loodvergiftiging. Welke precies, zei hij er niet bij. Recentelijk dook in Yunnan weer een geval op.  De minister sprak op een bijeenkomst ter preventie van vervuiling. Hij verklaarde dat de preventie van vervuiling dringend een belangrijker plaats moet krijgen. Het recentste geval deed zich voor in het dorp Dazhai in de provincie Yunnan.  De bewoners vertellen dat de vervuiling van…

Nu ook Hunan en Guangxi in greep van droogte (update)

Na de noordoostelijke provincies  kampen nu ook de centraal gelegen provincies Hunan en Guangxi met droogte. In Hunan hebben minstens 885.000 personen het moeilijk om aan drinkwater te geraken, in Guangxi  bedraagt het aantal 638.000 personen. HUNAN De droogte leidde tot grote schade aan gewassen in het westen van de provincie Hunan, die de Autonome Tujia en Miao Prefectuur Xiangxi evenals de steden Zhangjiajie en Huaihua omvat. In het landbouwkanton Cili van Zhangjiajie bedraagt de…

Strijd tegen klimaatverandering valt duur uit

De kost om China’s broeikasgassen te verminderen zou over 20 jaar een jaarlijkse kost van 438 miljard dollar bereiken, en de ontwikkelde landen worden verondersteld hiervan een deel bij te dragen, aldus een panel van vooraanstaande economisten. Het bedrag komt uit op 7,5 % van het vermoedelijke BNP in 2030. Analoge rapporten in het Verenigd Koninkrijk vinden dat hoe eerder maatregelen getroffen worden, hoe minder het later kost. Afstel zorgt voor grotere kost op lange…

Spaarlampen zelf milieuonvriendelijk

Nauwelijks een week geleden voerde de ‘Global Times’ Greenpeace op, dat de voordelen opsomde van China’s spaarlampenprogramma, maar nu komt de keerzijde: de lampen bevatten kwik en op dit ogenblik bestaat er amper recyclage hiervoor in China. Sedert 1996 begon China met het promoten van spaarlampen door het ‘Groen licht’-project. Enkel in 2008 alleen al werden meer dan 62 miljoen dergelijke lampen, die 10 yuan waard zijn, verkocht voor één yuan per stuk en dat…

10.000 vechten met oproerpolitie over vervuiling

Duizenden dorpelingen uit Quanzhou zijn slaags geraakt met de oproerpolitie. Het protest is gericht tegen twee vervuilende bedrijven die volgens de actievoerders kanker veroorzaken. De politie loste twee waarschuwingsschoten en gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Er werd niet gezegd hoeveel gewonden er waren. Het protest is gericht tegen een huidevetterij en een olieraffinaderij. Hun lozingen besmetten het drinkwater en veroorzaken kanker. Alles begon vreedzaam twee weken geleden, maar het protest groeide aan…

Strijd tegen woestijnvorming kostelijk

China staat op het punt de strijd tegen woestijnvorming te winnen, maar het bestrijden kost wel 120 miljard per jaar, vertelde Liu Tuo, de topman van de dienst ‘Zandpreventie- en controle’, op een forum in Binnen-Mongolië. Verwoestijning veroorzaakt een sterke vermindering in biodiversiteit, beschadigt biologische variëteiten en leidt tot een daling in productiviteit en leefkwaliteit, aldus nog Liu. Zo’n 15 % van de specimen in die gebieden is bedreigd. Leidend researcher inzake de woestijnproblematiek, Wang…