Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

Verhuisde ceramiekbedrijven nu zonder schoorsteen

Een reeks vervuilende bedrijven die ceramiek produceerden in de Parelrivierdelta verhuisden landinwaarts naar de provincie Jiangxi. Daar zijn noch schoorstenen noch bezoedeling door afvalwater meer te bemerken: schone productie staat centraal. Zoals we vroeger schreven, is het milieu van Foshan -de hoofdstad van de ceramiek in de Parelrivierdelta-  sterk aangetast door onder meer de uitwasemingen van deze sector, die eveneens bekend staat als energievreter. Een reeks producenten uit Guangdong, Shanghai en Zhejiang trokken naar de provincie…

Help! Shanghai verzinkt!

Minstens één derde van de koolstof in Shanghai wordt niet opgeslorpt door het natuurlijk achterland van vochtige gebieden en moerassen, die er op achteruitgaan, aldus een Chinees-Amerikaanse studie in de Guangzhou Daily. Daardoor dreigt Shanghai onder de zeespiegel te vallen. Moerassen en vochtige gebieden die maar 2 % van de oppervlakte uitmaken, slorpen evenveel koolstof op als de 70 % oceanen. De moerassen rond de monding van de Yangtze beslaan 300.000 ha en zouden de uitstoot van Shanghai…

Chinezen willen betalen voor schoner milieu

Zeven op tien Chinezen willen een hogere prijs voor energie betalen als dit de klimaatverandering tegengaat, maar slechts één op drie vindt dat dit een echt ernstig probleem betreft. Volgens experten zou 30 miljard yuan aan investeringen per jaar nodig zijn opdat China zijn doel zou bereiken. In het kader van een opiniepeiling van de Wereldbank bij meer dan 13.000 personen in 15 landen werden in China 1010 personen ondervraagd over koolstofuitstoot en klimaatverandering. In…

Tussen China en EU: brede en diepe wateren (update)

Op 30 november waren er in Nanjing, de hoofdstad van de kustprovincie Jiangsu, twee topconferenties voor China en de EU. Het was de 12e keer dat politieke leiders van beide partijen elkaar in dit verband, het hoogste niveau van hun overleg met elkaar, ontmoeten. Het was voorts de 5e keer dat er een handelsconferentie op hoog niveau was. China en de EU onderhouden al 35 jaar lang diplomatieke verhoudingen. Het trio dat de conferentie voorzat, bestond…

Toelating voor pestbestendige GG-rijst

Volgens wetenschappers  heeft het ministerie een lokaal ontwikkelde variant van genetisch gewijzigde (GG) rijst een toelating verleend, waardoor de weg zou vrijgemaakt worden voor een grootschalige productie  binnen 2 à 3 jaar. Het is het Bioveiligheidscomité van het ministerie van Landbouw  dat de toelating verstrekte aan Bt-rijst, een genetisch gewijzigde variant van rijst die bestand is tegen pest. In het verleden werden reeds GG-papaya, -katoen en -tomaten vergund en vorige week kwam er nog een toelating bij voor…

Officiële woordvoerders over klimaat: niet meer afwijken en op eigen kracht

Xie Zhenhua, de onderminister die het werk leidt van de Nationale Commissie voor Planning en Ontwikkeling (National Development and Reform Commission, NDRC), heeft op een persconferentie de toezegging gedaan dat China ‘nooit meer’ zal afwijken van de gestelde concrete klimaatdoelstellingen. ‘China heeft een reusachtige bevolking, is als geheel nog steeds laag ontwikkeld en ziet zich genoodzaakt de industrialisering en verstedelijking nog sneller op te voeren’. Toch belooft het land dat het tegen 2020 per eenheid van…

Mijngas: Gevaar maar ook opportuniteit

De recente mijnramp in Heilongjiang wijst nogmaals op het grote gevaar van mijngas in China. Mijngas is eigenlijk aardgas dat tussen de steenkool zit. Het afvangen van dit gas is een prioriteit geworden voor de Chinese regering: voor de veiligheid uiteraard, maar ook voor het leefmilieu. Wanneer mijngas, dat ook methaanangas genoemd wordt, ontsnapt, dan draagt het sterk bij tot het broeikaseffect. Maar wanneer het afgevangen wordt, dan kan het als nuttige energie gebruikt worden.…

Regering wil reductie CO²-uitstoot met 40 % (Upd)

De regering heeft donderdag bekendgemaakt tegen 2020 40 tot 50% minder broeikasgassen per geproduceerde eenheid te willen uitstoten vergeleken met 2005. De beleidsplannen voor de volgende jaren zullen daaraan aangepast worden. Het gestelde objectief is ambitieus.  Toch zal de uitstoot van broeikasgassen door China nog toenemen tot minstens 2030. Dat komt omdat de economische groei tot dan groter zal zijn dan de proportionele vermindering van uitstoot. Premier Wen Jiabao zal persoonlijk aan de onderhandelingen in Kopenhagen deelnemen.…

Beschermde trekvogels eindigen in kookpot

In de eetstraat met tien restaurants in de kustplaats Jijiazhen (uiterste zuiden) worden dagelijks meer dan 10.000 trekvogels uit het koude noorden voorgeschoteld; vele van die dieren zijn beschermde soorten. Jaarlijks komen trekvogels massaal uit het koude noorden overwinteren in het zuidelijkste kustplaatsje Jijiazhen (Leizhouschiereiland) in de provincie Guangdong. Dagelijks worden er 10.000 vogels in restaurants opgedist als lekkernij en vele soorten ervan zijn  beschermd door de staat. Geschat wordt dat jaarlijks 1 miljoen trekvogels hun…

Strijd tegen illegale houtkap en -handel

China bestrijdt wel degelijk illegale houtkap en de import van hout dat onwettelijk gekapt wordt in andere landen, aldus het Bestuur voor Bosbouw, dat beweert nu geen massale houtsmokkel meer te kennen. Het was de milieu-NGO ‘Global Witness’ die bekendmaakte dat, hoewel de houtimport uit Myanmar sedert 2005 en 2008 daalde met 70 %, de illegale activiteiten toch zijn blijven bestaan door corruptie, vervalsingen en het slecht afdwingen van de wet. Volgens het rapport bereikt het hout…