Expert looft Afrikaanse samenwerking met China

‘Het Chinese Belt and Road Initiative (BRI) helpt Afrika op de drempel van ontwikkeling”. ‘De retoriek over ‘schuldenval’ is slechts politieke propaganda van het Westen’. Aan het woord is Dennis Munene Mwaniki, directeur van het Africa Policy Institute (API), in een interview met de Chinese krant Global Times over de samenwerking met China.

Foto Yin Hao/Global Times Disclaimer

Het API werd opgericht in 2007 in Kenia. De doelstellingen zijn enerzijds onderzoek, anderzijds het opstellen van normen en regels. Het is een onafhankelijke Pan-Afrikaanse denktank zonder winstoogmerk. Het instituut doet onderzoek naar Afrikaanse oplossingen betreffende veiligheid, bestuur en strategische problemen. Het staat regeringen, het middenveld evenals regionale en internationale organisaties bij.

We laten Mwaniki verder aan het woord in het hogervermelde interview.

Jarenlang werd Afrika als onderontwikkeld beschouwd, maar vandaag de dag kan het continent dankzij het BRI beschikken over meer dan 100.000 kilometer snelle wegen, zo’n 1.000 bruggen en ongeveer 100 havens die in aanbouw zijn, terwijl er een groot aantal arbeidsplaatsen werden gecreëerd. Dit zijn volgens Mwaniki de grootste verwezenlijkingen die Afrika tot nu toe heeft bereikt, dankzij de BRI.

Via het BRI hebben Chinese niet-gouvernementele organisaties en onderwijsinstellingen de uitwisseling met Afrikaanse wetenschappers verdiept. Toen Mwaniki in 2014 bij het Africa Policy Institute kwam, gingen de deuren open om meer over China te leren, wat ook zijn interesse voor het Aziatische land wekte.

Concrete resultaten van Afrikaanse samenwerking met China

Hoewel veel Afrikanen het BRI misschien niet kennen, hebben ze de resultaten ervan met eigen ogen gezien. Mwaniki geeft als voorbeeld de Standard Gauge Railway (SGR), de standaardspoorlijn in Kenia. De SGR heeft gefungeerd als één van de katalysatoren voor economische groei. Tijdens de bouw heeft de SGR directe en indirecte werkgelegenheid bezorgd aan meer dan 30.000 mensen; de spoorlijn vergemakkelijkt het transport, heeft het lokale toerisme een boost gegeven en de veiligheid van de ladingen verzekerd.

De SGR heeft geholpen de modernisering van Kenia te versnellen.
Andere voorbeelden van Mwaniki: de snelweg in Nairobi die de reistijd van het vliegveld naar het stadscentrum heeft teruggebracht van twee uur naar vijftien minuten. De Thwake Dam heeft het waterprobleem voor de lokale bewoners opgelost. De haven van Lamu heeft nieuwe zeeroutes geopend voor landen als Zuid-Soedan, Ethiopië en Oeganda.

Schuldenval en neokolonialisme door wie?

Als reactie op de westerse mediahype dat China een ‘schuldenval’ opzet of zich bezighoudt met ‘neokolonialisme’ in Afrika, stelt Mwaniki dat dit slechts om politieke propaganda van het westen gaat om Afrikanen te ontmoedigen om met China samen te werken. Maar de ontwikkeling van infrastructuur gebeurt buiten het overheidsbudget van zijn land en betaalt zichzelf terug. Zonder die infrastructuur zou Kenia niet kunnen concurreren met andere landen.

Een van de grootste problemen volgens hem is wel dat sommige Afrikaanse leiders ervoor hebben gekozen de leningen voor de bouw van infrastructuur te misbruiken. Veel landen kampen met bestuursmoeilijkheden en corruptie.

Mwaniki merkt op dat de westerse media en politici proberen de Afrikanen te weerhouden van samenwerking met China. Voor hen is (geo)politiek belangrijker dan ontwikkeling.

De VS en andere westerse landen pogen de invloed van China in Afrika tegen te gaan. “Maar voor ons Afrikanen is duurzame ontwikkeling het enige wat we willen, en dat is wat China ons brengt”.

Kenia werd gekoloniseerd door Groot-Brittannië en het land kreeg lange tijd te maken met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden, ook nadat het zijn onafhankelijkheid had afgedwongen. Mwaniki merkt op dat veel Afrikaanse staten gekoloniseerd werden door westerse landen , wier beleid erop gericht was de ontwikkeling van het continent tegen te houden. Elke lening die het Westen aanbood, ging samen met politieke voorwaarden.

Infrastructuur basis van ‘Afrikaanse droom’

Het Chinese BRI heeft een aantal Afrikaanse landen, waaronder Kenia, geholpen hun infrastructuur te ontwikkelen en hun lokale economie te stimuleren, waardoor Afrika op de drempel van ontwikkeling staat, terwijl China zelf ook profiteert van de win-win-samenwerking, voegde Mwaniki eraan toe.

Hij zei nog dat China via de BRI overtollige productiecapaciteit naar Afrika heeft overgebracht, waardoor internationale markten in Afrika en het hele Zuiden zijn geopend. Momenteel zijn er meer dan 10.000 Chinese bedrijven actief in Afrika.

Hij heeft hoge verwachtingen voor de toekomstige samenwerking tussen China en Afrika in het kader van het BRI.

“Dit jaar vieren we de tiende verjaardag van het Belt and Road Initiative en het 60-jarig jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen Kenia en China. Kenia heeft geprofiteerd van zijn samenwerking met China. De modernisering van China heeft onze ‘Afrikaanse droom’ geïnspireerd. Afrika hoopt zijn eigen pad daarheen te vinden en prestaties te bereiken die vergelijkbaar zijn met die van China”.

Bron: Global Times
Het volledige interview staat hier

Print Friendly, PDF & Email