Categorie: Milieu

ook voedselveiligheid, recyclage, klimaat
woestijn

‘Toiletrevolutie’ in volle gang

Gedurende het dertiende vijfjarenplan heeft China ernstig geïnvesteerd in de verbetering van openbare toiletten zoals gepland. Eind 2019 beschikte 60% van de rurale streken over toiletten met goede sanitaire voorzieningen. Zelfs in Tibet en Xinjiang bedragen de percentages al 45% en 59 %

Wet tegen voedselverspilling in de maak

De Chinese wetgevende vergadering bespreekt in eerste lezing een wet die verspilling van voeding wil tegen gaan. President Xi Jinping had in augustus al het probleem aangekaart. De Chinese verbruikers uit 4 Chinese steden verspilden in 2015 tussen 17 en 18 miljoen ton etensresten.