China wil het gezag van de Verenigde Naties laten gelden, van Gaza tot Korea

China vindt dat de Verenigde Naties en hun organisaties zowel in Gaza als op het Koreaanse schiereiland ongehinderd hun werk moeten kunnen doen om conflicten vreedzaam te ontmijnen en humanitaire rampen te voorkomen.

Verenigde Naties
Zhang Jun, Chinese permanent representative to the United Nations. /Xinhua via CGTN disclaimer

Nadat de Veiligheidsraad van de VN de resolutie had aangenomen om een staakt-het-vuren in Gaza te eisen waarschuwde China voor sabotage vanwege de Verenigde Staten en hun cliëntstaat Israël. Dat dit meer dan terecht was bleek vrijwel onmiddellijk. De moorddadige acties van Israël gingen gewoon door en de VS bleef Netanyahu en zijn extreemrechtse regering wapens en steun leveren.

Bindend

De Chinese ambassadeur bij de VN Zhang Jun sprak direct na het aannemen van de resolutie de volgende verklaring uit. ‘Bijna zes maanden na het uitbreken van het conflict in Gaza hebben ruim 32.000 onschuldige burgers het leven verloren. Voor de mensen die al zijn omgekomen komt de resolutie van de Raad van vandaag te laat. Maar voor de miljoenen mensen in Gaza die nog steeds verwikkeld zijn in een ongekende humanitaire catastrofe zou deze resolutie, indien volledig en effectief uitgevoerd, nog steeds de langverwachte hoop kunnen bieden. Resoluties van de Veiligheidsraad zijn bindend. Wij roepen de betrokken partijen op om hun verplichtingen uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties na te leven en de nodige actie te ondernemen zoals vereist door de resolutie.’

Dit staakt-het-vuren is slechts het begin

Zonder de Verenigde Staten bij naam te noemen maakte de Chinese topdiplomaat bekend wat hij van wie verwachtte. ‘Wij gaan ervan uit dat de staat met aanzienlijke invloed een positieve rol speelt tegenover het betrokken land, onder meer door alle noodzakelijke en effectieve middelen waarover hij beschikt in te zetten om de uitvoering van de resolutie te ondersteunen. Daartoe moet alle schade die aan burgers berokkend wordt onmiddellijk stoppen, en moet het offensief tegen Gaza meteen worden gestaakt. Een staakt-het-vuren tijdens de Ramadan-maand is slechts de eerste stap die als basis moet dienen voor een permanent duurzaam staakt-het-vuren en de spoedige terugkeer van de bevolking van Gaza die gedwongen wordt zijn huizen te ontvluchten.’

Waardering voor de Verenigde Naties

Zhan Jun zei verder: ‘Tegelijkertijd moeten de blokkade van Gaza en de bewuste verhindering van de toegang tot humanitaire goederen onmiddellijk worden opgeheven om ervoor te zorgen dat deze laatste Gaza snel in voldoende hoeveelheden kunnen binnenkomen om mensen in nood op een veilige en tijdige manier te bereiken. Wij waarderen secretaris-generaal Guterres en de humanitaire organisaties van de VN voor hun inspanningen.’

‘VN en zijn UNRWA zijn onmisbaar’

China eist ‘dat Israël volledig meewerkt om Rafah en andere grensovergangen over land te openen. UNRWA is onmisbaar en onvervangbaar voor de bevolking van Gaza om internationale humanitaire hulp te ontvangen. Wij dringen er bij alle partijen op aan om de financiering van de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) zo snel mogelijk volledig te herstellen. Wij verwerpen categorisch de recente campagne van wrede aanvallen die Israël tegen de UNRWA en de organen van de Verenigde Naties als geheel voert.’ De Chinese ambassadeur benadrukte verder dit: ‘De Veiligheidsraad moet de situatie in Gaza nauwlettend blijven volgen en zich voorbereiden op verdere acties wanneer dat nodig is om de tijdige en volledige implementatie van de resolutie te garanderen.’

Geng Shuang (left, front), China’s deputy permanent representative to the United Nations Xinhua via China Daily disclaimer

‘Geen aanscherping sancties tegen Noord-Korea’

Op donderdag 28 maart, drie dagen na het aannemen van de Gaza-resolutie, onthield China zijn steun aan een resolutie in de Veiligheidsraad waarmee de Verenigde Staten de sancties tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) wilden aanscherpen. Washington drong er namelijk op aan om het mandaat van het panel van deskundigen bij het Sanctiecomité van Noord-Korea zonder meer te verlengen tot 30 april 2025. Rusland sprak tegen deze laatste ontwerpresolutie zelfs zijn veto uit.

Waarom onthield China zich, maar zette het dit keer niet samen met Rusland zijn veto in? Geng Shuang, de plaatsvervangende permanente vertegenwoordiger van China bij de Verenigde Naties, legde het uit. Eerst zei Geng dat China niet tegen sancties op zich is, als die ervoor kunnen zorgen dat de kernwapens van het Koreaanse schiereiland verdwijnen en dat zowel Noord- als Zuid-Korea (officiële naam: Republiek Korea) zich veilig kunnen voelen. China heeft overigens hierom de sancties gesteund en gerespecteerd.

‘Confrontatie verhoogt spanning, maakt humanitaire situatie erger’

Er is voor Beijing echter een serieus voorbehoud. ‘Het blindelings opvoeren van sancties en van de druk zal niet helpen om de problemen op te lossen. Het zal alleen maar averechts werken. Het aangaan van militaire allianties en de obsessie voor militaire confrontaties zal het antagonisme en de spanningen alleen maar verder doen toenemen, waardoor het doel om het schiereiland kernwapenvrij te maken en de vrede en stabiliteit te handhaven nog onbereikbaarder wordt,’ zei de tweede man bij de VN, na Zhang Jun. En verder: ‘China roept dus alle partijen nogmaals op tot een rationele en pragmatische aanpak, zich te blijven inzetten voor een politieke regeling, de contacten te hervatten, wederzijds vertrouwen op te bouwen, de dialoog zo snel mogelijk te hervatten en meer te doen voor vrede en stabiliteit op het schiereiland. De internationale gemeenschap, met inbegrip van de Veiligheidsraad, dient hiertoe eveneens een gunstig klimaat te scheppen.’

Volgens Geng Shuang is het ‘zorgwekkend dat de harde sancties tegen Noord-Korea de spanningen en confrontaties hebben verergerd, met ernstige negatieve gevolgen voor de humanitaire situatie en het levensonderhoud ter plaatse’.

Tekst Rusland verkiesbaar

Geng vond dat de VS China wilde dwingen om in te stemmen met een verscherping van sancties en dat Washington en zijn bondgenoten een alternatieve Russische ontwerptekst niet genoeg kansen hebben gegeven. Hij eindigde zijn tussenkomst als volgt: ‘China heeft constructief deelgenomen aan het overleg over het Amerikaanse ontwerp. China waardeert en steunt ten zeerste het Russische voorstel om een tijdslimiet in te stellen voor de sancties tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en periodieke evaluaties uit te voeren, (…) omdat het een grote verbetering zou betekenen voor het sanctieregime en een impuls zou geven om de huidige impasse in de situatie te doorbreken. Helaas is het Russische voorstel niet overgenomen.’

Bronnen: un.china-mission.gov.cn, unrwa.org, China Daily,

Print Friendly, PDF & Email