Nieuwe wet voor meer en betere orgaandonaties

De wet op ‘orgaantransplantaties’ wordt de wet op ‘orgaandonaties’. Donaties stijgen, maar niet snel genoeg. Ze zullen extra aangemoedigd worden. De wet verbetert ook de technische omstandigheden voor transplantaties en de controle op mistoestanden.

Herdenking van orgaandonoren in Yunnan Foto Xinhua/Jiang Wenyao Disclaimer

De eerste wet op orgaantransplantaties dateert van 2007. Sinds 2015 is het verboden organen van geëxecuteerde misdadigers te gebruiken. Nu is er een volledige revisie, die van kracht wordt in mei 2024. Dat is door de regering beslist.

In een commentaar verklaarden de ministeries van justitie en van volksgezondheid dat de nieuwe regels een antwoord bieden op de situatie die veranderd is: ondanks een toename van de orgaandonaties is er een tekort door de sneller groeiende behoeften.

Meer donoren, betere technische omkadering, strijd tegen mistoestanden

Opvallend is de naamsverandering. Van wet op de orgaantransplantaties wordt het een wet op de orgaandonaties. De focus ligt op het promoten van orgaandonatie. Daarnaast standaardiseert de wet de donatieprocedures, het verwerven van de organen, de verdeling ervan en de transplantatie procedures.

Er worden verder kwalificaties vastgelegd voor instellingen en personen die betrokken zijn bij orgaantransplantaties.Zowel nationaal als provinciaal moeten de gezondheidsinstanties kwaliteitsregels vastleggen voor de hospitalen die transplantaties doen en die instellingen regelmatig controleren. Medische instellingen die slecht scoren bij de controle zullen hun licentie verliezen.

Voortbouwend op de ervaringen van de voorbije jaren , komen er meer gedetailleerde regels voor het behandelen van de organen, zoals het aanduiden van minstens twee coördinatoren voor het wegnemen van de organen bij de overledene, en speciale maatregelen die het vervoer sneller moeten laten verlopen. Daarmee wil men voortbouwen op regels van 2016, die al toelieten de gemiddelde transportduur met minstens een uur in te korten.

De wettelijke aansprakelijkheid is beter gedefinieerd.

De straffen voor wanpraktijken, zoals vervalsen van documenten betreffende donatie en transplantatie en inbreuken op het nationaal systeem dat organen automatisch aan een patiënt toewijst worden voortaan zwaarder bestraft.

Internationale vergelijkingen

Volgens de China Organ Transplant Development Foundation is China het land met het tweede grootste aantal transplantaties per jaar. In juni maakte de Nationale Gezondheidscommissie bekend dat in drie maanden 1.600 organen van overleden personen getransplanteerd werden. Dat was 13% meer dan een jaar eerder. In totaal zijn al 150.000 organen getransplanteerd van 49.000 overleden donoren.

Met 3,98 donoren per miljoen inwoners doet China het vier keer beter dan India maar loopt het ver achter bij een aantal ontwikkelde landen. Spanje en de VS hebben er tien keer meer.

De vraag naar organen neemt toe in China. De wet benadrukt dan ook de mobilisatie van zowel de instellingen als de civiele maatschappij om meer mensen te overtuigen donor te worden.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email