Categorie: Sociale zekerheid

gezondheid, pensioen, arbeidsongevallen

China verklaart overwinning op Covid-19

De CPC partijtop heeft verklaard dat een beslissende overwinning is behaald in de strijd tegen COVID-19. De ziekte is een gewone infectieziekte van de luchtwegen geworden en het sociale leven is hervat. Hoewel niet geloofd wordt dat er zich een heropflakkering zal voordoen, toch wordt het waarschuwingssysteem voor epidemiën verder uitgebouwd.i

Chinezen worden steeds ouder

De gemiddelde levensverwachting van de Chinezen is gestegen tot 77,93 jaar. De toename blijft duren. Verwonderlijk is dit niet. China heeft in 2016 een nieuw gezondheidsinitiatief opgestart.

Rurale gezondheidszorg maakte inhaalbeweging

De gezondheidszorg op het platteland heeft het afgelopen decennium grotendeels haar achterstand weggewerkt. Dit gebeurde bijvoorbeeld door stedelijke hospitalen te koppelen aan zielenhuizen in de rurale gebieden. De overheid investeerde 1400 miljard yuan in de gezondheidszorg voor de armere gebieden en ook het netwerk van klinieken werd uitgebreid