Nog 5G getouwtrek tussen VS en China in Europa

Voorlopig blijft het touwtrekken rond 5G en Huawei voortduren in Europa. We bekijken de verdeeldheid in het VK, Duitsland, Tsjechië, Italië en Noorwegen. De EU moet nu snel met een eengemaakte visie komen. We geven ook de repliek weer op aantijgingen als zou het succes van Huawei toe te schrijven zijn aan staatssteun.

Nadat president Trump tijdens zijn bezoek aan Londen al de Britse premier Johnson had ingepeperd Huawei niet toe te laten voor de ontplooiing van het 5G netwerk, heeft US Nationaal Veiligheidsadviseur Robert O’Brien de druk op het VK verder opgevoerd. O’Brien zei aan de krant Financial Times dat het toelaten een veiligheidsrisico zou inhouden vaar de Britse geheime diensten MI5 en MI6. ‘Dat zou de Chinese Communistische Partij in staat stellen Britse staatsgeheimen te stelen’ heet het letterlijk. O’Brian zegt geschokt te zijn omdat sommigen de beslissing als een commerciële kwestie zien en niet als een veiligheidsprobleem. Hij gaat zelfs nog verder en meent dat China zelfs de hoop en vrees van individuen zou kunnen uitbuiten en sleept daar de interesse van Chinese ziekenhuizen om big data te verwerken bij. Kortom met Huawei staat big brother voor de deur hoewel er nooit één bewijs van ongeoorloofd gedrag werd gevonden.

Premier Johnson die na de Brexit hoopt zowel China als de VS te vriend te houden, ziet zich geplaatst voor een moeilijk dilemma. Indien hij te toegeeflijk is tegenover China dreigt Trump met een slap handelsverdrag tussen beide landen en ook met het niet meer doorspelen van inlichtingen binnen de Big Five spionagediensten.

Duitsland

Foto Asia Nikkei

O’Brian gaf overigens de Duitse kanselier Merkel een veeg uit de pan nadat zijn adjunct Matt Pottinger in Duitsland was gaan praten over de kwestie. O’ Brian vindt dat Merkel Huawei niet wil bannen uit vrees voor economische tegenmaatregelen. De interventie van Pottinger heeft echter tot gevolg gehad dat het Duitse kabinet waarvan verwacht werd dat het onlangs een definitieve beslissing zou treffen die wegens de interne verdeeldheid opnieuw heeft uitgesteld.

SPD-er Jens Zimmermann hoopt tegen januari op een eensgezind standpunt met sterkere veiligheidsvereisten. Ook binnen de verdeelde CDU wordt tegen januari gehoopt op een interne overeenkomst over de Huawei kwestie. Een twistappel is de vraag of de nieuwe veiligheidsvoorwaarden enkel zouden gelden voor het kernnetwerk of ook voor de apparatuur aan de rand. In het VK wordt deze RAN-Huawei-apparatuur gebruikt voor de randcommunicatie maar CISCO, Nokia en Ericsson voor het kernnetwerk. Dit vindt de VS onvoldoende. Ze argumenteren met dat de 5G apparatuur aan de rand ook almaar slimmer wordt en dat spionage daar eveneens moet worden verhinderd.

Verdeeldheid

Foto China daily

* In Italië heeft het spionage-en veiligheidscomité Copasir een advies afgeleverd dat de regering sterk aanraadt wegens veiligheidsredenen de toegang aan Huawei te ontzeggen voor het 5G netwerk. Het rapport stelt dat: ‘de eis van een open economie geen voorrang mag hebben op veiligheidsoverwegingen’. Stefano Patuanelli, minister van industrie, deelt die mening echter niet. Hij vindt dat Huawei wel een rol mag spelen als de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
Patuanelli argumenteert dat Huawei de beste oplossingen biedt aan de beste prijzen. ‘Men kan niet in de ene hand met de vlag van de vrijhandel zwaaien en met de andere hand die van het protectionisme’, aldus nog de minister. Bovendien beloofde Huawei in Italië een bedrag van 3,1 miljard $ te investeren. De Italiaanse overheid zou dan wel moeten zorgen voor een ‘transparant, efficiënt en eerlijk beleid’ voor de 5G-ontwikkeling.

*In Tsjechië is de directeur van de Nukib Cyberveiligheidsdient D. Navrati door premier A. Babis uit zijn functie ontheven. Nukib zorgde sinds een rapport uit december 2018 over de veiligheidsgevaren van ZTE en Huawei voor één jaar controverse. Tijdens een ontmoeting met Huawei stichter Ren Zhenfei zei president Milkos Zeman dat die beweringen onvoldoende ondersteund werden door bewijzen. Kortom ook Tsjechië is verdeeld tussen de mening van de veiligheidsdienst die zich tegen Huawei kant en de president en premier die er positief tegenover staan.

Foto engadget

*In Noorwegen blijkt de verdeeldheid zelfs binnen de telecomoperator Telenor. Telenor werkt al jaren samen met Huawei voor 4G. CEO S. Brekke kondigde via een tweet aan dat Ericsson het 5G RAN netwerk voor Telenor zal uitbouwen. Telenor Norway directeur P.-Boerre Furberg vertelde aan Reuters dat het gebruik van Huawei over een periode van 5 jaar zou uitdoven. Volgens Telenor ondervoorzitter Hanne Knudsen zal Tenenor echter uitrusting van Huawei voor 5G blijven gebruiken. Knudsen preciseert dat Huawei verder het 4G netwerk zal onderhouden en voor 5G RAN zal samenwerken met Ericsson. Ook hij benadrukt dat Huawei de RAN-apparatuur te velde mag leveren, maar niet voor het kernnetwerk. Knudsen vermeldt nog dat het Fins filiaal DNA eveneens Huawei als een van de leveranciers gebruikt voor 5G RAN. Twee kleinere Noorse providers Ice en Telia kozen eveneens voor Nokia en Ericsson.

*In Portugal liggen de zaken eenvoudiger. Portugal zal de Chinese maatschappijen niet uitsluiten voor de 5G netwerken, zo kreeg VS-minister Pompeo te horen. Ook Hongarije is van plan Huawei toe te laten voor de opbouw van het 5G netwerk.

De Europese verdeeldheid toont aan dat de EU dringend tot een eensgezind standpunt moet komen. Volgens het EU-stappenplan moesten de plannen per land half juli binnen zijn zodat deze tegen midden oktober zouden kunnen uitmonden in één plan voor een definitief standpunt met ‘toolbox’ tegen het jaareinde. De mededeling hierover wordt in januari verwacht.

Overheidssteun?

Campus in Shenzhen (foto Huawei)

Ondertussen heeft ook de Wall Street Journal zijn duit in het zakje gedaan in de verdachtmakingscampagne tegen Huawei. Volgens de Amerikaanse beurskrant is de opgang van Huawei toe te schrijven aan diverse vormen van staatssteun die in totaal 75 miljard $ zouden bedragen. Huawei heeft al gereageerd tegen de aantijgingen. Huawei repliceert dat het eigen succes toe te schrijven is aan ‘dertig jaar sterke investeringen in onderzoek en ontwikkeling gekoppeld aan de toewijding van 190.000 werknemers’. In 2018 investeerde Huawei 15 miljard $ in onderzoek en ontwikkeling en het trekt daarvoor de komende 5 jaar nog 100 miljard $ uit. Enkel voor 5G belopen de investeringen dit jaar 1,4 miljard $ en dit met 10000 ingenieurs en experts qua 5G. Volgens Huawei loopt het percentage dat Huawei de voorbije tien jaar aan overheidssteun voor O&O kreeg op tot 0,3% van de omzet. De laatste 10 jaar kwam 90% van het werkkapitaal uit de eigen zakelijke operaties. Huawei merkt tenslotte op dat andere Chinese- en buitenlandse bedrijven van dezelfde overheidstegemoetkomingen kunnen genieten. Kortom het bedrijf besluit dat de relatie tussen Huawei en de overheid precies dezelfde is als bij andere ondernemingen.

FT, SCMP, Xinhua, Reuters

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.