‘Het Communistisch Manifest bestuderen voor het China van nu!’: Xi Jinping

Xi Jinping heeft met nadruk laten weten hoe belangrijk hij de studie van het Communistisch Manifest vindt.

Afgelopen maandag hield de secretaris-generaal van de Communistische Partij van China (CPC) hierover een uiteenzetting voor zijn collega’s van het Politiek Bureau.

Correct en krachtig

De belangrijkste politieke leiders van China hebben regelmatig groepsdiscussies en studiesessies, net zoals de kaderleden op lagere niveaus. Waarom moeten zij het Communistisch Manifest telkens weer bestuderen? Volgens Xi kan je dan doorgronden hoe correct en krachtig de analyse van het marxisme is. ‘Dat is nodig om in deze tijd een nieuw hoofdstuk te schrijven bij het verhaal van het socialisme met Chinese kenmerken’.
Het is ook goed voor een marxistische partij om haar overtuiging stevigheid te geven. Die partij heeft ‘het nodig terug te gaan naar de bron van haar theorieën voor haar zuiverheid en om een voortrekkersrol te blijven spelen. De partij hoort in de praktijk van het hedendaagse China de problemen nog beter te kunnen aanpakken met behulp van elementaire marxistische principes’.

Wetenschappelijke bron

Xi noemde het Communistisch Manifest ‘een monument’. Hij belichtte de wetenschappelijke uitgangspunten over de menselijk ontwikkeling die erin vervat zijn. Volgens de Chinese partijleider werd het manifest geschreven voor het heil van het volk en de bevrijding van de mensheid.
‘De Communistische Partij van China is de trouwe erfgenaam van het wezen van het Communistisch Manifest’, zo vindt Xi. Dan riep hij op tot vertrouwen in het socialisme met Chinese kenmerken. ‘Houd je aan je idealen en overtuiging als communist. Wees niet bang voor gevaren en laat je niet in verwarring brengen door buitenstaanders’, zei Xi.

Missie

De missie die de partij vanaf het allereerste begin voor ogen had en die ze moet blijven vervullen is de dienstbaarheid aan het volk. De partij spant zich in voor de belangen en het geluk van de mensen. Ze werkt aan de sociale vooruitgang en de menselijke ontwikkeling op alle mogelijke terreinen.
Daarna legde Xi het verband met bekende thema’s: de ontwikkeling van China, opening voor de wereld. Ook de internationale samenwerking om de uitdagingen van de economische globalisering aan te kunnen passeerden de revue. Hij brak weer een lans om verschillende landen, lagen en groepen van de bevolking mee te laten delen in winsten en kansen.

‘Marxisme verspreiden’

Vervolgens keerde de partijleider terug naar de essentiële leidinggevende rol van de partij. Het marxisme dient volgens hem wel ontwikkeld te worden. Het dient dus klaargemaakt voor de 21e eeuw en voor de Chinese context. De leden van de CPC moeten ‘het marxisme bestuderen, interpreteren, populariseren. Zo zullen ze ervoor zorgen dat honderden miljoenen mensen het omhelzen’. Enkele waarnemers in China en daarbuiten merkten op dat het nieuws van Xi’s uitspraken over het Communistisch Manifest op alle staatsmedia kwamen.

Westerse visies

De Leidse sinoloog Rogier Creemers ziet in het marxisme zoals de CPC het opvat een objectief en wetenschappelijk denkpatroon. Volgens hem geeft het de partij de mogelijkheid om de maatschappij paternalistisch en via staatsinterventies te beheren. Het ontkent echter ook de noodzaak van politieke vertegenwoordiging. Voor een andere gerespecteerde Chinawatcher, de Amerikaan Bill Bishop, is Xi inderdaad een vurig marxist. Als bewust Chinees historisch materialist ziet hij hoe de wereld van vandaag zich zo ontwikkelt dat hij steeds overtuigder wordt. De befaamde Britse econoom en Chinaspecialist Peter Nolan schreef eerder in zijn boek Understanding China: The Silk Road and the Communist Manifesto (2015). ‘Als het Westen China wil begrijpen moet het weten dat er binnen het systeem een diepgaand debat aan de gang is over de ideologische nalatenschap van Karl Marx’.
Bronnen: Xinhua, supchina.com, chinaplus.cri.cn

Op een korte video zie je en hoor je Xi zelf. Collega’s als Li Keqiang, Li Zhanshu en Wang Yang horen toe.
https://www.youtube.com/watch?v=PSZDV7I_o5c
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

4 comments for “‘Het Communistisch Manifest bestuderen voor het China van nu!’: Xi Jinping

 1. AJ
  26 april 2018 at 15:45

  Legitimeren van macht doe je altijd aan de hand van een bepaalde ideologie, zowel in de VS als China. Het probleem is natuurlijk dat de Chinese bevolking in de huidige samenleving weinig van dat marxisme ziet, buiten de rode spandoeken die de Chinese straten kleuren, of de propagandaseries op tv.
  Een poging om stabiliteit te waarborgen in een samenleving met enorme veranderingen en uitdagingen, met winnaars en verliezers. Tegelijkertijd een teken van ideologische armoede – tegen beter weten in – want nieuw is het allemaal niet.

 2. hahaha
  26 april 2018 at 20:41

  ”Legitimeren van macht doe je altijd aan de hand van een bepaalde ideologie?” Zonder deze marxisme ideologie hebt je alleen nog het nationalisme ideologie over in China. Wat vele malen erger is. Want oorlog ontketenen met Taiwan zou voortkomen uit nationalisme ideologie. Want het originele “1 land 2 systemen” in Hong Kong was oorspronkelijk de bedoeling van Deng voor Taiwan.

 3. AJ
  28 april 2018 at 21:07

  Daar heb je natuurlijk een punt.

 4. Lok
  30 april 2018 at 07:43

  Ideologieën in China: http://www.chinasquare.be/publicaties/ideologie-in-china-honderd-bloemen/
  In China is er een overheersende ideologie met bijdrages van andere ideologieën.
  Legitimiteit van de CPC: http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/beleid-actueel/zuivering-cpc-door-beroep-op-ethiek-en-streng-toezicht/
  De partij ontleent de wettigheid van haar macht en heerschappij aan de geschiedenis, aan haar draagvlak bij de bevolking en aan haar daden in opdracht van de bevolking. Het is hoe je het wil bekijken, maar officieel is er geen sprake van legitimatie van de macht op basis van een bepaalde ideologie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar